Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kliniske retningslinjer!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kliniske retningslinjer!"— Præsentationens transcript:

1 Kliniske retningslinjer!
Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

2 leder Tingager Plejehjem
Lidt forhistorie Før og efter strukturreformen Nu har kommunerne patienter og patientforløb Nu har kommunerne mange skrøbelige ældre Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

3 Kliniske retningslinjer i kommunerne
KL og Sundhedskartellet udvikler kliniske retningslinjer til det kommunale sundhedsområde Formålet med projektet er, i samarbejde mellem kommunerne, at udvikle og afprøve kliniske retningslinjer og afledte instrukser på det kommunale sundhedsområde. Hensigten er at skabe rammer for det fremtidige arbejde med evidensbaseret behandling og pleje. Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

4 Udvikle og afprøve kliniske retningslinjer
Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på grund af luftvejsinfektion Klinisk retningslinje om systematisk anvendt målsætning i rehabilitering af borgere +65, med behov for personlig pleje og/eller praktisk bistand Identificering af spiseproblemer hos patienter/borgere (>65år) med nedsat funktionsevne som følge af apopleksi Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere >65 med livstruende (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller hjertesvigt),som bor i egen bolig. Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

5 Hvad med kvaliteten? før!
Beboer/borger – sundhedspersonale (operationelt niveau) Beboer ernæringsscreenet og taber sig 20 kg over 1,5 år! Der mangler plan – handling – opfølgning Fagligt (taktisk niveau) Der mangler viden og faglig kunnen Eksisterende dokumenter/instrukser yder ingen støtte. Ingen evidence Policy (strategisk niveau) Et socialt- og service fokus dominerer over det sundhedsfaglige. Sundhedsfagligt er pleje fremfor forebyggelse. (kommunalt tilsyn og embedslæge) Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

6 Faglig – geriatrisk viden
Uspecifikke symptomer ved pneumoni – 73 % af de >84 er det ”svaghed” (Ellen Holm, overlæge geriatrisk afd Nykøbing F) Vi ved ikke om indlæggelse af bestemte diagnoser kan forebygges ved hjælp af sundhedspersonales indsats Akutte indlæggelser af geriatriske patienter kan reduceres ved systematisk geriatrisk vurdering, målrettet indsats og opfølgning (McCusker, Journal of Gerontology 2006;61A(1):53-62) Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

7 leder Tingager Plejehjem
Det anbefales at Barthel 20 anvendes til vurdering af pludseligt nedsat funktionsevne Højner den kliniske retningslinje – og afledte instruks - kvaliteten af plejen? Hvilke konsekvenser har anvendelse af screeningsredskaber for patienten og personalet? Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

8 Kliniske retningslinjer og afledte instrukser
Kliniske retninglinjer mellem 25 og 50 sider Afledte instrukser Nationale arbejdsgrupper beskrevet det faglige Kommunerne selv skrive det organisatoriske ind i instruksen Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

9 Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

10 leder Tingager Plejehjem
Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

11 De 9 kommuner KVALITETEN
Det er ikke nok at screene! Faglige krav øges – SSA og sgpl Meget forskellig tilgang Funktion med barthel og mål med ICF Barthel skal bruges i bredere sammenhæng De 9 kommuner KVALITETEN Først perfomance – bruge redskabet Bedre styr på borgerplan, mål og opfølgning At bruge screeningredskaber Klinisk retningslinje er ”snæver” Screening giver fokus på funktion Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

12 Funktionsvurdering i plejegrupper Projekt Leder Gruppe styre
Sygeplejerske ansat Skrøbelige og syge ældre Tingager Plejehjem KONSEKVENSER SAM BO Nye standarder Barthel i Care/EOJ ”screeningsredskaber” Visitation på en ny måde Anvende screenings redskaber Tværfaglig Barthel som ”under-visning” Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

13 leder Tingager Plejehjem
Svar på kvaliteten: ja og nej svar på konsekvenser: (geriatrisk)udvikling Praksis – operationelt niveau Funktionsscreening er integreret i arbejdsgange, borgerplaner (EOJ), fagligt og tværfagligt samarbejde Fagligt – taktisk niveau Der er evidence og dokumenter til støtte for faglig udvikling/undervisning Der er screeningsredskaber – fagligt fundament for at tale funktion Policy – strategisk niveau Redskaber bør bruges bredere Redskaberne koordineres – samme redskab til flere formål Projektorganisering eller anden form for tydelig forbindelse mellem det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau. Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

14 leder Tingager Plejehjem
Effekt Nogle kommuner Kvalitet er løftet i form af fokus og faglig udvikling Kvalitet er uberørt Fælles Effektmåling på forebyggelse af indlæggelser ikke muligt! Diskussion Bør forløbsbeskrivelser, referenceprogrammer og lignende på banen? – for at kliniske retningslinjer giver mening og gavner patienter/borgere/plejehjemsbeboere i kommunerne Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem

15 leder Tingager Plejehjem
TAK! For flere oplysninger: Projektleder KL Lena Wivel Center for kliniske retningslinjer Irmgard Birkegaard leder Tingager Plejehjem


Download ppt "Kliniske retningslinjer!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google