Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Business Case 22. oktober, 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Business Case 22. oktober, 2012"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Business Case 22. oktober, 2012
Sårinitiativet Præsentation af Business Case 22. oktober, 2012

2 Præsentation Bjarne Kohl 4P Management Sårinitiativet
IT-chef på Rigshospitalet Partner i Implement Healthcare Partner i 4P Management 2012- 4P Management Konsulentvirksomhed, som er specialiseret i sundheds-IT Sårinitiativet Business Case for Sårinitiativet udarbejdet fra marts til juni 2012 Initiativet er med i økonomiaftalen for 2013 som nationalt implementeringsprojekt – ramme 30 mio. kr. Projekt igangsat under ledelse af Medcom

3 Metode Sår, ikke patienter Forskelle, ikke totalomkostninger
Hele sårets ophelingstid, ikke x uger Uden Med telemedicin Gennemsnitssår Parametre så vidt muligt fra eksisterende kilder Øvrige parametre estimeret af en stor gruppe eksperter Følsomhedsanalyser Tid A B Antal sår

4 Business case for ”Sårinitiativet” Oversigt over Business Case model
Potentialets realiseringstakt + Ændret efterspørgsel Fordeling af potentialet Effekt Driftomkostninger INDEN idriftsættelse Driftomkostninger EFTER idriftsættelse Projektomkostninger -

5 Business case for ”Sårinitiativet” Afgrænsning af sår i business casen
Patienten behandles uden involvering af sårcenter Patienten behandles ambulant på sårcenter samt i kommunal hjemmesygepleje Patienten er indlagt til behandling Diabetiske fodsår: pr. år  (+5,0%) Venøse bensår: pr. år  (+0,8%) Andre sårtyper er ikke medregnet

6 Business case for ”Sårinitiativet” Diabetiske fodsår og venøse bensår
Wagners grad 1 Overfladisk sår Wagners grad 1A Overfladisk sår med infektion Wagners grad 2 Dybt sår (til led, knogle, sene) uden infektion Fibrinbelagt venøst bensår Venøst bensår med lipodermatosklerose Inficeret bensår

7 Business case for ”Sårinitiativet” Accelereret behandlingsstart…..
Her igangsættes behandling Her er såret ophelet Her opstår såret Her igangsættes behandling Her er såret ophelet Arealet når ikke at blive så stort og behandlingen kan derfor afsluttes betydeligt tidligere – uanset Telemedicin eller ej Sårets areal x Tid

8 Business case for ”Sårinitiativet” Arbejdsgange uden og med telemedicin

9 Business case for ”Sårinitiativet” Diabetiske fodsår – Sårforløbslængde og antal interventioner

10 Business case for ”Sårinitiativet” Diabetiske fodsår: Estimering af tidsforbrug
! En del parametre er justeret som følge af forudsætning om, at der ikke skal ske dobbelt opslag og -indtastning

11 Hvor langt kan vi nå? …og hvornår?
100% Udbredelse 90% En mere optimistisk vurdering 70% Valgte forud sætninger En konservativ vurdering 0% 2013 2020 2017

12 Business case for ”Sårinitiativet” Resultat – pr. år

13 Business case for ”Sårinitiativet” Resultat

14 Detaljer – For ét diabetisk fodsår

15 Følsomhedsanalyse på parametre
Antal gange Minutter/gang

16 Yderligere potentiale?
Baseret på meget grove skøn…… Det samlede potentiale summeret over 10 år på baggrund af gruppens vurderinger kan opgøres til  1.459 mio. kr Baseret på konkret revurdering af implementerings-perioden kan resultatet hæves til 1.848 mio. kr. Baseret på alternative parameterværdier kan der hæves til 2.540 mio. kr. Hvis der yderligere medregnes sparede indlæggelser kan der evt. hæves til 2.700 mio. kr. Hvis der yderligere medregnes sparede amputationer (kun de store!) kan der evt. hæves til 3.413 mio.kr. Hvis udbredelsen ydermere hæves til 90% kan der evt. hæves til  4.644 mio. kr.

17 Spørgsmål? Spørgsmål eller kommentarer?
….. ellers kontakt gerne senere


Download ppt "Præsentation af Business Case 22. oktober, 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google