Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visualisering af den nuværende struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tilbud uden for kommunen Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visualisering af den nuværende struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tilbud uden for kommunen Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder."— Præsentationens transcript:

1 Visualisering af den nuværende struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tilbud uden for kommunen Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med svære socio- emotionelle vanskeligheder Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser Elever med svære læsevanskeligheder Bogligt svage og skoletrætte elever Andre undervisningstilbud Specialklasserne på Thorning Skole Dybkær Specialskole Specialklasserne på Langsøskolen Skolen i Nørskovlund afdeling til Ans Skole Specialklasserne på Ans Skole Læseklasserne på Balleskolen Læseklasserne på Si. Ungdomsskole C-klasserne på Bryrup Skole Specialklasserne på Sølystskolen SE-klasserne på Kjellerup Skole Ulvedalskolen Højmarkskolen / Karolinelundskolen Børnehaveklassen på Sølystskolen E-klasserne på Bryrup Skole

2 Tilbud uden for kommunen Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune = Folkeskolerne i Silkeborg Kommune= Udtryk for den gensidige vidensdeling Hovedcenter afdeling til distriktsskole x-antal decentrale specialgrupper / enkeltintegration Rejs ehol d Hovedcenter afdeling til distriktsskole x-antal decentrale specialgrupper / enkeltintegration Rejs ehol d Hovedcenter afdeling til distriktsskole x-antal decentrale specialgrupper / enkeltintegration Rejs ehol d Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder Hovedcenter afdeling til distriktsskole x-antal decentrale specialgrupper / enkeltintegration Rejs ehol d Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser Hovedcenter afdeling til distriktsskole x-antal decentrale specialgrupper / enkeltintegration Rejs ehol d Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder Ungdomsskoleregi Bogligt svage og skoletrætte elever Andre undervisningstilbud Under Silkeborg Ungdomsskole

3 Kommissoriet for udvalgets arbejde: At understøtte inklusionen i almenskolen - det vil sige færre elever i specialklasser og flere elever inkluderet i distriktsskoler. At den nødvendige specialpædagogiske faglighed i høj grad kan flyttes hen til den elev, der har behov for det. At øge det faglige niveau for specialpædagogik i Silkeborg Kommunes almindelige skoler og specialklasser. At en overvejende del af de ressourcer, der nu bliver anvendt til transport af elever, i stedet bliver anvendt til kvalificering af undervisning på distriktsskolen.

4 Og hvorfor det? Ny lovgivning på vej der pålægger os mere inkludering Unge hjemtages/færre ud af kommunen Politisk ønske om at minimere udgifter til transport af elever Ønsket om fleksibilitet, nærhed, faglighed etc. Politisk ønske om at minimere udgifterne til det ”specielle”

5 En ny model der bygger på følgende principper: Elevens tarv Den specialfaglige ekspertise Kompetenceudvikling Nærhedsprincippet Fleksibilitet Visitationen Graden af specialisering

6 Implementering: Gradvis ændring fra nuværende til ny struktur Skoleåret 2011/12: medarbejderne inden for hvert område indgår i fælles uddannelsesforløb, der skal give fælles fagligt løft og forberede fælles faglig tilgang samt fusion Etablering af rejseholdsaktivitet og satellitklasser hvor det giver mening forberedelse af ny struktur August 2012 – ny struktur………


Download ppt "Visualisering af den nuværende struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tilbud uden for kommunen Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google