Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvilke perspektiver giver den i forhold til dagens overskrift set fra en politisk synsvinkel Søren Kristensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvilke perspektiver giver den i forhold til dagens overskrift set fra en politisk synsvinkel Søren Kristensen."— Præsentationens transcript:

1 1 www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvilke perspektiver giver den i forhold til dagens overskrift set fra en politisk synsvinkel Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune

2 Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse….. •Garantiskolen i Silkeborg Kommune er helt unik. •Vi gør rigtig mange ting godt, •….. men vi kan – og skal - gøre det endnu bedre. 2 www.silkeborgkommune.dk

3 3 95%-målsætningen….. •Silkeborg Kommune er karakteriseret ved nogle rigtig gode socio-økonomiske forhold. •Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse med bl.a. kvalitetsrapporterne på skoleområdet drøftet vores ambitioner.

4 95%-målsætningen….. •....vi bør have højere ambitioner!!!! 4 www.silkeborgkommune.dk

5 Hvad har Byrådet gjort? •Budget 2013 indeholder fokus på udskolingen via en hensigtserklæring. •Der er politisk fokus på udskolingen. •Der er afsat midler specielt til flere lektioner i 8.-9. klasse i dette skoleår. 5 www.silkeborgkommune.dk

6 Pejlemærker i Silkeborg Kommune - folkeskolereformen fra næste skoleår •”Arbejdet med folkeskolereformen forankres i et fælles samarbejde mellem alle folkeskolens interessenter”. •”Lærere, pædagoger og ledere understøttes i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle folkeskolen”. •”Udgangspunktet for arbejdet med udviklingen af folkeskolen tages i indholdet af skoledagen, og rammesætningen fastlægges således, at den understøtter indholdet”. 6 www.silkeborgkommune.dk

7 Tre overordnede indsatsområder i den landspolitiske aftale •”En længere om mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring”. •”Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere”. •”Få klare mål og regelforenklinger”. 7 www.silkeborgkommune.dk

8 …og endnu et væsentligt element fra aftalen…………… •”Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse”. 8 www.silkeborgkommune.dk

9 9 Fokus på indhold, børn, forældre og medarbejdere •Når børnene møder i skole d. 11. august 2014, skal de glæde sig til det nye, de skal i gang med. •Når medarbejderne skal i gang med skoleåret, skal de kunne se en positiv værdi i den nye skolehverdag.

10 Hvordan sikrer vi de mest sårbare elever? Folkeskolereformen har fokus på en ændret skoledag og ændrede læringsformer, --- derfor skal vi også har blikket rettet mod en ny skole, som løfter alle! 10 www.silkeborgkommune.dk

11 Hvad virker for eleven? •”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis”. •Visible Learning - Synlig læring: International forskning om virkning af undervisning. •Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen (SFI 2013). 11 www.silkeborgkommune.dk

12 Kvalitet på sigt – læringsperspektiv i elevhøjde •År 1: Kan blive turbulent. Implementering af mange nye tiltag. •År 2: Mere konsistent og flere erfaringer. Fokus på kompetenceudvikling. •År 3: Effekter i undervisningen - Hvad virker for eleven? 12 www.silkeborgkommune.dk

13 Hvad virker for eleven - i forhold til overgangen til en ungdomsuddannelse? •Skal vi gøre mere af det samme, når det handler om vejledning, brobygning mv.? 13 www.silkeborgkommune.dk

14 Merværdi…… •Hver gang professionelle medarbejdere mødes, tager initiativer, udvikler nye modeller….. •….. skal det mindst give den værdi, som er investeret!!! 14 www.silkeborgkommune.dk

15 Hvad virker? •Kan vi være mere kritiske og ”skrotte” indsatser, hvis de ikke virker??? 15 www.silkeborgkommune.dk

16 Endnu mere kvalitet på sigt – i elevhøjde •Kan vi trække på lærerkræfter fra ungdomsuddannelserne ude på de enkelte skoler? •Hvordan bruger vi aktivt den understøttende undervisning i folkeskolen til at kvalificere elevernes forståelse og valg af ungdomsuddannelse? • Hvad virker? 16 www.silkeborgkommune.dk

17 Vi kan være stolte af Garantiskolen, UU-indsatsen, kommunens ungdomsuddannelser og folkeskoler. … men den nye folkeskolereform giver også nogle nye muligheder, når vi samarbejder om det. 17 www.silkeborgkommune.dk


Download ppt "1 www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvilke perspektiver giver den i forhold til dagens overskrift set fra en politisk synsvinkel Søren Kristensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google