Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elever i specialklasser og specialklasseelever

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elever i specialklasser og specialklasseelever"— Præsentationens transcript:

1 Elever i specialklasser og specialklasseelever
Specialvejledningen Tilbud til disse elever (introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik) STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Messen ”Ud i fremtiden” Konference

2 Elever i specialklasser
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder + Ofte en diagnose Adfærd, kontakt- og trivselsproblemer Skoletrætte elever Ordblinde, læsesvage Brug for ro, stabilitet, faste og trygge rammer 6-8 elever pr. klasse Enkelt integrerede elever i normalklasser - 27 Konference

3 Specialklasser 3 specialklasserækker
Baunehøjskolen elever på 5 klassetrin Peder Syv Skolen – 60 elever på 9 klassetrin Hedegårdenes Skole/Tjørnegårdsskolen – 69 elever på 11 klassetrin Erhvervsklasse på Hedegårdenes Skole, 12 elever Vækstklasser (AKT-prob.) Østervangskolen (1.-3.kl.), Klostermarkskolen (3.-6.kl og 6.-9.kl.) Læseklasse Absalons Skole, Dåstrup Skole Konference

4 Specialskoler Fjordskolen – svære, generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, autisme, psyk. lidelser, svære opmærksomheds- og koncentrationsvanske-ligheder, 3 afdelinger ( Lysholm, Østervang, Vestre Hedevej) elever fra Roskilde Kommune Nordgårdsskolen kl. + udslusningsklasse (heldagsklasse for 6 elever med AKT-probl.) elever Engbækgård - heltidsundervisning i ungdomsskole-regi, kl., 15 elever Konference

5 Specialskoler, fortsat
Roskilde Ungdomsskole – skoleprojekt Roskilde Produktionsskole - skoleprojekt for årige, 2 x 7 elever Skoledagbehandlingstilbud på private institutioner I alt 479 hjemmeboende børn modtog i 2008 undervisning i sp.klasser, sp.skoler, dag- og døgnbehandlingstilbud = 4 % af de undervisningspligtige elever Konference

6 Tilbud til disse elever
Elev- og Uddannelsesplan kl. Erhvervspraktik – bl.a. på specialefterskole, produktionsskole, husholdningsskole Introduktionskursus i 8. klasse - 1 uge Brobygningskursus i klasse – 1 uge Særligt tilrettelagte forløb efter behov Konference

7 STU Lov nr. 564 af 6. juni 2007 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
Målgruppe: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Formål: -opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse Konference

8 STU Retskrav 3-årigt forløb Individuelt tilrettelagt
Tilbuddet gives ifm. undervisningspligtens ophør Kan modtage tilbuddet indtil det fyldte 25. år Færdiggøres senest 5 år efter, den er påbegyndt UU indstiller til kommunalbestyrelsen/ visitationsudvalget Konference

9 Indhold i STU Undervisning – mindst 840 timer årligt
Praktiske aktiviteter – maks. 280 timer årligt (kan fraviges) Bo-undervisning Ved afslutning: Kompetencepapir med beskrivelse af de opnåede kompetencer Konference

10 Uddannelsesplanen Almen del: den personlige, sociale og samfundsfaglige udvikling, herunder boundervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, det offentliges tilbud, uddannelsesmæssige hjælpemidler Specifik del: udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds- og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold, praktikforberedelse Praktisk del: praktiske aktiviteter, evt. praktik og botræning Justeres mindst en gang om året Konference

11 STU-forløb 2,3 % af en årgang Igangsat i Roskilde Kommune – ca. 35
Udbydere i Roskilde Kommune: CSU Skolerne i Boserup Konference

12 Uddannelsesmesse Roskilde Kongrescenter Den 16. og 17. september 2009
Onsdag og 18-21 Torsdag 9-15 Læs mere på Konference

13 Konference


Download ppt "Elever i specialklasser og specialklasseelever"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google