Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aftale om et fagligt løft af folkeskolereformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aftale om et fagligt løft af folkeskolereformen"— Præsentationens transcript:

1 Aftale om et fagligt løft af folkeskolereformen
22. august 2013 Aabenraa Kommune Skole og Undervisning

2 Aftalen om et løft af folkeskolen
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

3 3 overordnede mål i reformen
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. – Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis – Elevernes trivsel skal øges.

4 Understøttende undervisning
Mere tid til differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter Tilrettelægges fleksibelt i kommunerne Skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning.

5 Åbning af skolen mod det omgivende samfund
Kommunerne forpligtes til at samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet Folkeskolen, musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde Valgfag, valgfagspakker og udskoling fra 7. klasse Elite- og talentklasser Elev- og uddannelsesplan integreres Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet

6 Fagopdelte timer og understøttende undervisning
Forskellige medarbejder- grupper kan varetage opgaver i skoledagen Tid til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp Lærerne har fortsat den generelle undervisnings- kompetence Pædagoger og andre kan varetage understøttende undervisning Bevægelse svarende til 45 minutter dagligt

7 Foreløbig tidsplan for KL aktiviteter

8 Oversigt over økonomi Udfordring ved implementering 14,4 millioner

9 Procesplan Aabenraa Kommune
Børn og Skole forventer, at der skal etableres fire parallelle og sammenhængende spor Politisk spor Projektspor Ledelsesspor Fællesspor

10

11

12

13

14

15

16


Download ppt "Aftale om et fagligt løft af folkeskolereformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google