Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byggesten til en (mere) inkluderende skole (2) DPU, Aarhus Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byggesten til en (mere) inkluderende skole (2) DPU, Aarhus Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Byggesten til en (mere) inkluderende skole (2) DPU, Aarhus Universitet
Susan Tetler DPU, Aarhus Universitet Maj 2011 1 1

2 Generalister vs. Specialister
Er udviklingen udtryk for afspecialisering? Eller har ’specialviden’ fået en ny rolle? Og dermed eksperten/specialisten? 2

3 Videndeling som fremtidig udfordring (som den kommer til udtryk i Rejseholdets Rapport, 2010)
Skolerne skal have tilført specialpædagogiske kompetencer Specialskolerne skal fungere som eksterne kompetencecentre for den specialpædagogiske bistand på skolerne Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal primært bistå lærerne på skolen; tilknyttes ressourcecentret på den enkelte skole. Oprettelse af et ressourcecenter på skolen, især med hensyn til skole/hjemsamarbejdet, de mest almindelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme). Bedre sammenhæng mellem specialpædagogikken og den almindelige undervisning. 3

4 Et inklusionsberedskab på skolen
Skolens ledelse af inkluderende processer Ressourcecentret som distributør af viden En inkluderende skolekultur (værdigrundlag) 4

5 Et inklusionsberedskab i klassen
En inkluderende klasserumskultur Viden om, hvor og hvem man kan hente råd fra Redskaber Klasseteamets samlede inklusionskompetencer 5

6 Inklusionskompetencer … i klasserummet
Relations- Didaktiske Læringsledelses- Samarbejds-

7 Er det et inkluderende klasserum? (Et svensk feltstudie)
Kriterier: Forskelligheder skal accepteres/helst ses som positivt Socialt tilhørsforhold til klassen Delagtig i klassens læringsprocesser Claes Nilholm, 2010

8 Et vellykket inkluderende skoleforløb (Malini, Nørgaard & Tetler, 2005)
Udmøntningen af det pædagogiske grundlag Lærerens rolle Støtteressourcernes anvendelse Designet af kommunikationskulturen Det specialpædagogiske (specifikt faglige) beredskab

9 Inkluderende kultur, strategier og praksis
Skabe en INKLUDERENDE KULTUR, dvs. at opbygge fællesskaber og inkluderende værdier: trygt, accepterende, samarbejdende, stimulerende fællesskab, hvor alle er værdsat som grundlag for personlig udvikling leg. Fælles inkluderende værdier udvikles og formidles til alt nyt personale, børn og forældre. De inkluderende principper og værdier er styrende for alle afgørelser, både når det gælder planlægning, daglig drift og processerne fra det ene øjeblik til det andet – dvs. i måden at være sammen på At udvikle INKLUDERENDE STRATEGIER, dvs. at udvikle fællesskaber for alle og at tilrettelægge hverdagen ud fra et mangfoldighedsperspektiv. Det handler om at sikre selve kernen i pædagogikken. Strategier der opmuntrer børn og medarbejdere til deltagelse fra det øjeblik de kommer ind i miljøet – måden hvorpå værdi omsættes til handling At udvikle INKLUDERENDE PRAKSIS, dvs. organisere institutionsmiljøet og aktiviteterne ud fra deltagelsesprincippet – alle kan deltage, og at mobilisere ressourcer. Det drejer sig om at reflektere den inkluderende kultur/værdier i al praksis og strategi

10 Inkluderet i skolens læringsfællesskab?
EDP En fortløbende problemidentifikations- og problemløsningsstrategi

11

12

13

14

15

16

17


Download ppt "Byggesten til en (mere) inkluderende skole (2) DPU, Aarhus Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google