Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Temaeftermiddag om Masterplanarbejdet Program Kl. 15.00Velkomst v/direktør Leif Vestergaard Pedersen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Temaeftermiddag om Masterplanarbejdet Program Kl. 15.00Velkomst v/direktør Leif Vestergaard Pedersen,"— Præsentationens transcript:

1 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Temaeftermiddag om Masterplanarbejdet Program Kl. 15.00Velkomst v/direktør Leif Vestergaard Pedersen, herunder præsentation af foreløbigt forslag til organisering af specialer i faglige fællesskaber / blokke udarbejdet på baggrund af svar i efterårets inspirationsrunde Kl. 15.15Hvad er det overordnede tidsperspektiv for Masterplanen? Og hvad skal der ske i forhold til fysisk planlægning? v/projektchef Morten Weise Olesen Kl. 15.30Hvilke problemstillinger arbejdes der med i de nedsatte underarbejdsgrupper? - Cheflæge Hans Peder Graversen om arbejdet i gruppen vedr. akutfunktion - Cheflæge Kristjar Skajaa om arbejdet i gruppen vedr. børnehospital - Professor dr. med. Jens Chr. Djurhuus vedr. Masterplanen og organisering af de universitære funktioner Kl. 16.00Pause med kaffe og frugt Kl. 16.15Debat om Masterplanen – ordstyrer direktør Leif Vestergaard Pedersen Kl. 17.00Afslutning

2 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Hvor er vi henne nu? Hvor er vi på vej hen?

3 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Hvor er vi henne nu? skinnerne er lagt! Århus Amtsråd vedtog 1. februar 2005 at igangsætte planlægning vedr. fremtidig sygehusstruktur i Århus by Masterplansekretariatet er etableret Sundhedsudvalget godkendte den 28. september 2005 arbejdsplan for Masterplanen med følgende hovedelementer 1.Organisering af specialer i faglige fællesskaber 2.Tilrettelæggelse af intern og ekstern logistik 3.Tilvejebringelse af fysisk plangrundlag 4.Fastlæggelse af finansiering og principper for udbud 5.Fastlæggelse af overordnet tidsplan for byggeriet

4 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Forudsætninger for gennemførsel af Masterplanen At den samlede sygehuskapacitet i Århus ikke må øges At det nye storsygehus skal opdeles i overskuelige enheder At byggeriet planlægges, så afdelingerne på det tidligere Århus Amtssygehus kan udflyttes først, så bygningerne kan bortsælges At der skal sikres ressourcer til modernisering af de øvrige sygehuse i Region Midtjylland At Masterplanen skal forelægges Regionsrådet/Forberedel- sesudvalget for Region Midtjylland hurtigst muligt efter funktionsperiodens start

5 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Arbejdet med organisering af faglige fællesskaber Målet er dannelse af centre/blokke med fokus på sammenhængende patientforløb og overskuelige enheder Oktober 2005 inspirationsrunde: medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter inviteres til at komme med gode idéer og visioner Der er modtaget 56 inspirations-svar Der er nedsat 3 underarbejdsgrupper: akutfunktion, børn og universitære funktioner

6 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Principper for organisering af specialer i faglige fællesskaber Logisk sammenhængende patientforløb, der indebærer, at sygehuskomplekset kan opdeles i mere overskuelige enheder Tæt fagligt og tværfagligt samarbejde som forudsætning for høj kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser Integration af patientbehandling, forskning og uddannelse God intern og ekstern logistik Attraktiv arbejdsplads Understøttelse af god driftsøkonomi

7 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Foreløbig forslag til blok-dannelser for kliniske afdelinger BlokAfdelinger 1. Bred akut modtagende funktion - med medicinsk-kirurgisk og traumemodtagelse, skadestue Geriatrisk afd. G, ÅS Ortopædkirurgisk afd. E, ÅS Medicinsk-Endokrinologisk afd. C & M 2. Hjerte-lunge-kar-blok Hjerte-lunge-karkir.afd. T, SKS Hjertemed. afd. B, SKS Lungemedicinsk afd. B Medicinsk kardiologisk afd. A, ÅS THG 3. Inflammations-blok Hæmatologisk afd. R (THG), ÅS Infektionsmed. afd. Q, SKS Dermatologisk afd. S Reumatologisk afd. U, ÅS Lever-tarm med. afd. V, ÅS 4. Neuro-blok (nærhed til Akutcentret) Neurologisk F/Neurokirurgisk NK, ÅS Øre-næse-halsafd. H, ÅS Øjenafd. J, ÅS Kæbekirurgisk afd. O 5. Børne-blok/Børnehospital Børneafd Obstetrik/gynækologi? 6. Abdominal-blok Kirurgisk afd. L, ÅS, THG Gastroenerologisk afd. L, ÅS, NBG Urinvejskirurgisk afd. K, SKS Nyremedicisk afd. C, SKS Plastikkirurgisk afd. Z, ÅS Gynækologi? 7. Onkologi-blok Onkologisk afd. D, ÅS

8 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Hvor er vi på vej hen? 3 underarbejdsgrupper analyserer problemstillinger vedrørende blokdannelse Opgaver i relation til fysisk planlægning igangsat Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland involveres i Masterplanen (godkendt i Sundhedsudvalget den 14/12-05) Det betyder at → politiske indstillinger vedr. Masterplanen i 2006 forelægges Forberedelsesudvalg i forbindelse med den politiske behandling i Århus Amt → planlægningsarbejdet fortsættes i Århus Amts regi i 2006, men gennemføres i samarbejde med den indstillede direktion i Region Midtjylland

9 Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Fremtid Mange ”vogne” vil blive koblet på toget → Egentlig høringsrunde i første halvår 2006 → Udredninger om bl.a. tværgående kliniske funktioner, hjælpeafdelinger (f.eks. køkken, vaskeri), intern/ekstern logistik, finansiering, ledelsesmodeller m.m.m. Stationer på vejen → Opkøb af jord → Nybyggeri af ca. 250.000 m 2 → Udbud af selve byggeriet → Finansiering af bruttoanlægsudgift på ca. 5 mia. Endestationen er ukendt – langt til vejs ende → Målet er et visionært sygehus/sundhedsvæsen med et godt omdømme i og udenfor Region Midtjylland Rejsen er i gang! God diskussion – og god jul


Download ppt "Århus Sygehus – Skejby Sygehus Masterplansekretariatet Temaeftermiddag om Masterplanarbejdet Program Kl. 15.00Velkomst v/direktør Leif Vestergaard Pedersen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google