Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland.
V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh.

2 Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker, heraf én inkl. visiteret medicinsk akutmodtagelse 2 Sundheds- og akuthuse 2 ▪

3 Kvalitetsfondsprojekterne: 3 store projekter i Region Midtjylland
Hospitaler, der har opnået endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden: Det Nye Universitetshospital, Aarhus Regionshospitalet Viborg Hospitaler, der har opnået foreløbigt tilsagn fra kvalitetsfonden Det Nye Vest, Gødstrup 3 ▪

4 Områder, der ikke opnåede tilsagn fra kvalitetsfonden
Region Midtjyllands akutplan indebar etableringen af 5 akuthospitaler i Regionen Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers opnåede ikke tilsagn. Der blev heller ikke givet tilsagn på psykiatriområdet Region Midtjylland forsøger nu at finde alternativ finansiering til realisere de projekter, der ikke opnåede tilsagn. 4 ▪

5 Det Nye Universitetshospital, Aarhus - DNU
De 4 nuværende somatiske hospitalsmatrikler i Aarhus samles på én matrikel. Pris: 6,35 mia. kr. Forventet færdiggørelse: 2019 DNU bygges, så det integrerer det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby. Antal m2: I alt ca kvm. DNU bliver Danmarks største hospital med et samlet bygningsareal på m². Når hospitalet er færdigudbygget, vil grundarealet være på ca. 1,25 million m2 og bliver dermed på størrelse med en dansk provinsby som f.eks. Ribe. 5 ▪

6 Samling af de somatiske hospitaler i Aarhus by
AUH Nørrebrogade Ca m2 AUH Tage Hansens Gade Ca m2 AUH P.P Ørumsgade Ca m2 6 ▪

7 DNU - Placering 7 ▪

8 Integration – DNU og eksisterende Skejby
8 ▪

9 Opdeling i 5 centre DNU: By i overskuelige enheder
9 ▪

10 Organisationsudvikling
DNU: Faser Finansiering Fase 0- byggeri Byggeri Fysisk planlægning Ned- skale ring Hel- heds- plan 1. etape 2. etape 3. etape Organisationsudvikling Udbudsforløb Ibrugtagning og drift Det faglige fundament 2005 Primo 2011 2008 2012 Medio 2012 2014 2017 2019? Akut Abdominal Inflammation Onkologi Hoved-neuro Planlægning Håndværkere 10 ▪

11 Det Nye Vest, Gødstrup - DNV
Samling af hospitalsfunktioner i Vestjylland Byggesum: Ca. 3,15 mia. kr. Antal m2: Ca kvm. Byggeperiode: 2012 til 11 ▪

12 Hospitalsenheden Vest i dag
Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Ca m² Ca m² Regionshospitalet Ringkøbing Regionshospitalet Tarm Regionshospitalet Lemvig Ca m² Ca m² Ca m² Præhospital dækning overalt 12 ▪

13 Det Nye Vest, Gødstrup: Placering
13 ▪

14 DNV: Faser Oktober 2011 Kontrakt med totalrådgivere Efterår 2011
Kontrakt med totalrådgivere Efterår 2011 Opstart projektering af etape 1 Medio 2012 1. Spadestik / opstart af byggeri etape 1 Primo 2014 Opstart af projektets efterfølgende etaper Ultimo 2014 Kontrakt med totalrådgiver etape 2 og efterfølgende Ultimo 2016 1. Etape ibrugtages Primo 2017 Efterfølgende etaper opstart af byggeri Øvrige etaper ibrugtages 14 ▪

15 Regionshospitalet Viborg
Samling af hospitalsfunktioner Byggesum: Ca. 1,15 mia. kr. Antal m2: Ca kvm. Byggeperiode: 2009 til 2018 15 ▪

16 Regionshospitalet Viborg i dag
16 ▪

17 Regionshospitalet Viborg: Faser
Renovering og ombygning af eksisterende hospital: Gennemføres Nyt Akutcenter: Opgaven udbydes i arkitektkonkurrence i Herefter udbud af selve byggeriet Nyt P-hus til ca. 450 biler: Opgaven udbydes i totalentreprise 2011 17 ▪

18 Særlige fokusområder i Region Midtjyllands hospitalsbyggerier, eksempler
Standardrum Fokus på fleksibilitet, ensartethed. Koncepter for stuer, kontorer m.m. Integration af forsknings- og læringspotentialer i byggeriet Auditorier, miljøer, der er befordrende for forskning og læring Samarbejdsrelationer At udfordre de måder der samarbejdes på i dag, fx: Inspiration fra private firmaer, der er kendetegnet ved nære kunderelationer og som arbejder uafhængigt af sted 18 ▪

19 Særlige fokusområder i Region Midtjyllands hospitalsbyggerier, eksempler
Organisationsudvikling: Stor fokus på organisationsudvikling. Samling af flere matrikler Vest/DNU. Transportteknologier: Udarbejdelse af business-cases ift. transport teknologier, herunder mono-rail og AGV Øget produktivitet og digitalisering: Udviklings- og implementeringssamarbejde med ”Videnscentret for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet” (implementeringsnetværk med støtte fra EU, Vækstforum Hovedstaden…) 19 ▪

20 Dialog med erhvervslivet: Idé-udveksling
Offentlig-Private Partnerskaber Stort potentiale. Dog udfordring ift. Deponeringsregler m.m. Idéer til nye områder? Totaløkonomiske betragtninger Fast økonomisk ramme vanskeliggør totaløkonomisk fordelagtige løsninger Hvordan lykkes vi med at integrere initiativer, der kan betale sig ind over tid? 20 ▪

21 Dialog med erhvervslivet: Idé-udveksling
Funktionsudbud Serviceområdet/facilitymanagement Udstyr mv. Fremtidens logistik og arbejdsprocesser Teknologi: -logistikløsning -patientens møde med hospitalet -sporbarhed af patienter, udstyr mv. Telemedicin 21 ▪

22 Dialog med erhvervslivet: eksempler fra DNU
OPP: Analyse af potentialet ved OPP ifm. Masterplanen for sygehusene i Århus by. Resultat: OPP Ikke egnet pga. stor kompleksitet, begrænsede danske OPP-erfaringer og usikkerhed om skatte- og momsregler. Ikke hurtigere gennemførsel. Innovationsworkshop: Workshop vedr. forsyningsløsninger – med deltagelse af erhvervslivet. Resultat: Bibragte idéer om anvendelse af OPP eller fællesregionale løsninger på forsyningsområdet. Innovations- op udviklingsideer: Mulighed for at melde ideer ind via Resultat: ? 22 ▪


Download ppt "Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google