Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Invitation til seminar om Danmarks første plejecenter som OPP Kolding Kommune præsenterer kommunale erfaringer og overvejelser bag gennemførelsen af udbuddet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Invitation til seminar om Danmarks første plejecenter som OPP Kolding Kommune præsenterer kommunale erfaringer og overvejelser bag gennemførelsen af udbuddet."— Præsentationens transcript:

1 Invitation til seminar om Danmarks første plejecenter som OPP Kolding Kommune præsenterer kommunale erfaringer og overvejelser bag gennemførelsen af udbuddet af det nye plejecenter som OPP Kolding Kommune har gennemført en udbudsproces, hvor fire potentielle OPP-konsortier konkurrerede om den udbudte OPP-kontrakt. Set ud fra et kommunalt perspektiv har processen været udfordrende såvel som meget lærerig, og der er således mange relevante erfaringer at dele ud af. På seminaret vil du få indblik i de konkrete overvejelser og visioner, der lå til grund for igangsættelsen af udbuddet, hvilke kommunale ressourcer det krævede at realisere projektet, samt de muligheder og gevinster et udbud som OPP medførte. Praktisk information Dato: 4. marts 2014 fra kl. 12.30-16.00 Sted: Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding Deltagerpris: 200 kr. (forplejning og lokaler) Tilmelding: Tilmelding skal ske til Hanne Wadt – hswa@kolding.dk senest den 17. februar 2014 med oplysning om antal deltagere. Endvidere skal der opgives CVR-nr. for private virksomheder og EAN-nr. for kommuner. Der vil efter tilmeldingen blive sendt en regning for deltagelse. hswa@kolding.dk

2 Program 12.30:Ankomst 12.35-12.45:De politiske overvejelser Ved borgmesteren i Kolding Kommune Hør nærmere om de politiske overvejelser bag igangsættelsen af udbuddet, samt om hvorfor det politisk blev besluttet at realisere projektet som et OPP-projekt. 12.45-14.00:Kommunale erfaringer fra udbudsprocessen Ved seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen, by- og udviklingsdirektør Thomas Boe, driftschef Helle Brinch, projektleder Anne Schødts Nielsen Få indblik i de visioner og overvejelser, der igangsatte udbudsprocessen, samt hvad der kræves af kommunale ressourcer for at gennemføre et lignende udbud, herunder: • Visioner og målsætninger med udbuddet • Muligheder for innovation og nytænkning • Gevinster og udfordringer ved et udbud som OPP • Påvirkning af den kommunale organisering • Erfaringer fra udbudsprocessen (brugerinddragelse, markedsinteresse, udbudsproces mv.). 14.00-14.15: Pause (kaffe, te, kage, frugt, vand) 14.15-14.45:OPP-kontrakten Ved advokat Frederik Østergaard Kristiansen (Bech-Bruun) og senior manager Torsten Schmidt-Jensen (PwC) Få indblik i opbygningen af den OPP-kontrakt der regulerer det fremtidige samarbejde herunder de særlige forhold der skal iagttages ved et udbud af OPP indenfor almenboliglovgivningen og de muligheder og udfordringer der er ved også at inddrage de offentlige kerneydelser (pleje- og omsorg) i et OPP-udbud. 14.45-15.45: Drøftelse i grupper Gennem drøftelser i mindre grupper får du som deltager mulighed for at stille spørgsmål til de overvejelser og bevæggrunde, der lå til grund for den konkrete udformning af udbudsmaterialet, samt indblik i hvordan tilbudsgiverne forholdt sig til centrale dele af udbudsmaterialet. Gruppe 1: Krav til pleje- og omsorgsydelserne Gruppe 2: De funktionsbaserede krav til byggeriet samt den løbende bygningsdrift Gruppe 3: Regulering af betalinger i kontraktperioden 15.45-16.00:Fælles afslutning


Download ppt "Invitation til seminar om Danmarks første plejecenter som OPP Kolding Kommune præsenterer kommunale erfaringer og overvejelser bag gennemførelsen af udbuddet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google