Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Det Nye Universitetshospital i Århus” Temaeftermiddag fredag den 26

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Det Nye Universitetshospital i Århus” Temaeftermiddag fredag den 26"— Præsentationens transcript:

1 ”Det Nye Universitetshospital i Århus” Temaeftermiddag fredag den 26
”Det Nye Universitetshospital i Århus” Temaeftermiddag fredag den 26. januar 2007 Oplæg v/chefsygeplejerske Kirsten Bruun Side 1

2 Velkommen til Inspirationstemaeftermiddag om principper for patientlogistik i blokkene i ”Det Nye Universitets-hospital” Side 2

3 Baggrund Styregruppen for Det Nye Universitetshospital
besluttede ultimo 2006 at nedsætte en arbejdsgruppe, der: - skal udarbejde forslag til overordnede principper for adgang til de enkelte funktioner og principper for pri- mære relationer mellem de enkelte funktioner i en blok (”det indre liv”). - Det vil sige principper for, hvordan patientens vej til og gennem systemet skal være for at sikre optimale hensigtsmæssige patientforløb. Side 3

4 Målgruppen for minirapporten er tilbudsgiver-hold ”de kreative”
Rapporten skal endvidere indgå i det materiale, som Det Nye Universitetshospitalsstyre- gruppe/sekretariat skal udarbejde, og som skal bruges til selve udbuddet af den gennemgående rådgivning. Side 4

5 Arbejdsgruppen består af
Chefsygeplejerske Kirsten Bruun, Århus Sygehus, formand for Gruppen Cheflæge Anne Thomassen, Århus Sygehus Oversygeplejerske Leni Rudfeld, Hjerte-lunge-karkir. Afd. T, Skejby Sygehus Oversygeplejerske Annette Falkenberg, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus Overlæge Jens Frederik Dahlerup, Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Overlæge Jørgen Dalsgaard, Anæstesiologisk Afdeling N, Århus Sygehus Oversygeplejerske Lone Hyldgaard, Plastikkirurgisk Afd. Z, Århus Sygehus Serviceleder John Farsø Larsen, Århus Sygehus, THG Fuldmægtig Lisbeth Trøllund Andersen, Masterplansekretariatet, (sekretariatsfunktion for Gruppen) Gruppen benævnes: Arbejdsgruppe vedrørende Patientens vej i faglige fællesskaber Side 5

6 Kommissorium Der skal udarbejdes forslag på ”Makro-niveau”, der beskriver: Overordnede principper for adgang til de enkelte funktioner og principper for primære relationer mellem de enkelte funktioner i en blok Side 6

7 Karakteristika for et fagligt fælles- skab/blok
En række eksisterende afdelinger placeret i fysisk sammenhæng med hinanden Fælles større kapacitet, der medfører en større fleksibilitet om for eksempel fælles senge, vagtdækning mm Giver mulighed for både højt specialiseret behandling og basisbehandling Det giver basis for at placere tværgående funktioner som eksempelvis anæstesi/intensiv/op, billeddiagnostik, fys/ergo, laboratorier mm i blokken eller eventuelt på tværs af 2 blokke Det giver basis for fælles forsknings-/under-visningsfaciliteter og giver mere hensigtsmæssige størrelser i forhold til international gennemslagskraft Dermed bliver et fagligt fællesskab mere end blot summen af afdelinger i blokken Side 7

8 I akutblok: - Geriatrisk Afdeling G, AS - Ortopædkirurgisk Afdeling E, AS - Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling C og M, AS Side 8

9 - Blokken skal i høj grad være selvstændigt fungerende
Blokkene er enheder, der hænger sammen - Nærhed til specialistbehandling – ét hospital Den enkelte blok er en enhed, der består af mange funktioner/afdelinger - Blokken skal i høj grad være selvstændigt fungerende Fællesskabet i blokken giver mulighed for - fælles introduktion - fælles undervisning, uddannelse - forskning - lokaler - ansættelse af specialister, diætister, socialrådgivere, psykologer etc. Den enkelte afdeling i blokken er en enhed, der drager nytte af fællesskabet - Afdelingen udvikler specialet og har mulighed for et tæt og positivt arbejdsmiljø Side 9

10 Overordnede præmisser
De politisk vedtagne grundlæggende værdier for Det Nye Universitetshospital er: Logisk sammenhængende patientforløb, der indebærer, at sygehuskomplekset kan opdeles i mere overskuelige enheder Tæt fagligt og tværfagligt samarbejde som forudsætning for høj kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser Integration af patientbehandling, forskning og uddannelse God intern og ekstern logistik Attraktiv arbejdsplads Understøttelse af god driftsøkonomi Side 10

11 Brugernes sundhedsvæsen - Oplæg til en patientreform
Heri beskrives blandt andet kravene til et optimalt patientforløb, der kræver en stærk kobling af den kliniske kvalitet, den organi- satoriske kvalitet og den oplevede kvalitet (s. 45). Side 11

12 Information og kommunikation Omsorg og indlevelse Tilgængelighed
Via undersøgelser af brugernes forventninger og erfaringer er der opstillet seks krav til kvaliteten i ”den optimale sundhedsrejse”/ det optimale patientforløb Sammenhæng Information og kommunikation Omsorg og indlevelse Tilgængelighed Tryghed Helbredende miljø (s. 45) Side 12

13 Helbredende miljø Pebble Project har fokus på, hvordan design og indretning af hospitalet gør en forskel i forhold til behandlingens kvalitet og den økonomiske bundlinie ( Forskernes resultater viser blandt andet at behagelige venteomgivelser medfører en oplevelse af højere kvalitet og mindre bekymring hjemlig indretning og design påvirker personalets arbejds- miljø positivt og medvirker til at yde mere effektiv pleje enestuer medfører forbedret patientoplevelse, bedre betingelser for behandling/pleje og minimere infektionsrisikoen Side 13

14 Fremtidens hospital De fysiske rammers direkte påvirkning af patient-
oplevelsen ”Alle de fysiske omgivelser, patienten møder under hospitalsforløbet, påvirker direkte patientens oplevelse af kvalitet, sammenhæng og graden af respekt fra sundhedsvæsenets side. Det er afgørende for det optimale patientforløb og den helbredende proces, at patienten bevarer sin personlige integritet og bliver mødt som et helt menneske”. ”At patienten under hospitalsopholdet bliver stimuleret og aktiveret til at håndtere sit behandlingsforløb og samtidig har mulighed for at have en så normal og ikke hospitaliseret dagligdag på hospitalet som muligt” Side 14

15 De fysiske rammer Handler også om sikkerhed for patienter og personale
Amerikanske studier påviser: at der er behandlingsmæssige fordele ved en sengs stuer - frem for to sengs stuer. Målt på sikkerhed: – reducerer risikoen for infektioner mindre støj (mindsker blodtryk og puls mv) bedre fortrolighedshåndtering færre sengedage, mindre forbrug af smertestillende og mindre uro højere grad af patienttilfredshed Side 15

16 Visioner for Det Nye Universitetshospital
Det Nye Universitetshospital skal fungere som ét patientfokuseret hospital, hvor patienten oplever et logisk sammenhængende behandlingsforløb med færrest mulige flytninger, og hvor behandling, forskning og uddannelse indgår som en integreret del af forløbet. At Det Nye Universitetshospital ved etablering af samarbejdsrelationer, hensigtsmæssige fysiske rammer og sammenhængende patientforløb bliver det foretrukne sted for højt kvalificeret personale til forskning, uddannelse og klinisk virksomhed. Side 16

17 Udgangspunktet for patienterne er overblik og tryghed
Indledningsvist har gruppen fokuseret på, at det vigtigste for en patient er overblik og tryghed. I et hvilket som helst patientforløb er der 3 ting, som man som patient ønsker skal være tilstede: At der er informations-kontinuitet At der er organisations-kontinuitet At der er relations-kontinuitet Side 17

18 Nærhed og overskuelighed Mindst mulig indgriben for patienten
Arbejdsgruppens forslag til 6 overordnede områder/principper, som er væsentlige for hensigtsmæssige patientforløb i en blok Nærhed og overskuelighed Mindst mulig indgriben for patienten Fleksible og funktionelle rum – standard opbygning Sikkerhed for patienter og personale Miljø og udsmykning Ny teknologi/it-løsninger Side 18

19 Dilemmaer og spørgsmål
Eksempler på dilemmaer Ambulatorier tæt ved hver afdeling/speciale – contra – et stor fælles ambulatorium Operationsstuer små lokale operationsstuer – contra – en stor central operationsgang indenfor blokken Patienthotel et stort patienthotel – contra – flere små patienthoteller Side 19


Download ppt "”Det Nye Universitetshospital i Århus” Temaeftermiddag fredag den 26"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google