Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Nye Universitetshospital i Århus Arbejdsvision for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Nye Universitetshospital i Århus Arbejdsvision for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri."— Præsentationens transcript:

1 Det Nye Universitetshospital i Århus Arbejdsvision for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

2 Det Nye Universitetshospital i Århus Universitetshospital Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Højt specialiseret behandling inden for alle specialer Behandlingen af højeste kvalitet Forskning på højeste internationale niveau, fra grundforskning til nye behandlinger Attraktivt og udviklende arbejds- og uddannelsesmiljø Forskning og uddannelse i alle afdelinger For byggeriet betyder det: At forskning, uddannelse og behandling integreres på afdelings-, fagligt fællesskabs- og hospitalsniveau At forskningen har sit eget vartegn At areal til forskning og uddannelse prioriteres lige så højt, som areal til øvrige funktioner At vi fysisk integrerer samarbejdet med eksterne virksomheder

3 Det Nye Universitetshospital i Århus Attraktivt arbejdsmiljø Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Attraktivt og udviklende arbejds- og uddannelsesmiljø Arkitekturen understøtter daglige meningsfulde sammenhænge For byggeriet betyder det: At vi inddrager personalets viden og behov At hospitalets rum understøtter videndelende adfærd At vi bygger fysisk overskuelige enheder med fælles pauselokaler At faciliteter til forskning og uddannelse placeres så samarbejdet med patientbehandlingen fremmes At hospitalets faciliteter understøtter sundshedsfremmende adfærd – inde og ude At ledelse placeres tæt på, hvor arbejdet foregår

4 Det Nye Universitetshospital i Århus Sammenhæng Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Vi bygger en helhed baseret på fælles løsninger For byggeriet betyder det: At DNU fremstår som en sammenhængende og harmonisk hospitalsby med arkitektoniske fællestræk og plads til forskellighed At patienter oplever overskuelighed og imødekommenhed At faglige fællesskaber planlægges fysisk sammenhængende At sammenhæng fremmes via teknologi og udvikling af organisationen At ydre miljø (gårdrum, stier, pladser) og de landskabelige kvaliteter i det store landskab integreres

5 Det Nye Universitetshospital i Århus Bæredygtighed Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Vi tager et samfundsmæssigt ansvar For byggeriet betyder det: At vi prioriterer de løsninger der bedst tilgodeser miljømæssig bæredygtighed og økonomi At vi tager initiativer på udvalgte områder eksempelvis hygiejne og materiale valg At vi udfører byggeriet på en sund og sikker måde

6 Det Nye Universitetshospital i Århus Innovative processer Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Bred involvering i innovative processer For byggeriet betyder det: At vi inddrager omverdenen, patienter og borgere i planlægningen At vi udfordrer de måder, vi samarbejder på i dag At vi bruger internationale erfaringer og skaber bud på fremtidige løsninger At vi udfordrer vores samarbejdspartnere så de præsenterer visionære løsninger At vi anvender videns- og evidensbaserede løsninger, hvor det er muligt At vi sikrer formidling af vores erfaringer til andet hospitalsbyggeri

7 Det Nye Universitetshospital i Århus Effektivitet, højeste kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse Det Nye Universitetshospital er kendetegnet ved: Vi gør det rigtige første gang Høj patientsikkerhed Mindst mulige indgreb for den ønskede effekt Effektive patientforløb Høj bygningsmæssig fleksibilitet For byggeriet betyder det: At vi udnytter de mange fælles faciliteter i hospitalsbyen At vi deler viden gennem anvendelse af teknologi – derfor er vores sundhedsydelser ikke afhængige af fysisk nærhed At vi minimerer transportafstande At vi integrerer arbejdskraftbesparende teknologi på hospitalet At vi understøtter rationel arbejdsdeling – klinikere laver klinisk arbejde At bygninger, teknikker og overordnede indretninger kan tilpasses ny funktionalitet og kapacitet At vi bygger i standarder og danner det individuelle – ”legoklodsprincippet”


Download ppt "Det Nye Universitetshospital i Århus Arbejdsvision for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google