Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan sikrer du dig bedst, når du handler korn? Specialkonsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Plan & Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan sikrer du dig bedst, når du handler korn? Specialkonsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Plan & Miljø."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan sikrer du dig bedst, når du handler korn? Specialkonsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Plan & Miljø

2 Indledning ► Et simpelt spørgsmål for nogle ► Et frustrerende spørgsmål for andre ► Et vigtigt spørgsmål for de fleste ► Et højaktuelt spørgsmål for alle ► Et spørgsmål, det ikke er muligt at give et kort og præcist svar på

3 Hvilken aftale, skal jeg have? Valg af aftaleform afhænger af mange forhold: ► Hvor meget is i maven har jeg? ► Hvor risikovillig er jeg? ► Er jeg indstillet på at handle med en part, jeg ikke kender? ► Hvor stor er min opbevaringskapacitet? ► Mange andre forhold

4 Forskellige aftalemuligheder ► Kontraktsavl – med grovvareselskab eller husdyrproducent ► Salg før høst – evt. puljeordning ► Salg ved høst ► Salg efter høst – evt. via en international kornbørs eller ved benyttelse af futures e.l.

5 Kendetegn ved kontrakter ► Regulerer forløbet af en aftaleperiode ► Skulle gerne forhindre uenighed ► Skaber sikkerhed og tryghed ► Begge parter er bundet af aftalen ► Kan indeholde ubehagelige overraskelser, især for den ene part

6 Aftaleretlige principper ► Der hersker aftalefrihed ► Aftalens ordlyd er det, der gælder!!!!! ► Aftalelov og købelov hjælper, hvis uklart ► Købelov indeholder kun mindstekrav ved forbrugerkøb ► Kornafregningsaftale gælder ikke mere ► Både mundtlige og skriftlige aftaler binder

7 Kontraktens indhold Den individuelle del: ► Felter der skal udfyldes, eks. navn, mængde og lignende Standardvilkår: ► Fortrykte vilkår ► Favoriserer ofte den ene part

8 Vedtagelse af standardvilkår ► Standardvilkår skal vedtages ► Vedtagelse sker ved underskrift på aftalen ► Vilkår, der henvises til i kontrakten, er ligeledes vedtaget ved underskrift ► Eks.: ”handelsvilkår”, ”høstinformation” eller ”salgs- og leveringsbetingelser”

9 Kontrakters tilsidesættelse ► Aftalelovens § 36 -> urimeligt eller i strid med redelig handlemåde ► Uklarhedsreglen -> uklarheder skal skade den, der har skrevet aftalen MEN Landmænd er erhvervsdrivende, når de indgår aftaler. Selv om man er den svage part i et aftaleforhold, er det meget svært at få tilsidesat en aftale.

10 Vigtige forhold i en kornkontrakt ► Sort, pris og leveringstidspunkt ► Bestemt mængde eller antal ha ► Kvalitetskrav og konsekvens af manglende opfyldelse af krav ► Fradrag i afregning ► Øvrige vilkår for aftalen, herunder handelsbetingelser, høstinformation o.l.

11 Hvornår er der indgået en aftale? ► Når en aftale er underskrevet af begge ► Når en aftale er underskrevet af den ene, og den anden forholder sig passiv ► Når en ordrebekræftelse er modtaget, uden at der reageres ► Når man gør som tidligere år

12 Kvalitetskrav ► Krav stillet af køberen ► Køberen kan uden videre slække på kravene, hvis det ikke skader sælgeren ► Kan i visse tilfælde fastsættes på et senere tidspunkt, eks. i en høstinformation ► I så fald overladt til køber at fastsætte de endelige krav

13 Hvad hvis krav ikke overholdes? ► Stadig bundet af aftale, men på andre vilkår, eks. afregnes til foderbyg ► Hvornår fastsættes prisen på foderbyg? ► Fritstillet, men forpligtet til at holde køber skadesløs

14 Hvordan sikrer man sig bedst? ► Ved omtanke ► Ved grundighed ► Ved at stille spørgsmål ► Ved at forstå indholdet ► Ved at stille krav ► Ved at reagere, når man er uenig ► Ved at have alt på skrift

15 Afsluttende bemærkninger ► Gode muligheder ► Vær omhyggelig ved aftalens indgåelse ► Minimer risikoen for skuffelser


Download ppt "Hvordan sikrer du dig bedst, når du handler korn? Specialkonsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Plan & Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google