Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forbrugeraftaler kap 9 Af: Pia Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forbrugeraftaler kap 9 Af: Pia Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Forbrugeraftaler kap 9 Af: Pia Hansen

2 Forbrugeraftaler Forbrugeraftaleloven kaldes også ”dørsalgsloven”
Forbrugeraftaleloven er beskyttelses-præceptiv Forbrugeraftalelovens § 3 ”Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.” Beskyttelsesræceptiv = Må ikke fraviges til skade for den svage part ERHVERVSDRIVENDE FORBRUGER

3 Forbrugeraftalelovens § 6
Uanmodet henvendelse Forbrugeraftalelovens § 6 En erhvervsdrivende må IKKE uden forudgående anmodning rette henvendelse til en privatperson (forbruger) AFTALER ER HER IKKE BINDENDE FOR FORBRUGEREN Ikke personligt Ikke pr. telefon Ikke på bopæl Ikke på arbejdsplads Andre steder uden almindelig adgang OBS: Forsikringer Aviser Bøger mv. OK pr. telefon

4 Negativ aftalebinding
Forbrugeraftalelovens § 8 Ingen forudgående aftale (fra forbruger), så betragtes varen som gave Medmindre det er en åbenlys fejl Eks. Med naboens grus

5 Aftaler uden for fast forretningssted
Forbrugeraftalelovens § 10 Aftaler uden for fast forretningssted Aftaler indgået ved… Demonstration af vare En messestand Under en udflugt Ect. Forbruger har så fortrydelsesret Dette er en undtagelses til de normale regler i aftaleretten, hvor forbrugeren ikke har fortrydelsesret Fortrydelsesretten skyldes, at forbrugeren kan føle sig ekstra fristet…. Forbruger skal skriftligt oplyses om fortrydelsesretten

6 Fjernsalg Den erhvervsdrivende og forbrugeren mødes ikke fysisk
Forbrugeraftalelovens § 11 Fjernsalg Den erhvervsdrivende og forbrugeren mødes ikke fysisk Brug af fjernkommunikation Internettet, telefon, katalogbestilling osv. Krav til den erhvervsdrivende – oplysninger til forbrugeren link til forbrugeraftaleloven Oplysningspligt INDEN aftaleindgåelse Og på et varigt medium Varigt medium: forbrugeren skal have mulighed for at gennem eller reproducere oplysninger Forbrugeren har ret til at få et print af oplysningerne. Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser Se § 13 her: link til forbrugeraftaleloven

7 E-handel E-handelslovens krav til virksomheder med e-handelssider
Hvad er kravene??? E-handel E-handelslovens krav til virksomheder med e-handelssider §§ 11 og 13 E-handelsloven kræver, at en virksomhed, der opretter en e-handels hjemmeside, skal give brugerne følgende oplysninger: Hvem der står bag (navn på person eller selskab) En fysisk postadresse Et selskabsnummer (CVR) adresse Telefonnummer Desuden har en køber krav på at få oplysninger om varen, varens pris, fortrydelsesretten mv. Reglernes formål er at beskytte forbrugerne i fjernsalgssituationer, netop fordi køberen ikke har mulighed for at undersøge varen og heller ikke kan få den mundtlige vejledning, ekspedienter kan give i almindelige butikker.

8 E-handel JERES TUR Fortrydelsesretten gennemføres ved:
Prisangivelse på en e-handelsside Opfordring til tilbud??? Tilbud??? X Er der fortrydelsesret ved køb på nettet Ja - X 14 dage Nej Fortrydelsesretten gennemføres ved: Undlade at hente/modtage varen Returnere varen Meddele, at man ønsker at fortryde Samme regler gælder ved handel på nettet, som ved almindelige køb = købelovens regler Modtager forbrugeren ikke varen inden 30 dage (medmindre andet aftalt), så kan forbrugeren hæve købet – ikke krav om væsentlig forsinkelse

9 Fortrydelsesfrister HR: 14 dage Ingen formkrav
Forbrugeraftalelovens §§ 18 og 19 Fortrydelsesfrister HR: 14 dage Vær obs på at frister løber fra forskellige tidspunkter F.eks. E-handel er det fra varens modtagelse Er fortrydelsesret ej modtaget på skrift er det 14 dage fra modtagelsen Undt: 30 dage ved pensionsordninger Ingen formkrav Intet krav om forklaring på hvorfor… Returnere forbrugeren varen = egen regning Varen returneres i samme stand mv. ikke alt må åbnes

10 Leveringstid og betaling ved fjernsalg
HR: levering senest 30 dage efter bestilling Medmindre der er skabt en forventning om kortere tid Forbruger har forudbetalt et beløb – og fortryder… Erhvervsdrivende skal tilbagebetale snarest eller senest inden 30 dage efter fortrydelses er oplyst (ophævelsen af købet) Bestilling på nettet Bedste betalingsmåde er kreditkort

11 Betalingskort Betaling med kreditkort er sikrest fordi…
Hvis man fortryder køb og ikke kan få sælger til at returnere pengene Bank eller sparekasse kan hjælpe, hvis… (aftale mellem forbrugerombudsmand og finansiel sektor) Varen ikke leveres Forbruger benytter fortrydelsesret Hvis der er hævet penge uden kortindehavers tilladelse Hvis sælger hæver større beløb Penge tilbageføres Indenfor 2 dage

12 Betalingskort generelt…
Sælger kan ikke nægte at modtage betaling med kort under kr. (3.000 kr. hvis pinkode anvendes) Hvem dækker tab… HR: banken Undt: 1.100 kr. reglen 8.000 kr. reglen Bruger hæfter uden begrænsning, hvis kort er overladt til en anden Brugeren hæfter op til kr. for tab, hvis betalingsmidlet er uberettiget brugt af andre med den personlige hemmelige kode - det er en politisk bestemt selvrisiko, der principielt gælder uanset misbrugets omstændigheder i øvrigt. Brugeren hæfter op til kr., hvis andre uberettiget har anvendt betalingsmidlet, og misbruget er sket pga. en af følgende situationer: Hvis udsteder beviser, at den personlige hemmelige kode er anvendt og Brugeren har undladt meddelelse til udsteder brugeren ved groft uforsvarlig adfærd Hvis betalingsmidlet er anvendt uden den hemmelige personlige kode, og det har været aflæst fysisk eller elektronisk ledsaget af en falsk underskrift, og Udsteder hæfter ALTID efter anmodning om spærring


Download ppt "Forbrugeraftaler kap 9 Af: Pia Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google