Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internet Jura Den 28.9.2004 Lektion 5 Køb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internet Jura Den 28.9.2004 Lektion 5 Køb."— Præsentationens transcript:

1 Internet Jura Den Lektion 5 Køb

2 Købers misligholdelse Forsinkelse
Erstatning: KBL § 30 = KBL § 24 Sælgers øvrige misligholdelsesbeføjelser: Fastholde Hæve – Væsentlig forsinkelse; altid tilfældet i Handelskøb Se KBL § 28, stk. 2, hvorved hævebeføjelsen ikke kan anvendes

3 Fordringshavermora Købers fordringshavermora vedr., at køber kommer i forsinkelse m.h.t. at modtage eller afhente varen Retsvirkningerne heraf er følgende: Omsorgspligt, jf. KBL § 33 Salgsret, jf. KBL § 34 Salgspligt, jf. KBL § 35 Omkostninger, jf. KBL § 36 Risikoen for genstanden, jf. KBL § 37

4 Forbrugerkøb Forbrugerkøb er funktionelt afgrænset, jf. KBL § 4a
En række bestemmelser i KBL er beskyttelsespræceptive ved forbrugerkøb, jf. KBL § 1, stk. 2 KBL §§ 72 – 87 gælder kun i forbrugerkøb En række bestemmelser i KBL gælder ikke ved forbrugerkøb, jf. KBL § 1, stk. 3

5 Forbrugerkøb Forbrugerkøbsreglerne er særligt forskellig i.f.t. handelskøb ved, at en række bestemmelser er beskyttelsespræceptive og ved: Forsinkelse – Enhver forsinkelse i forbrugerkøb er ikke væsentlig – Forbrugeren kan give påkrav om levering inden rimelig tid

6 Forbrugerkøb Mangler – Begrebet er nærmere defineret i KBL §§ 75 a og 76 ”Købt som beset” klausuler frigører ikke sælger, jf. KBL § 77 Afhjælpning, jf. KBL §§ 78 og 79 Reklamation over mangler skal inden rimelig tid – to måneder anses for at være rimelig tid, jf. KBL § 81

7 Forbrugeraftaleloven
FAFTL´s anvendelsesområde er forbrugeraftaler som defineret i lovens § 3, herunder forbrugeraftaler som kan karakteriseres som fjernsalg, jf. FAFTL § 4 Oplysningspligten for den erhvervsdrivende er efter FAFTL § 11 langt mere vidtgående sammenholdt med E-Handelslovens §§ 7 - 9

8 Forbrugeraftaleloven
Kapitel 4 i FAFTL omhandler fortrydelsesret, der bryder med det almindelige princip om, at aftaler er bindende, jf. DL og AFTL § 1 Fortrydelsesretten er på 14 dage, hvilken frist beregnes efter § 18, stk. 2 – 7 Forbrugeren er forpligtet til at underrette den erhvervsdrivende om, at den vil udnytte sin fortrydelsesret, jf. § 19, stk. 1

9 Forbrugeraftaleloven
Forbrugeren skal sørge for at varen eller tjenesteydelsen tilbageleveres på den erhvervsdrivendes forretningssted i væsentlig samme stand og mængde som ved overgivelsen til forbrugeren, jf. § 20, stk. 1 Bemærk de undtagelser efter § 20, stk. 3, hvor fortrydelsesretten ikke kan udøves

10 Tak for denne gang! Jeg vender frygtelig tilbage!!


Download ppt "Internet Jura Den 28.9.2004 Lektion 5 Køb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google