Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AFSÆTNING A – Schønberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AFSÆTNING A – Schønberg"— Præsentationens transcript:

1 AFSÆTNING A – Schønberg
Ill. 15.1: Faserne i prisfastsættelsesprocessen Fastlæggelse af prispolitikken Vurdering af markedets efterspørgsel Estimering af omkostninger Analyse af konkurrenternes produkt, priser og omkostningsforhold Forhold vedrørende prisfastsættelsen Fastsættelse af prisen Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

2 Ill. 15.2: Pris-/kvalitetsstrategi
AFSÆTNING A – Schønberg Ill. 15.2: Pris-/kvalitetsstrategi Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

3 Ill. 15.3: Generel efterspørgselskurve
AFSÆTNING A – Schønberg Ill. 15.3: Generel efterspørgselskurve pris p2 p E1 E mængde m m1 Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

4 Ill. 15.4: Forskellige sammenhænge mellem pris og mængde
AFSÆTNING A – Schønberg Ill. 15.4: Forskellige sammenhænge mellem pris og mængde a priselastisk produkt b prisuelastisk produkt pris pris p1 p p1 p E E m1 m m1 m mængde mængde Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

5 Ill. 15.5: Elastiske og uelastiske produkter
AFSÆTNING A – Schønberg Ill. 15.5: Elastiske og uelastiske produkter Elastiske produkter Udvalgsvarer/luksus-varer Produkter med høj budgetandel Produkter/mærker, der er lette at erstatte Mærker med svage forbrugerpræferencer Produkter, der er lette at lagre (hamstring) Målgruppe med lavt rådighedsbeløb Uelastiske produkter Dagligvarer/nødvendig-hedsvarer Produkter med lav budgetandel Produkter/mærker, der er svære at erstatte Mærker med stærke forbrugerpræferencer Produkter, der er svære at lagre Målgruppe med højt rådighedsbeløb Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

6 Ill. 15.11: Den knækkede afsætningskurve
AFSÆTNING A – Schønberg Ill : Den knækkede afsætningskurve Pris p2 p p1 E Mængde m2 m m1 m3 Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

7 AFSÆTNING A – Schønberg
Ill 15.14: Fordele og ulemper ved CAD: Fordele for sælger Betalingen er sikret Let at administrere Hurtig afregning  likviditetsmæssig fordel Betalingen er endelig – ubetinget Ulemper for sælger Ingen garanti for, at køber indløser varepartiet, så beløbet frigives Fordele for køber Betaling sker først, når der er dokumentation for afsendelse Ingen forpligtelse over for banken til at indløse dokumenterne Ulemper for køber Betaling skal ske inden udlevering af partiet Ingen mulighed for at tilbagekalde betalingen fx i tilfælde af mangler ved partiet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

8 AFSÆTNING A – Schønberg
Ill : Fordele og ulemper ved en remburs for køber og sælger. Fordele for sælger Sikkerhed for betaling før afskibning Lettere adgang til eksportkredit Betaling sker på et aftalt tidspunkt Sikkerhed for, at ordren ikke annulleres eller ændres uden sælgers samtykke Ulemper for sælger Forsinkes rembursen, kan det medføre problemer med at overholde det aftalte forsendelsestidspunkt Dette kan medføre ekstra arbejde med at udfærdige nye dokumenter Dyrere end de fleste andre betalingsformer Fordele for køber Betaling betinget af, at sælger kan præsentere de krævede dokumenter Mulighed for remburskredit i banken Øget mulighed for at opnå rabat hos sælger Ulemper for køber Forpligtet til at betale, når rembursens betingelser er opfyldt Ændringer i det aftalte kan ikke gennemtvinges, efter åbning af rembursen Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

9 Indgåelse af aftale. Ordrebeløb = 1 mill $
AFSÆTNING A – Schønberg Ill : Tidsdimensionen i en valutaterminsforretning. Indgåelse af aftale. Ordrebeløb = 1 mill $ Dagskurs = 5,50 DKK/$ Betalings-dato 1. februar 1. maj tid Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

10 AFSÆTNING A – Schønberg
Ill : Transfer pricing i en fiktiv, dansk cykelfabrik Moderselskab Produktion VE = 900 kr Hjemland landegrænse Koncernen Salgsselskab Købspris 1200 kr Salgsselskab Købspris 1800 kr Land 2 Land 1 Cykelhandler Købspris 2800 kr Cykelhandler Købspris 2800 kr Uafhængige led Forbruger Købspris 4000 kr Forbruger Købspris 4000 kr Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen


Download ppt "AFSÆTNING A – Schønberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google