Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuldmagter Kap. 11 Af: Pia Hansen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuldmagter Kap. 11 Af: Pia Hansen"— Præsentationens transcript:

1 Fuldmagter Kap. 11 Af: Pia Hansen
Denne skabelon kan bruges som en startfil til at præsentere undervisningsmateriale i en gruppe. Sektioner Højreklik på et dias for at tilføje sektioner. Du kan bruge sektioner til at organisere dias eller lette samarbejdet mellem flere forfattere. Noter Brug sektionen Noter til leveringsnoter eller til at give flere oplysninger til målgruppen. Vis disse noter i præsentationsvisningen under præsentationen. Vær opmærksom på skriftstørrelsen (vigtigt for hjælp til handicappede, synlighed, videooptagelser og onlineproduktioner) Koordinerede farver Læg især mærke til grafer, diagrammer og tekstfelter. Overvej, om deltagere skal udskrives i sort-hvid eller gråtoneskala. Kør en prøveudskrift for at kontrollere, at farverne er korrekte, når der udskrives i sort-hvid og gråtoneskala. Grafik, tabeller og diagrammer Gør det enkelt: Hvis det er muligt, skal du bruge ensartede typografier og farver, der ikke virker forstyrrende. Navngiv alle diagrammer og tabeller.

2 Fuldmagter – hvad er det.
Fuldmagtsgiver Den der giver en besked (ordre/intern instruks) til en anden person Fuldmægtig Den der modtager instruksen fra fuldmagtsgiver Bemyndigelse Den interne aftale Legitimation Fuldmagtens grænser Giv en kort oversigt over præsentationen. Beskriv præsentationens overordnede fokus, og hvorfor det er vigtigt. Giv en introduktion af de overordnede emner. Du kan give deltagerne et overblik ved at gentage dette oversigtsdias gennem præsentationen, hvor du fremhæver det næste emne, du vil gennemgå.

3 Fuldmagter – hvad er det.
Fuldmægtig Fuldmagt fra FG Fuldmagtsgiver Aftale i forhold til fuld-magten Bindes fuldmagtsgiver? Giv en kort oversigt over præsentationen. Beskriv præsentationens overordnede fokus, og hvorfor det er vigtigt. Giv en introduktion af de overordnede emner. Du kan give deltagerne et overblik ved at gentage dette oversigtsdias gennem præsentationen, hvor du fremhæver det næste emne, du vil gennemgå. 3. mand

4 Fuldmagt uden særlig tilværelse (uden særlige kendetegn)
”En fuldmagt, der alene hviler på fuldmagtsgivers erklæring til fuldmægtigen, er tilbagekalde, når erklæringen om, at fuldmagten ikke længere skal gælde, er kommet frem til fuldmægtigen” Det er den enkleste form for fuldmagt Gives ofte blot mundtligt Kendes ikke af omverdenen eller 3. mand Overtrædes fuldmagt = stærk ugyldighedsgrund

5 Eksempel § 18 fuldmagt OK det er en aftale.
Men de må ikke koste mere end 275,- kr. Når du nu tager til USA vil du så købe et par Levis bukser med hjem til mig. Ja, det kan jeg da godt. Legitimation = køb et par bukser Udenfor fuldmagten Bemyndigelse = til max 275,-

6 Eksempel § 18 fuldmagt OK det er en aftale.
Men de må ikke koste mere end 275,- kr. Når du nu tager til USA vil du så købe et par Levis bukser med hjem til mig. Ja, det kan jeg da godt. FULDMAGTSGIVER BINDES Legitimation = køb et par bukser Udenfor fuldmagten Bemyndigelse = til max 275,-

7 Eksempel § 18 fuldmagt OK det er en aftale.
Men de må ikke koste mere end 275,- kr. Når du nu tager til USA vil du så købe et par Levis bukser med hjem til mig. FULDMAGTSGIVER BINDES IKKE Ja, det kan jeg da godt. Legitimation = køb et par bukser Udenfor fuldmagten Bemyndigelse = til max 275,-

8 Eksempel § 18 fuldmagt - OPHØR
Kontakter 3. mand fuldmagtsgiver – § 18 bliver til specialfuldmagt Fuldmagt ophører nu. Ophører ved brevsprækkeøjeblikket Fuldmagt ophører nu. Legitimation = køb et par bukser Udenfor fuldmagten Bemyndigelse = til max 275,-

9 Fuldmagt med særlig tilværelse (med særlige kendetegn)
Fuldmagt med særlig tilværelse kendes af omverdenen 3. mand har altså mulighed for at kende fuldmagtens omfang STILLINGSFULDMAGT Beføjelser man får via sin stilling STILLINGSFULDMAGT FOREVISNINGSFULDMAGT SPECIALFULDMAGT OFFENTLIG BEKENDT FULDMAGT FOREVISNINGSFULDMAGT En fuldmagt som vises til 3. mand. F.eks. Ved afhentning af pakke på posthuset Det anses for en offentligt bekendtgjort fuldmagt, hvis en større virksomhed annoncerer med en reception for en netop tiltrådt salgschef. Den mest omfattende fuldmagtsform er prokura. Prokura skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og offentliggøres i Statstidende. En prokurist kan indgå alle aftaler, der har med firmaets daglige drift at gøre. Dog kan en prokurist ikke uden særlig aftale sælge eller pantsætte fuldmagtsgiverens faste ejendom. OFFENTLIG FULDMAGT Offentliggøres i Statstidende eller pressen Prokura. SPECIALFULDMAGT En § 18 fuldmagt bliver til en specialfuldmagt, hvis 3. mand kontakter fuldmagtsgiver

10 Fuldmagt med særlig tilværelse (med særlige kendetegn) - STILLINGSFULDMAGT
Pas lige forretning. Men du må ikke sælge den pels i vinduet. Fuldmægtig - ansat i forretning Fuldmagt fra FG Fuldmagtsgiver - Forretningsejer Aftale i forhold til fuld-magten OK skal jeg nok Bindes fuldmagtsgiver? Det kan du sagtens Sikke en lækker pels. Giv en kort oversigt over præsentationen. Beskriv præsentationens overordnede fokus, og hvorfor det er vigtigt. Giv en introduktion af de overordnede emner. Du kan give deltagerne et overblik ved at gentage dette oversigtsdias gennem præsentationen, hvor du fremhæver det næste emne, du vil gennemgå. Goddag, jeg vil gerne købe pelsen i vinduet 3. Mand – kunden i forretningen

11 Legitimation: Grænsen Må sælge varerne i butikken Uden for fuldmagten
Her bindes Fuldmagts-giver ikke Her bindes Fuldmagts-giver Bemyn-digelse: må sælge alt men IKKE pelsen Her er vi hvis pelsen sælges God/ond tro hos 3. mand

12 Hvis 3. mand har lidt et tab
Aftalelovens § 25: Fuldmægtig skal erstatte 3. mands tab – positiv opfyldelsesinteresse - svare til at 3. mand stilles som om handlen var indgået.

13 Opsamling § 18 fuldmagt u/særlig tilværelse Ikke kendt af omverdenen
Ofte mundtlig Bemyndigelse og legitimation er sammenfaldende Fuldmagt med særlig tilværelse Kendt af omverdenen Ofte skriftlig Bemyndigelse og legitimation er ikke sammenfaldende


Download ppt "Fuldmagter Kap. 11 Af: Pia Hansen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google