Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Semester Bygningskonstruktør VIA University College Horsens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Semester Bygningskonstruktør VIA University College Horsens"— Præsentationens transcript:

1

2 7. Semester Bygningskonstruktør VIA University College Horsens
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK CV Morten Thomsen 7. Semester Bygningskonstruktør VIA University College Horsens Januar 2014 DOKUMENT LISTE BILAG

3 MORTEN THOMSEN UDBUDSMATERIALE
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE UDBUDSBREV BYGGESAGS BESKRIVELSER TEGNINGSLISTE ARKITEKT PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK UDBUDS TIDSPLAN, DATERET ARKITEKT BESKRIVELSER ARKITEKT TEGNINGER INGENIØR BESKRIVELSER TEGNINGSLISTE INGENIØR GEOTEKNISK RAPPORT INGENIØR TEGNINGER DOKUMENT LISTE BILAG

4 PERSONLIG PLANLÆGNING RETNINGSLINIER FOR INDHOLDET I OPGAVEN
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK PERSONLIG PLANLÆGNING RETNINGSLINIER FOR INDHOLDET I OPGAVEN UDSNIT AF 14 DAGS PLAN DOKUMENT LISTE BILAG

5 MORTEN THOMSEN SPECIALE
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK 7. SEMESTER SPECIALE DOKUMENT LISTE BILAG

6 MORTEN THOMSEN PRAKTIK
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK PRAKTIKPLADS ANBEFALING NAVITAS PARK ÅRHUS DOKUMENT LISTE BILAG

7 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING INFO UDBUDSMATERIALE PLANLÆGNING SPECIALE PRAKTIK DOKUMENT LISTE

8 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING FIRMA FIRMA POLITIK FIRMA BUDGET & TIMELØNS BEREGNING ORGANISATION JOBBESKRIVELSE ANSAETTELSESBEVIS TIMELØNNEDE AFSKEDIGELSE TIMELØNNEDE ARBEJDSMILJØ HÅNDBOG DOKUMENT LISTE BILAG

9 HÅNDVAERKSMESTERENS CHECKLISTE
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION HÅNDVAERKSMESTERENS CHECKLISTE PROJEKT BESKRIVELSE DOKUMENT LISTE BILAG

10 TILBUDFASEN UDBUDSBREV TIL UE
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION VVS ENTREPRISE DOKUMENT LISTE BILAG

11 ANALYSE OG ETAPE INDELING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE B JORD ENTREPRISE EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION ANALYSE OG ETAPE INDELING MASKIN BEREGNER MÆNGDER MASKIN VALG MASKINE TIDER KALKULATION DOKUMENT LISTE BILAG

12 ANALYSE OG ETAPE INDELING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE B BETON ENTREPRISE EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION MÆNGDE UDTAG I ETAPER ANALYSE OG ETAPE INDELING TYPE ARK TIDER OG PRISER KALKULATION DOKUMENT LISTE BILAG

13 B1 125.1 JORDARBEJDE FOR LEDNINGER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE B AFLØB I JORD EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION MÆNGDER AFLØB I JORD AFLØB I JORD KALKULATION ANALYSE B JORDARBEJDE FOR LEDNINGER ANALYSE MÆNGDEUDTAG JORDARBEJDE FOR LEDNINGER MASKIN TIDER KALKULATION JORDARBEJDE FOR LEDNINGER DOKUMENT LISTE BILAG

14 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING GRANSKNING UDBUDSBREV TIL UE EP JORD EP BETON EP KLOAK HE / LICITATION BYGGE PLADS ANALYSE HE KALKULATION HE-DB OG KS AF TILBUD TILBUDSLISTE DOKUMENT LISTE BILAG

15 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING JURIDISK TIDSLINJE KONTRAKTER GARANTIER JURIDISK TIDSLINJE OVERSIGT DOKUMENT LISTE BILAG

16 KONTRAKTFASEN KONTRAKTER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING JURIDISK TIDSLINJE KONTRAKTER GARANTIER HOVEDENTREPRISE KONTRAKT UNDERENTREPRISEKONTRAKT VVS LEVERANDØR KONTRAKT SPÆNCOM DOKUMENT LISTE BILAG

17 LEVERANDØRBANKEN § 22 SIKKERHED
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING JURIDISK TIDSLINJE KONTRAKTER GARANTIER OVERSIGT ENTREPRENØRBANKEN § 6 HE - BH ENTREPRENØRBANKEN § 6 UE - HE ENTREPRENØRBANKEN § 7 HE - LEV ENTREPRENØRBANKEN § 6 LEV - HE LEVERANDØRBANKEN § 22 SIKKERHED LEV - HE DOKUMENT LISTE BILAG

18 MOBILISERING PRO KALKULATION
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN BYGGEPLADS PRODUKTION KALKULATION HOVEDENTREPRISE PRODUKTION KALKULATION JORD ARBEJDE PRODUKTION KALKULATION BETON ARBEJDE LIKVIDITETS BUDGET MTB A/S LIKVIDITETS BUDGET JORD UDREGNING AF SIKKERHEDS STILLELSE DOKUMENT LISTE BILAG

19 MOBILISERING PLANLÆGNING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN UDBUDS TIDSPLAN BYGGEPLADS PROCES ANALYSE MØDE MED EGEN PRODUKTION TIL SAMMENSÆTNINGE AF PROCESS ANALYSE BETON JORD EP BETON TIDSPLAN HE TIDSPLAN FØRSTE UDKAST EP JORD TIDSPLAN ENDELIG HE TIDSPLAN DOKUMENT LISTE

20 MOBILISERING ORGANISATIONSPLAN
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN BYGGEPLADS ORGANISATIONSPLAN DOKUMENT LISTE BILAG

21 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN MØDER KVALITETSSIKRING PSS BYGGEPLADS DOKUMENT LISTE

22 MOBILISERING KVALITETSSIKRING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN MØDER KVALITETSSIKRING PSS BYGGEPLADS DOKUMENT LISTE

23 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN MØDER KVALITETSSIKRING PSS BYGGEPLADS DOKUMENT LISTE

24 BYGGEPLADSENS OVERSIGTSTEGNING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PRO KALKULATION PLANLÆGNING ORGANISATIONSPLAN BYGGEPLADS BYGGEPLADSENS OVERSIGTSTEGNING FOEDELING BYGGEPLADS DOKUMENT LISTE BILAG

25 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI HOVEDENTREPRENØR TIDSPLAN UGENLIGT TIDSPLANS MØDE HVOR DER KIGGES 5 UGER FREM. 1 REPRÆSENTANT FRA HVER ENTREPRISE DELTAGER UGE PLAN DOKUMENT LISTE BILAG

26 UDFØRELSEFASEN ARBEJDSTEGNINGER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER HÅNDSKITSER FOR BETON ENTREPRISE ”ETAPE INDDELING” HÅNDSKITSER JORD ENTREPRISE ”FREMGANG OG ETAPER” ØKONOMI ELEVATOR SKAKT KÆLDER KOTE PLAN JORD DOKUMENT LISTE BILAG

27 UDFØRELSEFASEN LEVERANCER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER KLIPPE- OG BUKKELISTE TIL ELEVATOR SKAKT KÆLDER ØKONOMI BESTILLINGSLISTE TIL ELEVATOR SKAKT KÆLDER DOKUMENT LISTE BILAG

28 UDFØRELSEFASEN BYGGEPLADS
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI BYGGEPLADS FEBRUAR BYGGEPLADS MAJ BYGGEPLADS SAMLET DOKUMENT LISTE BILAG

29 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI APV KORTLÆGNING BETON ELEVATOR GRUPPER APV HANDLINGSPLAN BETON ELEVATOR GRUPPER APV BASIS BETON DOKUMENT LISTE

30 ELEVATOR SKAKTE KÆLDER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI AKKORDAFTALE BETON ELEVATOR SKAKTE KÆLDER DOKUMENT LISTE BILAG

31 ARBEJDSKORT ELEVATOR SKAKT KÆLDER
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI ARBEJDSKORT ELEVATOR SKAKT KÆLDER DOKUMENT LISTE BILAG

32 UDFØRELSEFASEN KVALITETSSIKRING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS APV AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT KVALITETSSIKRING MØDER ØKONOMI KONTROLPLAN MODTAGEKONTROL KS-DAGBOG PROCES FOTO DOKUMENTATION SLUTKONTROL DOKUMENT LISTE

33 MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN
MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI REFERAT AF BYGGEMØDE DOKUMENT LISTE BILAG

34 ACONTOBEGÆRING NR 6. HE TIL BH
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING PLANLÆGNING ARBEJDSTEGNINGER LEVERANCER BYGGEPLADS AKKORDAFTALE ARBEJDSKORT MØDER ØKONOMI ACONTOBEGÆRING NR 6. HE TIL BH ACONTOBEGÆRING NR 11. HE TIL BH FØRSTE ACONTO SENDES 1. FEBRUAR OG SIDSTE ACONTO NR 11 SENDES 1. DECEMBER. SLUTOPGØRELSEN SENDES 10 EFTER FÆRDIGMELDING DOKUMENT LISTE BILAG

35 AFLEVERINGSFORRETNING
MTB A/S KONTRAKTFASEN UDFØRELSEFASEN MORTEN THOMSEN TILBUDFASEN MOBILISERING AFLEVERING AFLEVERINGSFORRETNING ERFA OPSAMLING SLUTOPGØRELSE DOKUMENT LISTE BILAG


Download ppt "7. Semester Bygningskonstruktør VIA University College Horsens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google