Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af MODTAGEKONTROL Dansk Byggeris

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af MODTAGEKONTROL Dansk Byggeris"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af MODTAGEKONTROL Dansk Byggeris
Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af MODTAGEKONTROL Demo nr. 3 Oktober 2008 Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange

2 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af arbejdsmiljøet Styring af kvalitet Styring af kvalitet og arbejdsmiljø

3 Kvalitetssikringskoncept
Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept I denne demo nr. 3 sættes fokus på: Kvalitetssikring Kvalitetssikrings-håndbog Modtagekontrol Proceskontrol Øvrige hjælpeskemaer

4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet. Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

5 Kvalitetssikring består af to grundelementer:
Kvalitetssikringshåndbog og Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation Kvalitetssikringshåndbog og alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

6 Kvalitetssikringsskemaer:
Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Denne demo nr. 3 omhandler modtage-kontrolplan og modtagekontrol. Se forklarende anvendelse til proceskontrol og øvrige hjælpeskemaer i hhv. demo nr. 4 og nr. 5.

7 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 5.2 Kontrolplan
Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse.

8 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsummerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtagekontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på I det efterfølgende behandles Modtagekontrol

9 Udfyldelse af skemaer:
Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.

10 Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes
Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

11 Udfyldelse af skemaer:
Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag). Sagens navn (altid sagsbestemt) Sag nr. (altid sagsbestemt) Side, 1 og efterfølgende påføres automatisk, og når den samlede kontrolplan er færdig, vil det samlede antal xx skemaer også være anført fx (Murerentreprisen side 1 af 2) Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet. Entrepriseafsnit, er på kontrolplanen hele entreprisen.

12 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

13 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtage-kontrolplan viser de materialer der er anført i udbudskontrolplanen og/eller som virksomheden selv ønsker, at der foretages en særlig kontrol af ved modtagelsen i den aktuelle sag. Denne kontrol dokumenteres. For øvrige materiale foretages der en sædvanlig modtagekontrol, fx overensstemmelse, antal og transportskader, i virksomhedens egen interesse. Denne kontrol er en intern virksomhedskontrol.

14 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtage-kontrolplan Alt efter hvilket fag og opgavens karakter kan der være få materialer der særligt skal kontrolleres og dokumenteres. Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed der selv ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af stor betydning for byggesagen samt dokumenterer det.

15 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtage-kontrolplan Alt efter hvilket fag og/eller opgavens karakter, kan der være flere materialer der særligt skal kontrolleres og dokumenteres. Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed selv, ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af særlig betydning for byggesagen samt dokumenterer det. Modtagekontrolskemaet er et Word-dokument, hvor linierne for modtagekontrol kan udvides og reduceres efter behov. Modtagekontrollen kan, hvor det er nødvendigt, stå på en hel eller flere sider.

16 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtage-kontrolplan De faglige sektioner i Dansk Byggeri udarbejder eksempler på færdige modtage-kontrolskemaer, der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksemplet fra murerfaget. Det er en normalt dækkende eksempelsamling over de væsentlige materialer der indgår i faget. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.

17 Eksempel

18 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol-planen De faglige sektioner i Dansk Byggeri har / vil i samarbejde med DB Erhvervsteknik udarbejde færdige modtagekontrolskemaer der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksempler fra murerfaget. Der er tale om en rimeligt dækkende eksempelsamling der beskriver de væsentlige materialer der indgår i faget. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov. Hvis sagen ikke omfatter alle materialer på listen kan den enkelte linie slettes, fx materialer til flisearbejder, hvis det ikke er med i entreprisen.

19 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.3 Modtagekontrol
Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen, herunder byggepladsens indretning. Modtagekontrollen dokumenteres.

20 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Modtagekontrol foretages når materialerne ankommer til byggepladsen. Det kontrolleres, at de leverede materialer er i den rette mængde og kvalitet i henhold til udbudsmaterialet samt de kontroller der er beskrevet på modtage-kontrolskemaet. Modtagekontrollen dokumenteres på skema (nr. 300) jf. kvalitetssikrings-håndbogen pkt. 6.3

21 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Alle materialer kontrolleres ved modtagelsen om de er leveret i rette mængde og kvalitet. Enkelte, særlige materialer der enten er anført i udbuds-kontolplanen eller som er væsentlige for virksomheden, kontrolleres og dokumenteres yderligere for de kontrolpunkter der fremgår af kontrolskemaet, herunder: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer

22 Udfyldelse af skemaer:
Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.

23 Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes
Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

24 Udfyldelse af skemaer:
Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag). Sagens navn (altid sagsbestemt) Sag nr. (altid sagsbestemt) Side, x påføres på byggeplade når en ny kopi tages i anvendelse, og når sagen er færdig skrives det samlede antal skemaer ind på alle kontrolskemaer for fx (mursten side 1 af 5) Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet. Entrepriseafsnit, kan være hele entreprisen eller være opdelt i underafsnit iht. udbuds-kontrolplanen eller eget ønske.

25 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

26 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Reference (følgeseddel) Bemærkninger

27

28

29 8. 9 nst nst

30 Kvalitetssikringsskemaer: Modtagekontrol fotodokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto-dokumentation er det nødvendigt, at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Her til kan anvendes skema til fx Modtagekontrol-fotodokumentation Tilsvarende skema findes til proceskontrol.

31 Modtage-kontrolskemaer, der er produkt- og/eller materiale-specifikke,
Til murerarbejdet er der udviklet følgende fagspecifikke modtagekontrolskemaer: Materialer Skema nr. Mursten 4.301 Mørtel 4.302 Isolering - murbatts 4.303 Murpap og klæber 4.304 Tegltagsten mv. 4.305 Væg- og gulvfliser 4.306 Vandtætningsmembran mv. 4.307 Klæbe- og fugemateriale 4.308 Modtage-kontrolskemaer, der er produkt- og/eller materiale-specifikke, udarbejdes af den enkelte fagsektion.

32 Kvalitetssikringsskemaer:
Nummerering: Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring. Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1. Nummerering af eksempler på modtagekontrolskemaerne er fremkommet ved: Mur = fagkode 4, Modtagekontrol skemaer = 300 + løbenr. Modtagekontrol fotodokumentations skemaer = løbenr. Mur = fagkode 4, Modtagekontrol skemaer = 300 + løbenr. Modtagekontrol fotodokumentations skemaer = løbenr.

33 Indhold i mappestruktur på hjemmesiden 1. 2. 3. Illustrationerne er
Information Information, nummerering og illustrationer 2. Kvalitets- sikring Kvalitetssikrings- håndbog Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Kvalitetssikrings- skemaer 3. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Illustrationerne er placeret i afsnit 1. Procedure 4. Styring af arbejdsmiljøet Styring af virksomhedens Arbejdsmiljø - let Det illustrerede Kvalitetssikrings- materiale er placeret i afsnit 2. Skemaer til styring af virksomhedens arbejdsmiljø 5. Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø 6. Eksempler fra de faglige sektioner Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer - murer De fagspecifikkes skemaer er placeret under afsnit 6. Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø Basisinstruktioner - murer

34 på tlf. 72 16 00 00 eller på www.danskbyggeri.dk/kvalitet
Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring. Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed. Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte: Dansk Byggeri, Erhvervsteknik på tlf eller på


Download ppt "Præsentation af MODTAGEKONTROL Dansk Byggeris"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google