Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af KVALITETSSIKRING Dansk Byggeris

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af KVALITETSSIKRING Dansk Byggeris"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af KVALITETSSIKRING Dansk Byggeris
Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af KVALITETSSIKRING Demo nr. 1 Juni 2014 Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange

2 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af kvalitet

3 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af kvalitet

4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet. Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

5 Kvalitetssikring består af to grundelementer: Kvalitetssikringshåndbog
Kvalitetssikrings-håndbogen kan hentes/downloades på

6 Kvalitetssikring består af to grundelementer:
Kvalitetssikringshåndbog og Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

7 Kvalitetssikringshåndbog:
En kvalitetssikringshåndbog indeholder: Basisinformationer om byggesagen Byggesagens organisering Virksomhedens og entreprisens organisering Fortegnelse over gældende projektmateriale Resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen bliver gennemført, ved hjælp af: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Slutkontrol

8 Se en gennemgang af Kvalitetssikringshåndbogen i demo nr. 2

9 Kvalitetssikringsskemaer:
Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Yderligere er der mulighed for at anvende forskellige hjælpeskemaer. Se forklarende anvendelse i nedenstående demoer nr.: 3. Modtagekontrol 4. Proceskontrol samt 5. Anvendelse af hjælpeskemaer

10 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsumerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtage- og proceskontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt Over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på I det efterfølgende behandles Modtagekontrol

11 Kvalitetssikringsskemaer: Modtage-kontrolplan
viser de materialer der er anført i udbudskontrolplanen og/eller som virksomheden selv ønsker at der foretages en udvidet kontrol af ved modtagelsen i den aktuelle sag.

12 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtage-kontrolplan De faglige sektioner i Dansk Byggeri udarbejder eksempler på færdige modtage-kontrolskemaer, der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksemplet fra murerfaget. Det er en normalt dækkende eksempelsamling over de væsentlige materialer der indgår i faget. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.

13 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol-planen De faglige sektioner i Dansk Byggeri har / vil i samarbejde med DB Erhvervsteknink udarbejde færdige modtagekontrolskemaer der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksempler fra murerfaget. Der er tale om en rimeligt dækkende eksempelsamling der beskriver de væsentlige materialer der indgår i faget. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov. Hvis sagen ikke omfatter alle materialer på listen kan den enkelte linie slettes, fx materialer til flisearbejder, hvis det ikke er med i entreprisen.

14 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Modtagekontrol foretages når materialerne ankommer til byggepladsen. Det kontrolleres, at de leverede materialer er i den rette mængde og kvalitet i henhold til udbudsmaterialet samt de kontroller der er beskrevet på modtage-kontrolskemaet. Modtagekontrollen dokumenteres på skema (nr. 300) jf. kvalitetssikrings-håndbogen pkt. 6.3

15 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Alle materialer kontrolleres ved modtagelsen om de er leveret i rette mængde og kvalitet Enkelte, særlige materialer der enten er anført i udbuds-kontolplanen eller som er væsentlige for virksomheden, kontrolleres og dokumenteres yderligere for de kontrolpunkter der fremgår af kontrolskemaet, herunder: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer

16 Kvalitetssikringsskemaer:
Modtagekontrol: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Reference (følgeseddel) Bemærkninger

17 produkt- og/eller materiale- -specifikke, udarbejds af
Modtage- kontrolskemaer, der er produkt- og/eller materiale- -specifikke, udarbejds af den enkelte fagsektion Se gennemgang af modtagekontrol i demo nr. 3.

18 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsumerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtage- og proceskontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt Over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på I det efterfølgende behandles Proceskontrol

19 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan viser de bygningsdele/ arbejdsydelser der er anført i udbudskontrolplanen eller som virksomheden selv ønsker, at der skal foretages en udvidet kontrol af på den aktuelle sag.

20 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan De faglige sektioner i Dansk Byggeri udarbejder eksempler på færdige proces-kontrolskemaer, der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksemplet fra murerfaget. Det er en normalt dækkende eksempelsamling over de væsentlige bygningsdele/ arbejdsydelser faget udfører. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.

21 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol-planen De faglige sektioner i Dansk Byggeri vil i samarbejde med DB Erhvervsteknink udarbejde færdige proces-kontrolskemaer der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksempler fra murerfaget. Der er tale om en normalt dækkende eksempelsamling der beskriver de væsentlige bygningsdele faget udfører. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov. Hvis sagen ikke omfatter alle bygningsdele/arbejdsydelser på listen kan den enkelte linie slettes, fx ud - og indvendigt pudsarbejde samt slidlagsgulve, hvis det ikke er med i entreprisen.

22 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres at arbejdet er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, herunder at indfaldskrav og tolerancer stemmer overens med projektet. Yderligere sikres det at arbejdet kontrolleres i overensstemmelse med de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. Proceskontrollen dokumenteres på skema (nr. 400) jf. kvalitets-sikringshåndbogen pkt. 6.4.

23 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres det, at arbejdet er korrekt og i den kvalitet som er beskrevet i udbudsmaterialet og de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. I dokumentationen indgår: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Hvor kontrolleres Eventuelle afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale.

24 Kvalitetssikringsskemaer: Proceskontrol: Hvad kontrolleres
Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Bemærkninger Hvor kontrolleres Evt. fotodokumentation OK, Kontrol er foretaget i pkt. 17. på tegning.

25 Hvor kontrolleres? Nr. 17 Nr. 17 Nr. 17

26 Kvalitetssikringsskemaer: Proceskontrol: Hvad kontrolleres
Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Bemærkninger Hvor kontrolleres Evt. fotodokumentation OK, Kontrol er foretaget i pkt. 17. på tegning. Der henvise til foto nr. 12 og 13 på fotoskema

27 Kvalitetssikringsskemaer: Proces fotodokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto-dokumentation er det nødvendigt, at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Her til kan anvendes skema til fx proces-fotodokumentation Tilsvarende skema findes til modtagekontrol. 12 13

28 kontrolskemaer, for fag- relevante bygningsdele, udarbejdes af
Proces- kontrolskemaer, for fag- relevante bygningsdele, udarbejdes af den enkelte fagsektion Se gennemgang af proceskontrol i demo nr. 4.

29 Kvalitetssikringsskemaer:
Supplerende skemaer: Det kan være en hjælp at anvende de supplerende skemaer, herunder fx: Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

30 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projektgennemgang.
- er et skema (Skema nr. 100) til procesgranskningen jf. Kvalitetssikrings-håndbogen pkt. 5.1 vedr. de byggetekniske forhold.

31 Kvalitetssikringsskemaer: Slutkontrol
- er et hjælpeskema (Skema nr. 500) til kontrol af virksomhedens egen eller underentreprenørens færdiggjorte delarbejde(r), dvs. en overflade- og funktionskontrol, før afleveringsforretningen jf. Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5.

32 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
- er et hjælpeskema (Skema nr. 600) til registrering af konstaterede afvigelser i det aktuelle byggeri. Fx. fejl ved eget eller ved andres arbejde eller i projektet. Afvigerapporten er ikke en aftaleseddel men kan være et bilag til den. .

33 Kvalitetssikringsskemaer:
Dagsrapport - er et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af de almindeligt forekommende daglige hændelser der sker/er på en byggeplads, fx. vejret, samtaler med personer, hærværk, ulykker, strømafbrydelser etc. ud over den egentlige kvalitetssikrings-kontrol.

34 Kvalitetssikringsskemaer: Dagsrapport
- kan også være et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af en proces i sager, hvor der ikke er fastlagt en afgrænset opgave, fx. ved skadessager i et vådrum, en råd- eller svampeskader og tilsvarende. I dagsrapporten registreres løbende, hvad man gør, hvad fjernes, hvilke foto og hvor de tages samt den efterfølgende opbygning med tilhørende notater af hvad der aftales.

35 Kvalitetssikringsskemaer: Foto-dokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto- dokumentation er det nødvendigt at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Til dokumentation kan anvendes hjælpeskema som: Modtage-fotodokumentation. (Skema nr. 390) Proces- fotodokumentation (Skema nr. 490)

36 Kvalitetssikringsskemaer: Supplerende skemaer:
Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol Eksempler på anvendelsen af de hjælpeskemaerne vises i demo nr. 3 og 4. Alle skemaer gennemgås i demo nr. 5.

37 Kvalitetssikringsskemaer: Nummerering:
Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring. Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1.

38 Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Det illustrerede
1. Information Information, nummerering og illustrationer 2. Kvalitets- sikring Kvalitetssikrings- håndbog Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Kvalitetssikrings- skemaer 3. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Procedure Det illustrerede Kvalitetssikrings- materiale er placeret i afsnit 2. 4. Styring af arbejdsmiljøet Styring af virksomhedens Arbejdsmiljø - let Skemaer til styring af virksomhedens arbejdsmiljø 5. Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø De fagspecifikkes skemaer er placeret under afsnit 6. 6. Eksempler fra de faglige sektioner Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer - murer Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø Basisinstruktioner - murer

39 på tlf. 72 16 00 00 eller på www.danskbyggeri.dk/kvalitet
Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring. Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed. Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte: Dansk Byggeri, Erhvervsteknik på tlf eller på


Download ppt "Præsentation af KVALITETSSIKRING Dansk Byggeris"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google