Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

bips konference 2011, 27. september

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "bips konference 2011, 27. september"— Præsentationens transcript:

1 bips konference 2011, 27. september
Beskrivelsesværktøj bips konference 2011, 27. september

2 Hvordan anvendes beskrivelser iht. bips beskrivelsesværktøj
af entreprenører og leverandører

3 Hvorfor vide noget om bips beskrivelsesværktøj?
bips beskrivelsesværktøj er et struktur til at specificere de bestemmelser for et byggearbejdets udførelse. Fast struktur fra projekt til projekt, således at informationer er lettere at finde, hurtige overblik og kommunikationen bliver mere entydig Find de oplysninger, du skal bruge Anerkendt struktur som bruges af mange rådgivere Strukturen skal anvendes på offentlige projekter fra staten, region og kommuner

4 En projektspecifik beskrivelse En basisbeskrivelse
I forhold til en traditionel beskrivelse er alle bips beskrivelser opdelt i to dele En projektspecifik beskrivelse En basisbeskrivelse En traditionel beskrivelse E række projektspecifikke krav, tilføjelser / fravigelser til Basisbeskrivelsen En samling af specifikationer der er alment gældende Denne udsendes på projektet af de projekterende Denne har man ligesom man har de øvrige referencer Det er summen af de to dele, der udgør beskrivelsen på et konkret projekt

5 Opbygning af en beskrivelse, et eksempel Basisbeskrivelse, projektspecifik paradigme og projektspecifik tilføjelse - fx tagdækning Basisbeskrivelse Stål Stk. 1. Fuldt understøttende tyndplader af stål skal være iht. DS/EN 505. Stk. 2. Selvbærende tyndplader af stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-1. Stk. 3. Selvbærende tyndplader af rustfrit stål skal være i kvalitet iht. DS/EN 508-3. Stk. 4. Fuldt understøttede tyndplader af rustfrie stål skal være iht. DS/EN 502. Stk. 5. Øvrige emner af stål og rustfrit stål skal være iht. DS/EN 10020. Stk. 6. Varmforzinkning skal være iht. DS/EN 1461. Stk. 7. Varmforzinkede profiler skal være i kvalitet iht. DS/EN  osv. ….. Eksempel på projektspecifik beskrivelse/tilføjelse Stål Materiale: pandeplader, profileret tyndpladestål Godstykkelse: min. 0,75 mm Dimension: b=1080 mm, l=2.500 mm Fastgørelse: selvklæbende pandepladeklodser og selvborende galv. skruer 4,8 x 65 mm Kompletterende dele: skotrender, rygning og øvrig komple- tering i samme fabrikat som plader Overfladebehandling: varmgalvaniseret rå overflade 5 5

6 Slettede punkter i den projektspecifikke beskrivelse
Punkter, der er slettet: Hvis der for et punkt i den projekt-specifikke beskrivelse ikke er pro-jektspecifikke tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen, står der ikke noget. Hvis der for et punkt i den projekt-specifikke beskrivelse ikke er noget indhold er overskriften slettet, således at den projektspecifikke beskrivelse alene indeholder punkter, hvor der er projektspecifikke bestemmelser. Hvis et punkt er slettet i den projektspecifikke beskrivelse er basisbeskrivelsens bestem-melser stadig gældende.

7 Et eksempel på en beskrivelsen til et arbejde på et projekt
Du modtager følgende materiale: Arbejdsbeskrivelse Byggesagsbeskrivelse Du har eller anskaffer selv basisbeskrivelserne

8 Byggesagsbeskrivelsen
Her står de betingelser (de generelle rammer for tilbudsgivning og udførelse), der er gældende for alle byggesagens entrepriser, entreprenører og leverandører.

9 Byggesagsbeskrivelsen
Indhold: Byggesagsbeskrivelse Orientering om byggesagen Referencer AB92 Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Tidsstyring

10 Arbejdsbeskrivelse Her står de forskrifter, der gælder for et arbejde. En arbejdsbeskrivelse dækker beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen med tilknyttede tegninger/bygningsmodeller er de dokumenter, hvor de projekterende specificerer kravene til et arbejde.

11 Arbejdsbeskrivelse Eksempler på arbejder: Jord Beton
Betonelementer, leverance Glasfacader og -tage Skeletkonstruktioner Tagdækning Gulve Fuger VVS El

12 Arbejdsbeskrivelse En arbejdsbeskrivelse består af to dele:
Generelle forskrifter, kapitel 1,2,3 Specifikke forskrifter til bygningsdelene, kapitel 4

13 Indhold: Arbejdsbeskrivelse Hvad skal der laves
Hvilke materialer skal der anvendes Hvordan skal det udføres Krav til kontrol Hvilken dokumentation skal afleveres Sikkerhed og sundhed Relationer til andre arbejder

14 Arbejdsbeskrivelse Hvad skal der laves 2.2 / 4.2 Bygningsdele
2.3 / 4.7 Projektering 2.4 Byggepladsarbejde 2.8 / 4.8 Undersøgelser 2.9 / 4.12 Prøver og prøveopstillinger

15 Hvordan skal det udføres?
Arbejdsbeskrivelse Hvordan skal det udføres? 3.5 / 4.9 Materialer og produkter 3.6 / 4.10 Udførelse 3.3 / 4.7 Projektering 3.4 / 4.8 Undersøgelser Hvordan skal det kontrolleres 3.9 / 4.14 Kontrol

16 Hvor er bygningsdelene placeret? Arbejdsbeskrivelse
4.3 Lokalisering Henvisninger til tegninger 4.4 Tegningshenvisning

17 Hvilken dokumentation skal afleveres
Arbejdsbeskrivelse Sikkerhed og sundhed? 2.5 Sikkerhed og sundhed 2.5.3 Risikospecifikation 5 Sikkerhed og sundhed i BSB Hvilken dokumentation skal afleveres 2.7 Kvalitetsstyring 2.8 / 4.16 Arbejdets planlægning 4.15 D&V dokumentation 7 Kvalitetsstyring i BSB

18 Hvilke andre arbejder påvirker mit arbejde
Arbejdsbeskrivelse Hvilke andre arbejder påvirker mit arbejde 3.8 Relationer til andre arbejder 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Omgivende miljø 2.6 Omgivende miljø 6 Omgivende miljø i BSB

19 Arbejdsbeskrivelse

20 Hierarki

21 Et eksempel på entrepriser

22 Anskaffelse af basisbeskrivelserne
Der er to måder, hvorpå du kan anskaffe basisbeskrivelserne De kan købes som bøger i Byggecentrum boghandel via hjemmesiden Du kan abonnere på basisbeskrivelsen hos bips enten via et basisbeskrivelses- abonnement eller et udførelsesabonnement. Læs mere på hjemmeside under beskrivelser

23 bips beskrivelsesværktøj, beskrivelsesanvisninger
Basisbeskrivelsen Projektspecifik paradigme Vejledning Disse elementer er samlet i en Beskrivelsesanvisning - bips har udarbejdet en beskrivelsesanvisninger til alle arbejder og til byggesag. En Beskrivelsesan-visningen er en opslagsbog til brug for de projekterende når de udarbejder beskrivelser.


Download ppt "bips konference 2011, 27. september"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google