Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Kontor Domicil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Kontor Domicil"— Præsentationens transcript:

1 Projekt Kontor Domicil
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Projekt Kontor Domicil Sødalsparken 16 Af Uni-Fix. BYG. Afgangs projekt 7. Semester 3 etage a ca. 600 m2 450 m2 værksted Personlig Entreprise form Hovedentreprise Udbudsform Begrænset udbud Nøgletal Entr. sum 31,4 mio. Egen pro 7,6 mio. UE 18,9 mio. DB 4,9 mio. M2 pris kr. Dok.-info

2 Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen. Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Virks. Org Firma håndbog Virks. Budget Ansættelse bevis Personlig Stilling beskr. Sikkerhed sundhed Time lønsberegn. Afskedigelse DB. Ansættelse Indehold Beredskabsplan Fællesbetingelse Standard formular Bygge møde aftalesedler KS - håndbog Arb. kort Procedurer Akkord seddel Dok.-info

3 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Tegninger der pdf Ark. tegninger Situations plan Snit 201 Detalje fundament Personlig Beskrivelser Fundament Snit 202 facade Ing. tegninger Plan 1 Snit 203 Plan 2 Snit 204 Plan 3 Snit 205 Tagplan Snit 206 Snit 207 Dok.-info

4 Ja- vi afgiver tilbud Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH
Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura BSB med noter Projekt beskr. GEO teknik Personlig Geo rapport noter Projekt journal CVR: Virk.dk H. V. cheklister Granskning sp. Regnskabs tal Manglende dok. LER Tegn. Matr. nr. Adresse liste Ja- vi afgiver tilbud Dok.-info

5 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Nøgletal Ent.sum 1,7 mio. DB 0,45 mio. Råjord m3 Tilfyld m3 Proces/analyse Mængder Kalkulation Personlig Proces jord Optællings ark muld Kalk jord. Jord Snit plan Optællings sandpude Maskine tider Snit jord Optællings opfyld Maskine priser Beton Snit tilfyld Mængde ark Pris jord Etape afrømning Transport plan Oversigt tilbud Etape sandpude Prise transport Etape opfyld Revit tegn. Etaper belægning Dok.-info Info - jord Kalk. jord

6 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Nøgletal Ent.sum 1,3 mio. DB 0,325 mio beton 154 m3 Proces/analyse Mængder Kalkulation Personlig Funda typer Mængder noter Kalk funda Renselag Mgd. fundamenter Kalk dæk Jord Etape klods Mgd. etaper funda Armering tider Beton Etape skaft Mgd. etaper dæk Beton tider Terrændæk Samlings ark Forskalling tider Elevator Priser via Dok.-info Stål priser Mgd. Kalk. terrændæk Kalk funda

7 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Nøgletal Ent.sum 0,71 mio. DB 0,19 mio. Proces/analyse Mængder Kalkulation Personlig Plan Mængder note Kalk. kloak Kloak Profiler Mængder ark Montage Hovedledning Priser Dok.-info

8 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Nøgletal Ent.sum 5,3 mio. DB 1,2 mio. Vægge m2 Dæk 1,700 m2 Proces/analyse Mængder Kalkulation Etape inddel Mængde ark Kalk elementer Personlig Etape 1 Element tider Lev. elementer Kloak Etape 2 Priser matr. Montage Etape 3 Priser elementer Kalk elementer Etape 4 Tegninger fra BH Hovedentreprenør Etape 5 Tilbudsliste BH HE-DB Kran analyse Elementer typer Tilbudsliste HE Tilbuds main map Metode - Skitser HE kalk Info – elementer Dok.-info

9 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Hvad - hvis Org. plan projekt PSS projekt Anmeldelser AT Personlig Produktions kalk. jord. Byggepl. planer Beredskabs pl. Anmeldelser af byggearbejde Fordelings plan Tjekliste sikkerhed Produktions kalk. beton Anmeldelser af jordflytning Mållinjer - tegn Mønster arb. pl Anmeldelser kloak Oversigt tidsplaner Opstartmøde K.S. projekt Oversigt Byggemøde skabelon Procesplan råhus Sticky note + skitse HE kontrolplan Sikkerhedsmøde skabelon Modtager kontrol Procesplan Foto dok. Proces kontrol Afvigelse rapport Tidsplan råhus Arb. kort skabelon Dok.-info Tidsplan Start-slut Adresse liste Slut kontrol KS. Dagbog

10 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jord Beton Kloak Elementer Jura Arb. kort jord . Arb. kort fundament . Arb. kort kloak . Arb. kort elementer . Personlig Udgravnings plan . Arb. tegn funda Tegn. plan . Tegninger plan Gravesnit . Forskalling Tegn. profiler . Montage plan Oversigt udførelse Metode/analyse . Klippe bukkelister Metoder . Metoder . Arb. kort tilfyld–m.v. . Arb. kort dæk . Hoved ledning . Ele. Procedurer Komprimering . Arb. tegn dæk . D&V kloak APV elementer Kvalitet kontrol . Elevator grube . Bar – vejledning info- jord . Kvalitet kontrol . info- beton . info- elementer . Tidsplan msp Tidsplan 3 uger Aftalesedler Arb. pl. vurdering Dok.-info Tidsplan 8 uger Byggemøde Sikkerhedsmøde Arbejdsmiljø

11 Økonomiske planche Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning
Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Økonomi oversigt A’ conto beg. Akkordaftale funda Personlig Projekt budget A’ conto beg. til BH akkorderingsaftale Likviditet . Økonomiske planche Dok.-info

12 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Plan for mangler Indkaldelse BH Nedskrivelse af garanti Nedskrivelse 1 år til 2 % Personlig Indkaldelse af UE Mangel gennemgang Nedskrivelse 5 år til 0 % Slut afregning Færdigmelding HE Aflevering protokol D & V planer Nøgler K.S. projekt Oversigt Modtager kontrol Afvigelser Kontrolplan HE Proces kontrol K-S dagbog Slut kontrol Danskbyggeri kvalitets Dok.-info

13 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Udbuds brev BH – HE Kontrakt BH - HE Sikkerhedsstillelse § 6 HE - BH Personlig Kontrakt HE - UE Udbuds brev HE – UE Sikkerhedsstillelse § 7 HE - UE Kontrakt HE - LE Sikkerhedsstillelse § 22 LE -HE Accept skrivelse Oversigt jura Afslag skrivelse Pris på sikkerhed Licitation rækkefølge Juridisk tidslinie Entreprise former Dok.-info 20 spørgsmål til professoren

14 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura CV Planlæg main map Personlig speciale .kalender plan Erfarings opsam. Vagn Smidt 55 år Udlært smed – 1978 Dok.-info

15 Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage
Virksomheden Uni-Fix Udbuds matr. fra BH Granskning Tilbudsfasen Jord - beton Tilbudsfasen Kloak - montage Opstart Mobilet Udførelse Økonomi Aflevering Kvalitet kontrol Jura Personlig Dok.-info

16 § 7 § 6 § 7 § 6 BH UNI-FIX BYG L UE Jura Kontrakter Kontrakt
AB 92 § 7 BH stiller garanti overfor HE 3 mdr. gensnit af entr. sum kr. HE stiller en bankgaranti overfor BH JF. AB 92 § 6 Garantien udgøre 15% af prisen ex. Moms Garanti kr. HE stiler en bankgaranti overfor L JF. AB 92 § 7 Minus forudbetalingen på 10% af leverancesum Kontrakt Ent. Sum kr. § 7 § 6 HE kan kræver 10% forudbetaling af leverancesum JF. AB 92 § 22 stk. 2, jf. § 6 Tilføjelse: AB 92 § 22 Fristen ændres til 20 arbejdsdage fra anmodningen om betaling. (Så vil BH sikkert kræve en garanti for forudbetaling) UNI-FIX BYG Ent. sum Forudbetaling. kr. + moms Egenproduktion L L stiler en bankgaranti på 10 % overfor HE JF. AB 92 § 6, stk. 3 Forudbetalingen på 10% af leverancesum JF. AB 92 § 22 Kontrakt tømrer HE stiller garanti overfor UE 3 mdr. gensnit kr. § 7 Garanti for forudbetaling Jf. AB 92 § 22, stk. 2 UE Entr. Sum total kr. § 6 Jura Kontrakter UE UE stiler en bankgaranti overfor HE JF. AB 92 § 6


Download ppt "Projekt Kontor Domicil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google