Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandløbsfagmøde Skarrildhus, Kibæk, 5. september 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandløbsfagmøde Skarrildhus, Kibæk, 5. september 2013"— Præsentationens transcript:

1 Vandløbsfagmøde Skarrildhus, Kibæk, 5. september 2013
Gør vi det rigtigt og bedst, når vi laver aftaler med leverandør? Ved Susanne Hansen, Udbudskonsulent, Herning Kommune

2 Dagsorden Gør vi det rigtigt og bedst…. Udbudsregler EU-regler
Licitation Underhåndsbud Hvornår det ene og hvornår et andet? Tidsfrister

3 Dagsorden…… Gør vi det rigtigt Konsekvensen Hvad koster det…..
Hvem har ansvaret…. ?

4 Gør vi det rigtigt og bedst, når vi laver aftaler med leverandør?
NEJ Tror jeg ikke……

5 Udbudsregler Udbud efter vare/tjenesteydelser reglerne
Udbud efter bygge/anlægs reglerne Jeg kender en mand…..

6 Udbudsregler – vare/tjenesteydelser
EU regler 1,5 mio. og op Nationale regler > 1,5 mio. Resten…… 0 ->

7 Udbudsregler – bygge/anlæg
EU regler 37 mio. og op Nationale regler (licitation) 3 mio. -> 37 mio. Resten……… (underhåndsbud) > 3 mio.

8 EU-regler Udbudsdirektivet:
Ved »offentlige bygge- og anlægskontrakter« forstås offentlige kontrakter om enten udførelse eller både projektering og udførelse af arbejder vedrørende en af de i bilag I omhandlede aktiviteter eller af bygge- og anlægsarbejde eller om udførelsen ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til behov præciseret af den ordregivende myndighed. Ved »bygge- og anlægsarbejde« forstås resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion.

9 Licitation § 2, stk. 1. Ved licitation forstås i denne lov, at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud, idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde.

10 Underhåndsbud Underhåndsbud kan i.h.t. Tilbudsloven § 12, indhentes på arbejder med en samlet værdi op til maks. 3 mio. kr. og 0,3 mio. for enkeltarbejder/entrepriser. Når den samlede værdi af ét arbejde/entreprise overstiger kr., skal der indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der kan maksimalt indhentes 3 underhåndsbud på det samme arbejde. Dog kan der indhentes et 4. underhåndsbud fra en tilbudsgiver dersom denne er udenfor ”det lokale område”

11 Hvornår vare/tjenesteydelse og hvornår bygge/anlæg
Udgangspunktet for, hvad loven omfatter, er sådanne arbejder og leverancer, som er et sædvanligt led i traditionel bygge- og anlægsvirksomhed: Byggeri (opførelser af bygninger), faste anlæg (vej-, bro-, landvindings-, vandbygnings- og havneanlæg samt anlæg af kloak-, vand- og gasledninger mv.). Fortolkningen må tilpasses den løbende udvikling i bygge og anlægsbranchen, således at ydelser, som efterhånden bliver sædvanlige led i bygge- og anlægsarbejder, på et vist tidspunkt må anses for at komme ind under lovens bestemmelser.

12 Tidsfrister Udbudsform Offentlig udbud Begrænset udbud Hovedregel
Når udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk. Giver 7 dages rabat Når der er givet adgang til udbudsmaterialet og supplerende dokumenter på internettet. Giver 5 dages rabat Rabat ved elektronisk fremsendelse og adgang til materiale på internettet kumuleret Udbudsform Offentlig udbud Tilbudsfrist 52 dage Tilbudsfrist 45 dage Tilbudsfrist 47 dage Samlet: Tilbudsfrist 40 dage Begrænset udbud Ansøgningsfrist 37 dage Ansøgningsfrist 30 dage Har ingen indflydelse på ansøgningsfrist Tilbudsfrist 35 dage Ansøgning og tilbudsfrist 65 dage

13 Gør vi det rigtigt…… Gør vi det rigtigt og bedst, når vi laver aftaler med rådgivere og entreprenører i stedet for at følge udbudsreglerne…

14 Konsekvensen Kapitel 6 Straf
§ 13. Med bøde straffes den, der over-træder bestemmelserne i udbuds-direktivet.

15 Hvad koster det…… 5% af kontraktens værdi
Dog max. 10 mio. Ophævelse af nuværende kontrakt Kompensation af nuværende leverandørs tab

16 Hvem har ansvaret…… Det har vi. Hvis vi ikke har noget på skrift, vil vi altid stå med ansvaret. Ex. En entreprenør skal lave noget gravearbejde, hvor entreprenøren oplyser, at han har fjernet næsten dobbelt så meget jord, som der indledningsvist har været tale om – Hvem har ansvaret?

17 Hvem har ansvaret…… Ex. En entreprenør giver en overslagspris for et stykke arbejde, men arbejdet ender med at blive dyrere. Hvem har ansvaret? Ex. Hvem har ansvaret, hvis en rådgiver har lavet regnefejl i udbudsmaterialet?

18 ?

19 Susanne Hansen Udbudskonsulent okish@herning.dk 9628 2345


Download ppt "Vandløbsfagmøde Skarrildhus, Kibæk, 5. september 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google