Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

POLITIK LEDELSESSYSTEM

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "POLITIK LEDELSESSYSTEM"— Præsentationens transcript:

1 POLITIK LEDELSESSYSTEM
DOKUMENTERE POLITIK REALISERE LEDELSESSYSTEM - Organisation - - Ansvarsfordeling - - Procedurer - - Ressourcer - Systemcertificering

2 Ledelsessystem Ønsker til et ledelsessystem:
Giver overblik over virksomhedens aktiviteter Simpelt Minimum af papir Minimum af tekst - erstattes af billeder, diagrammer, og lign. Nemt at vedligeholde Brugervenligt

3 Procesorientering Virksomheden er en række processer som spiller sammen. RESSOURCER INPUT PROCES OUTPUT STYRING REGLER

4 Procesorientering RESSOURCER: Medarbejdere Stamdata Faciliteter
Maskiner Udstyr Økonomiske midler INPUT: Materialer Energi Vand Hjælpematerialer Informationer Output fra proces OUTPUT: Produkt Ydelse Emissioner til luft, vand & jord Støj Energi Informationer Input til proces PROCES STYRING: Lovgivning Ansvarsfordeling Kompetencefordeling Instruktioner Procesparametre

5 Procesdiagram for EKSEMPEL A/S
1.9 Leverandør- styring 1.7 Indkøb 1.8 Råvaremod- tagelse/lager 1.1 Forespørg- sel & tilbud 1.2 Ordre- behandling 1.3 Planlægning 1.4 Produktion & frigivelse 1.5 Pakning & forsendelse 1.6 Fakturering Kunde Kunde 2.1 Udvikling 1.10 Vedlige-holdelse 3.1 Afvigelser 3.4 Interne audit 1.11 Kalibrering 3.2 Klager 3.5 Miljødata 1.12 Affalds- håndtering 3.3 Kundetil- fredshed 3.6 Ledelsens evaluering 4.2 Interne doku- menter & registreringer 4.1 Ledelsens ansvar 4.3 Eksterne dokumenter 4.4 Træning og uddannelse 4.5 Kommu- nikation 3.7 Analyser 3.8 Handlinger

6 Ledelsessystem Et ledelsessystem opbygget efter procestankegangen omfatter følgende: Håndbog (5-10 sider) Beskrivelse af virksomheden, dens kunder og aktiviteter, vision, mission, værdier, politik, systemet formål, omfang og evt. udeladelser, systemet opbygning, liste over procesbeskrivelser. Procesdiagram Viser virksomhedens processer, deres rækkefølge og deres samspil. Procesbeskrivelser (26-40 sider) Angiver de aktiviteter, som gennemføres i den enkelte proces.


Download ppt "POLITIK LEDELSESSYSTEM"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google