Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af PROCESKONTROL Dansk Byggeris

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af PROCESKONTROL Dansk Byggeris"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af PROCESKONTROL Dansk Byggeris
Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af PROCESKONTROL Demo nr. 4. Oktober 2008 Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange

2 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af arbejdsmiljøet Styring af kvalitet Styring af kvalitet og arbejdsmiljø

3 Kvalitetssikringskoncept
Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept I denne demo nr. 4 sættes fokus på: Kvalitetssikring Kvalitetssikrings-håndbog Modtagekontrol Proceskontrol Øvrige hjælpeskemaer

4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet. Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

5 Kvalitetssikring består af to grundelementer:
Kvalitetssikringshåndbog og Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

6 Kvalitetssikringsskemaer:
Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Denne demo nr. 4 omhandler proces-kontrolplan og proceskontrol. Se forklarende anvendelse til modtagekontrol og øvrige hjælpe-skemaer i hhv. demo nr. 3 og nr. 5.

7 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 5.2 Kontrolplan
Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse.

8 Kvalitetssikringsskemaer:
Kontrolplanen er et skema der opsumerer den kontrolindsats som virksomheden planlægger at udføre ved modtage- og proceskontrol i forlængelse af udbudskontrolplanen. Kontrolplan I Dansk Byggeris kvalitetskoncept, er kontrolplanen (skema 200) en oversigt Over hvilke: Materialer (skema 300) modtagekontrollen udføres på. Arbejdsydelser (skema 400) der udføres proceskontrol på Bygningsdele (skema 500) der udføres slutkontrol på I det efterfølgende behandles Proceskontrol

9 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan viser de bygningsdele/ arbejdsydelser der er anført i udbudskontrolplanen eller som virksomheden selv ønsker, at der skal foretages en udvidet kontrol af på den aktuelle sag. Denne kontrol dokumenteres. For øvrige konstruktioner og processer foretages der en løbende kontrol. Denne kontrol er en intern virksomhedskontrol.

10 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan Alt efter hvilket fag og opgavens karakter kan der være få bygningsdele der særligt skal kontrolleres og dokumenteres. Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed der selv ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af stor betydning for byggesagen samt dokumenterer det.

11 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan Alt efter hvilket fag og opgavens karakter kan der være flere bygningsdele der særligt skal kontrolleres og dokumenteres. Det kan være udbuds-kontrolplanen eller den enkelte virksomhed der selv ønsker at skærpe kontrollen på materiale der er af stor betydning for byggesagen samt dokumenterer det.

12 Kvalitetssikringsskemaer:
Proces-kontrolplan De faglige sektioner i Dansk Byggeri udarbejder eksempler på færdige proces-kontrolskemaer, der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksemplet fra murerfaget. Det er en normalt dækkende eksempelsamling over de væsentlige bygningsdele der indgår i faget. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov.

13 Udfyldelse af skemaer:
Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.

14 Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes
Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

15 Udfyldelse af skemaer:
Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag). Sagens navn (altid sagsbestemt) Sag nr. (altid sagsbestemt) Side, 1 og efterfølgende påføres automatisk, og når den samlede kontrolplan er færdig, vil det samlede antal xx skemaer også være anført fx (Murerentreprisen side 1 af 2) Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet. Entrepriseafsnit, er på kontrolplanen hele entreprisen.

16 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

17 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol-planen De faglige sektioner i Dansk Byggeri vil i samarbejde med DB Erhvervsteknink udarbejde færdige proces-kontrolskemaer der vil være anført i kontrolplanen for det enkelte fag, som i eksempler fra murerfaget. Der er tale om en normalt dækkende eksempelsamling der beskriver de væsentlige bygningsdele faget udfører. Listen vil kunne suppleres eller reduceres i egen virksomhed efter behov. Hvis sagen ikke omfatter alle bygningsdele/arbejdsydelser på listen kan den enkelte linie slettes, fx ud - og indvendigt pudsarbejde samt slidlagsgulve, hvis det ikke er med i entreprisen.

18 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.4 Proceskontrol
Under arbejdet udføres den i kontrolplanen specificerede kontrol. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Proceskontrollen dokumenteres.

19 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres at arbejdet er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, herunder at indfaldskrav og tolerancer stemmer overens med projektet. Yderligere sikres det at arbejdet kontrolleres i overensstemmelse med de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. Proceskontrollen dokumenteres på skema (nr. 400) jf. kvalitets-sikringshåndbogen pkt. 6.4.

20 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres det, at arbejdet er korrekt og i den kvalitet som er beskrevet i udbudsmaterialet og de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. I dokumentationen indgår: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Hvor kontrolleres Eventuelle afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale.

21 Kvalitetssikringsskemaer:
Proceskontrol: Under udførelsen kontrolleres det, at arbejdet er korrekt og i den kvalitet som er beskrevet i udbudsmaterialet og de kontrolpunkter der er anført på proces-kontrolskemaet. I dokumentationen indgår: Hvad kontrolleres Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Hvor kontrolleres Eventuelle afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale.

22 Udfyldelse af skemaer:
Da skemaet er et Word-dokument og den viste del er placeret i sidehovedet, skal sidehovedet åbnes før man kan skrive i det.

23 Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes
Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind.

24 Udfyldelse af skemaer:
Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag). Sagens navn (altid sagsbestemt) Sag nr. (altid sagsbestemt) Side, x påføres på byggeplade når en ny kopi tages i anvendelse, og når sagen er færdig skrives det samlede antal skemaer ind på alle kontrolskemaer for fx (mursten side 1 af 5) Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet. Entrepriseafsnit, kan være hele entreprisen eller være opdelt i underafsnit iht. udbuds-kontrolplanen eller eget ønske.

25 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

26 Kvalitetssikringsskemaer: Proceskontrol: Hvad kontrolleres
Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Bemærkninger Hvor kontrolleres Evt. fotodokumentation OK, Kontrol er foretaget i pkt. 17. på tegning.

27 Hvor kontrolleres? Nr. 17 Nr. 17 Nr. 17

28 Kvalitetssikringsskemaer: Proceskontrol: Hvad kontrolleres
Hvor meget kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Hvem kontrollerer Bemærkninger Hvor kontrolleres Evt. fotodokumentation OK, Kontrol er foretaget i pkt. 17. på tegning. Der henvise til foto nr. 12 og 13 på fotoskema

29 12 13 14 15

30 Kvalitetssikringsskemaer: Proces fotodokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto-dokumentation er det nødvendigt, at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Her til kan anvendes skema til fx proces-fotodokumentation Tilsvarende skema findes til modtagekontrol. 12 13

31 Til murerarbejdet er der udviklet følgende fagspecifikke modtagekontrolskemaer:
Bygningsdele Skema nr. For- og bagmur med isolering 4.401 Skalmur med isolering 4.402 Skillevægge 4.403 Udvendigt pudsarbejde 4.404 Væg- og gulvfliser i vådrum 4.405 Tagarbejder med tegltagsten 4.406 Til murerarbejdet er der udviklet følgende fagspecifikke modtagekontrolskemaer: Bygningsdele Skema nr. For- og bagmur med isolering 4.401 Skalmur med isolering 4.402 Skillevægge 4.403 Udvendigt pudsarbejde 4.404 Sokkelpuds 4.40x Udvendige tyndpudsede overflader Indvendige pudsarbejde Indvendige tyndpudsede overflader Væg- og gulvfliser i vådrum 4.405 Gulvfliser/klinker i tørre rum Slidlagsgulve Tagarbejder med tegltagsten 4.406 Skemaer markeret med sort og med skema nr. er udarbejdet og Skemaer markeret med rødt er under udvikling.

32 kontrolskemaer, for fag- relevante bygningsdele, udarbejdes af
Proces- kontrolskemaer, for fag- relevante bygningsdele, udarbejdes af den enkelte fagsektion Se gennemgang af modtagekontrol og øvrige hjælpeskemer i demo nr. 4 og nr.5.

33 Kvalitetssikringsskemaer:
Nummerering: Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring. Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1. Nummerering af eksempler på modtagekontrolskemaerne er fremkommet ved: Mur = fagkode 4, Proceskontrol skemaer = 400 + løbenr. Proceskontrol fotodokumentations skemaer = løbenr. Mur = fagkode 4, Proceskontrol skemaer = 400 + løbenr. Proceskontrol fotodokumentations skemaer = løbenr.

34 Indhold i mappestruktur på hjemmesiden 1. 2. 3. Illustrationerne er
Information Information, nummerering og illustrationer 2. Kvalitets- sikring Kvalitetssikrings- håndbog Indhold i mappestruktur på hjemmesiden Kvalitetssikrings- skemaer 3. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Illustrationerne er placeret i afsnit 1. Procedure 4. Styring af arbejdsmiljøet Styring af virksomhedens Arbejdsmiljø - let Det illustrerede Kvalitetssikrings- materiale er placeret i afsnit 2. Skemaer til styring af virksomhedens arbejdsmiljø 5. Styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø 6. Eksempler fra de faglige sektioner Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer - murer De fagspecifikkes skemaer er placeret under afsnit 6. Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø, Basisinstruktioner Arbejdsmiljø Basisinstruktioner - murer

35 på tlf. 72 16 00 00 eller på www.danskbyggeri.dk/kvalitet
Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring. Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed. Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte: Dansk Byggeri, Erhvervsteknik på tlf eller på


Download ppt "Præsentation af PROCESKONTROL Dansk Byggeris"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google