Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovationsdiamanten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovationsdiamanten"— Præsentationens transcript:

1 Innovationsdiamanten
Lotte Darsø Innovationsdiamanten

2 Individuel refleksion i logbog:
Hvilken rolle tager jeg oftest i tværfagligt samarbejde? Hvilken rolle trænger jeg til at udvikle, hvis jeg skal blive bedre til at arbejde innovativt? Del med din sidemakker 15 min

3 Det er umuligt, sagde tvivlen
Det er farligt, sagde frygten Det er unødvendigt, sagde fornuften Gør det alligevel, hviskede hjertet Lad den stå tændt inden vi går i gang og brug den som katapult til indflyvning

4 Hvad er kreativitet? Evnen til at lege med idéer, tanker, muligheder og materialer Lotte Darsøe, Innovationspædagogik Kreativitet (afledt af kreativ, af eng. creative, af lat. creare 'skabe'), i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset. Ordet anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og teknisk art, men anvendes nu bredt om kunstneriske præstationer, sportspræstationer, nytænkning inden for økonomi og erhverv og tilmed også om livsstil. Den store danske, Gyldendal

5 Steve Jobs on creativity
"Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had and synthesize new things.”

6 Kreativitet Kreativitet er at lege med idéer, tanker og muligheder
Kreativitet er med til at skabe et gunstigt arbejdsklima i grupper og organisationer Kreativitet fremmes gennem inspiration og provokation ((evt. benspænd) Kreativitet kan læres og befordres ved hjælp af kreativitetsmetoder Lotte Darsø, ph.d.

7

8 for kreativitet Kreativ adfærd skal plejes og iscenesættes,
er skrøbelig i en faktaorienteret verden, og det kommer ikke af sig selv. Lotte Darsøe

9 Kreativitet i relationer
Hvis kreativitet er en aktivitet, en måde at tænke på, så bliver det altså noget vi gør. Hvis kreativitet handler om at forstyrre kendte tankemåder, og lave tankehop, så er der et implicit potentiale i at gøre det sammen. En kreative proces er en måde at være sammen på, en iscenesat aktivitet der understøttes af øvelser/værktøjer (Frit efter Lone Frank WA)

10

11 TILBYD - dine egne idéer, ufærdige tanker, se det som stimuli
At bygge videre er en mental bevægelse Storkholm & Natorp, KP Creative Leadership ACCEPT- en grundlæggende accept af at den andens idé vil ændre mine tanker, mine idéer INTEGRATION - tager den andens idé ind, undersøger den åbent, ingen fejlfinding BYG OVEN PÅ – lad dine tanker supplere, lad den vokse , blive større, mere, bedre… TILBYD - dine egne idéer, ufærdige tanker, se det som stimuli

12 Tre indre stemmer som blokerer vores evne til at se – og være kreative
Den dømmende stemme Forhindrer os i at åbne vores sind, fordi vi med det samme vurderer, sorterer og afviser det, som afviger for vores vante verdensbillede. Den kyniske stemme Forhindrer os i at åbne vores hjerte. Det kræver noget af en selv at skulle udvise empati og leve sig ind i andre menneskers situation og behov, og derfor distancerer vi os - specielt i svære situationer - fra vores medmennesker. Frygtens stemme Forhindrer os i at åbne vores vilje, fordi vi er bange for at give slip på det kendte og trygge, og kaste os ud i noget ukendt. Frygten for at tabe ansigt, for at blive latterliggjort, for ikke at slå til begrænser vores udviklings- og forandringsmuligheder. Fra Scharmers Teori U Content slide Vi møder alle stemmerne engang imellem. Men nogle hører måske den ene stemme mere end den anden. Fx hører jeg ofte den Vurderende Stemme – mener godt det kan gøres lidt bedre. Til gengæld er det ikke så ofte at jeg møder frygtens stemme: Jeg synes det er sjovt at kaste mig ud i noget nyt og ukendt. EX fra praksis: En pædagog, Frank, fortæller, at han har mødt alle tre stemmer i forbindelse med, at hans leder meldte ud, at de var blevet pålagt at spare. Først blev han vred: ”De er dumme, de politikere – de fatter ingenting!” Set i en U-optik er det et eksempel på at Frank bruger sin vurderende stemme. Frank fortæller samtidig, at han i situationen tog sig selv i at tænke: ”Hvis de absolut skal spare, hvorfor sparer de så ikke noget mere på ældreområdet – det er trods alt børnene der er vores fremtid!” Det kan ses som et eksempel på den kyniske stemme. Endeligt var Frank bange for, hvad besparelserne ville betyde for hans videre virke som pædagog, hvilket kan tolkes som et møde med frygtens stemme.

13 5 myter om kreativitet og innovation inspireret af Twyla Tharp: The creative habbit & Tom Kelly Reclaim your creative confidence, Harvard Business Review 1. Kreativitet er en enkelt persons geniale tankemåde 2. Kreativitet er der noget der bare opstår 3. Kun talentfulde mennesker er kreative 4. At innovation opstår i eureka-øjeblikke særligt i it- eller forskningsmiljøer 5. Kun genier er innovative 2. – en træningssag gentagelse eller et nyt blik på det gamle – 3. en disciplin/ rutiner Twyla Tharp taxien ; Nelson Mandela og sengen , gentagelsens meatamorfose 4. særligt i it- eller forskningsmiljøer 5. ”Destiny is often a determined parent” eller samskabelse og teamarbejde

14 5 ”FARER” VED KREATIVITET inspireret af Twyla Tharp: the creative habbit & Tom Kelly Reclaim your creative confidence, Harvard Business Review Folk kommer til at grine ad mig Nogen har gjort det før Jeg har ikke noget nyt at sige Jeg kommer til at træde nogen over tæerne, jeg godt kan lide Når jeg først eksekverer idéen er den ikke lige så god som den er inde i mit hoved

15 Hvordan står det til med din kreativitet?
Hvordan bruger du den I dit arbejdsliv?

16 Hvad er innovation?

17 Innovation Innovation skal give merværdi for alle projektets stakeholders Bryde mønstre Udfordre vanetænkningen Udfordre faglighed Skabe transfalighed NYT – NYTTIGT – NYTTIGGJORT

18 Forskellen mellem kreativitet og Innovation
Lotte Darsøe mfl. Kreativitet er: En proces Rettet imod kreativitet (dvs. et mål i sig selv) Evalueres af skaberen selv – Idehøjde Innovation er: Et resultat Rettet imod værdiskabelse (økonomisk afkast?) Evalueres af modtagerne/slutbrugerne

19 Innovationsprocessen (Jensen et al
Innovationsprocessen (Jensen et al., Sørensen og Torfing, Eggers og Singh) Fire faser: Genererende fase – der arbejdes systematisk med forstyrrelse og innovationsspørgsmål - ideudviklingsfase Inkubationsfase - afprøvning og forædling af ’prototyper’ - ideudvælgelsesfasen Systematisk analyse og vurdering af forsøg - implementeringsfasen Opskalering og implementering – overføres til praksis - spredningsfasen

20 Introduktion til Darsø - Prejekt og innovationsdiamanten
Viden- og innovationsledelse

21 PREJEKT - PROJEKT? PREJEKT PROJEKT

22 Forskellige faser – forskellig håndtering Lotte Darsø
Målsøgende og divergent Målstyret og konvergent PRE-jekt PRO-jekt M M MÅL Vision handlingsplaner M Klar vision eller formål Procesdrevet Åbent beslutningsrum Fast defineret mål Lineært Resultatorienteret

23 Divergent tænkning: Dionysos: leg, vildskab, skørhed, nydelse

24 Konvergent tænkning: Apollon: rationel vurdering, bedømmelse, realiserbarhed

25 Ikke-Viden Innovationens dynamo og selve kernen i den innovative tankegang Den viden vi godt ved, vi ikke har Den viden vi ikke ved, at vi ikke har Den viden som vi ikke har den fjerneste anelse om, at man kunne have Det er i området omkring Ikke-viden at det nye opstår. Det er her vi går på opdagelse og bliver ved med at stille spørgsmål

26 Håndtering af pre-jekter
Tværfaglige Høj grad af diversitet Risiko for ”tangentudflugter” skal tages alvorligt Motivation til at forblive i usikkerhed og kaos Ikke alle kan lære at håndtere det

27 Arbejdsmodel for pre-jekter
krystallisering spørgsmål eller problem personer relationelle processer konceptuelle processer kommunikation handling Arbejdsmodel for pre-jekter

28 Innovationsprocesmodel - Diamanten
Ikke-viden Viden Koncepter Relationer

29 Positionering En position er ”en forhandlet plads i verden”…
”at positionere sig dvs. placere eller lokalisere sig i en diskurs”, hvor sidstnævnte ”stiller et begrænset repertoire af begreber til rådighed for de implicerede parter, som de kan bruge til at beskrive sig selv og hinanden”. Gitte Haslebo, Relationer i Organisationer

30 Innovationsprocesmodel - roller
Ikke-viden Viden Koncepter Relationer Konceptudfolder Hofnar Vidensdetektiv Gartner

31 Innovationsprojektleder roller
Gartneren (relationer) Hofnar (ikke-viden) Konceptudfolder (konceptualisering) Vidensdetektiv (viden) hver enkelt deltagers velvære for øje gruppeklima energiniveau dannelsen af positive relationer dannelsen af et fælles afsæt at kende hinanden godt (stærke sider)

32 Innovationsprojektleder roller
Hofnarren (ikke-viden) Gartner (relationer) Konceptudfolder (konceptualisering) Vidensdetektiv (viden) støtter gruppen i at udforske det, den ikke ved ”Hvad nu hvis…” Han/hun er således ansvarlig for, at der stilles skarpe spørgsmål: de “dumme” de “vilde” de “umulige” de “brændende” de “hypotetiske”

33 Innovationsleder roller
får gruppedeltagerne til at beskrive og anskueliggøre: information, viden og forslag på forskellige og alternative måder, der åbner nye veje til bedre forståelse og kommunikation. Begrebsafklaring (associationer, forklaringer) anskueliggørelse (tegne, “modellere”) beskrivelser (ord, metaforer, eksempler) forståelse (afklare enighed og uenighed) visioner (fælles billede) Konceptudfolderen (konceptualisering) Gartner (relationer) Hofnar (ikke-viden) Vidensdetektiv (viden)

34 Innovationsleder roller
Vidensdetektiven (viden) Gartner (relationer) Hofnar (ikke-viden) Konceptudfolder (konceptualisering) assisterer gruppen i at opbygge en solid basis af viden. Udfordringen er at “screene” gruppens viden og i særlig grad at udfordre gængs viden og underliggende antagelser. igangsætte de “frække” spørgsmål

35 Kunsten at innovere … Kunsten at innovere i en gruppe afhænger af skabelsen af et dynamisk samspil imellem udvikling af relationer, koncepter, viden og ikke-viden Fokus bør især være på relationskompetencen, som er grundlaget for interne bæredygtige relationer og eksterne værdiskabende netværk Kunsten at innovere handler i høj grad om at kunne kombinere forskellige perspektiver Det kræver mod og engagement at udforske det ukendte og at udstille sin egen ikke-viden

36 Kunsten at innovere … handler først og fremmest om, at kunne se
INNOVATIONSSPRÆKKER Forskel mellem den italesatte virkelighed og den reelle/oplevede virkelig Forskel mellem den reelle oplevede virkeligheden og forestillingen om en anden virkelighed

37 fra En invitation til socialkonstruktion
GENERATIV PRAKSIS En generativ teori/metode beskriver og forklarer på en sådan måde, at den udfordrer de forståelseskonventioner, vi tager for givet, samtidig med at den inviterer os ind i nye betydnings- og handlingsverdener. Kenneth J. Gergen fra En invitation til socialkonstruktion

38 Refleksion Hvad står dig klart ift. kreativitet og innovation?
Hvad er et pre-jekt? Og hvordan kan man arbejde i et pre-jekt?


Download ppt "Innovationsdiamanten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google