Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Learn2improve Dansk Junior Golf Akademi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Learn2improve Dansk Junior Golf Akademi"— Præsentationens transcript:

1 Learn2improve Dansk Junior Golf Akademi
Martin Thomsen Langagergaard

2 Forældre til talenter Opsummering fra sidst Strategier og anbefalinger

3 Hvorfor er forældrene interessante?
Hverdagens mange udfordringer: Træning, valg, motivation, spiseforstyrrelser, mm. Kommunikation, kropssprog, SMS ”Forældre tvivl”, uklarhed om rollen Håndtering af øget kommercialisering og professionalisering ”Den gode historie om forældre der ofrer alt for at træne deres barns talent…”

4 Flow Indre motivation

5 Anbefaling til talenternes forældre
Der er mange valg – og fravalg. Støt dit barn og synliggør mulige konsekvenser af forskellige valg. Sport er fyldt med følelser, men husk på at relationen til dit barn varer livet ud – også når ”lyset slukkes” på sportens scene! Støt op om den daglige planlægning – men husk at målet er selvstændighed og ansvarlighed. Gå ikke uden om konflikterne! Tal med andre forældre – også ”modstandernes”. De er ikke fjender! Dyrk rollen som forældresupporter med positiv stil!

6 Anbefaling til talenternes forældre
Tag udgangspunkt i relationen til dit barn – lad trænerne tage sig af præstationen! Afstem forventningerne med dit barn. Hvad forventer du af mig? Og hvad forventer jeg af dig? Spørg til og fremhæv den indre motivation Dit barn er også bare ”barn” – de udvikler sig også, når de ikke dyrker sport! Lad trænere og coaches gøre deres arbejde - og støt dit barn i at have dialog med trænerne Respekter dommere, ledere og officials – husk på du er rollemodel

7 Forældre i konkurrence
Før Under Efter Forventninger? Turen ud – hvad taler I om? Support - hvad er hensigtsmæssigt / ikke hensigtsmæssigt Pres eller håndtering af pres? Support uanset resultat Hvad er din attitude? (kropssprog og signaler) Tab og vind med stil Relation frem for præstation Fokuser på det positive! Stil flere spørgsmål – end svar! Turen hjem - hvad taler I om?

8 www.learn2improve.dk Rød Zone Ude af kontrol Gul Zone Overspændt
Nervøs Gul Zone Kick – Adrenalin Usikkerhed/ Sikkerhed Præstation Grøn Zone ”Opladning” Klargøring Afslappet Martin Thomsen Langagergaard

9 ”Forklaringer…” I sportspsykologien taler vi om “attribution” eller forklaringsmønstre: …det var en god dag I dag – jeg havde et godt fokus I min før-slags-rutine – og en god positiv attitude! F… det var ringe det her mand… Hvad f….. er det for en øvelse Nejnumådusgudaholdeopmedat… 3 forskellige forhold er vigtige...

10 Stabile versus ustabile faktorer
Forklarer spilleren sin fremgang med noget stabilt, eks. eget talent, teknik etc. eller noget ustabilt, eks. held? Forklarer spilleren sin modgang med noget stabilt, eks. manglende kompetence eller ydeevne etc. eller noget ustabilt, eks. udtur? Indre versus ydre faktorer Forklarer spilleren sin fremgang med noget indre, eks. egen anstrengelse, teknik, etc. eller med noget ydre, eks. god bane, ingen modstand, etc. Forklarer spilleren sin modgang med noget indre, eks. dårlig kondition etc, eller noget ydre, eks. dårligt udsyr eller skidt vejr? Kontrollerbare versus ukontrollerbare faktorer Forklarer spilleren sin fremgang med noget kontrollerbart, eks. sin parathed, strategier, etc. eller noget ukontrollerbart, eks. dårlige modstandere, etc.? Forklarer spilleren sin modgang med noget kontrollerbart, eks. ”…jeg fulgte ikke min gameplan” eller noget ukontrollerbart, eks. andre spilleres attitude!

11 En spiller der forklarer (attribuerer) fremgang med stabile, indre og kontrollerbare faktorer har langt bedre forudsætninger for at øge sin selvtillid og sin motivation – end, en spiller, som forklarer fremgang med ustabile, ydre og ukontrollerbare faktorer!

12 Strategier ”Før-fasen”: Før turnering, runde, hul, slag
Hvad er målet med kommende turnering, runde, hul: Resultatmål (uden for egen kontrol) Præstationsmål (inden for egen kontrol) Procesmål (hvordan!) ”Under-fasen”: Under turnering, runde, hul: Fokusering, indre dialog, attitude, visualisering, … ”Efter-fasen”: Efter turnering, runde, hul: Evaluering ( = udvikling!) Succeskriterier: ”Tegn” => Hvordan ved jeg, at målet er nået?

13 Målsætning Vi bør skelne mellem 3 former for mål typer: Resultatmål
Konkurrence med andre Objektivt ”Uden for egen kontrol” Præstationsmål Konkurrence med sig selv Objektivt og subjektivt ”Inden for egen kontrol” Procesmål Måden, metoden, handlingen Fra A til B Konkrete fokuspunkter

14 Learn2improve 10 gode råd… Visualiser hvordan udfordringen bliver – fokuser på at du kommer til at gøre det godt! Husk at du allerede har højt niveau – fokuser på de ting du har gjort, for at du er her! Tænk og tal grundlæggende positivt med dig selv! Brug billeder og slogans der inspirerer dig til at yde dit bedste… Accepter din situation – fokuser på det, der er inden for din kontrol! Skift zoner – der skal være tid og plads til ”grønne zoner”! Vælg dit fokus med omhu – og sæt det i perspektiv Gennemgå mentalt dine opgaver og udfordringer => Fokuser på hvad der er det vigtigste lige nu => Beslut dig! Følg dine forberedelsesrutiner => Fokus på at du giver dig selv de bedst mulige betingelser for at præstere! Tro på dit potentiale – og NYD UDFORDRINGEN… Martin Thomsen Langagergaard


Download ppt "Learn2improve Dansk Junior Golf Akademi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google