Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intern kommunikation – hvordan arbejder vi mere bevidst med den?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intern kommunikation – hvordan arbejder vi mere bevidst med den?"— Præsentationens transcript:

1 Intern kommunikation – hvordan arbejder vi mere bevidst med den?
Fra kode til kommunikation Hvordan kan vi planlægge den interne kommunikation? Uenigheder er gode, men…

2 Fra kode til kommunikation
Vær meget opmærksom! Internt i projekter og organisationer: Høfligheden forsvinder lettere – tyendemoral Eksterne DIG dine kollegaer Egen faglighed og andel i et organisatorisk enhed fylder

3 Fra kode til kommunikation
Tre vigtige begreber i en kommunikationsproces: Viden – En indre mental tilstand – kan ikke iagttages Information – Ydre repræsentationer for viden – kan afkodes og anvendes (f.eks. sprog, modeller, billeder) Transformation – Erkendelse er den mentale proces, når information transformeres til viden – eller omvendt

4 Fra kode til kommunikation
Enkel kommunikationsmodel Kontekst Viden i mit hoved omdannes til I hører/læser den og information (f.eks. sprog) transformerer informationerne til viden Og det sker i en specifik kontekst afsender modtager- formål effekt viden – transformation – information – transformation – viden

5 Fra kode til kommunikation
Tre niveauer for faglig kommunikation Videnskabelig kommunikation symmetrisk – lighed – krav til form og indhold – indforståede fagtermer Faglig kommunikation symmetrisk – lighed – anvendt viden – indforståede fagtermer Faglig formidling asymmetrisk – forskellighed – valg ud fra modtagers behov

6 Fra kode til kommunikation
Forskellige skriftlige sprog Videnssproget – et indforstået sprog, der er bundet til fagfolk og eksperters viden Formidlingssproget – * kan ikke sættes på en utvetydig formel * er bestemt af, hvad teksten skal anvendes til * er modtagerorienteret Kend dit videnssprog – anvend et formidlingssprog – fagfolk vil (heller) ikke læse svære ord og tekster

7 Fra kode til kommunikation
Afsender skal være opmærksom på den situation, der kommunikeres i og kommunikere i øjenhøjde med modtageren kende begrænsningerne i den valgte form for kommunikation (telefon, …) vide, hvad der foregår i modtager og modtagers verden – f.eks. hvordan skal dine informationer bruges (planlægning, borgerkommunikation, myndighedsbehandling, ....)

8 Øvelse: Sæt jer i modtagers sted!
Tænk på én bestemt person, tænk på en bestemt lidt svær eller akavet situation, hvor du havde et budskab/ ville opnå en dialog eller andet Når du sætter dig, ER du den person, du tænkte på

9 Hvorfor planlægge den interne kommunikation?
For at støtte medarbejdere og ledere i at arbejde og lære sammen, så de kan forfølge vores fælles målsætninger for klimatilpasning og dermed være med til at skabe øget værdi for vores indsats både mht. løsninger, økonomi og arbejdsglæde. God kommunikation bedre samarbejde

10 Hvilke metoder kan vi anvende?
Stil Medietype Virkning og grad af effekt Informere Notater og memoer, interne nyhedsbreve, intranet Øger bevidstheden (lav grad af ændring) Diskutere Mindre grupper informeres, chat room på intranet, traditionelle møder Øger forståelsen (lav grad af ændring) Dialog Faciliterede møder, coaching, læring i teams Bygger motivation og stimulerer adfærdsændring (høj grad af ændring)

11 Kommunikationsstile og erkendelsesniveauer
Data Information - struktureret data, der giver mening Informere Viden - information, der struktureret kan danne baggrund for valg/beslutninger Diskutere Færdigheder - viden og information omdannet praktisk anvendelse eller know-how Visdom - evnen til at uddrage håndtere nye situationer ud fra data, informationer, Dialog viden og færdigheder

12 Hvordan kan vi planlægge?
Planlæg den interne kommunikation samtidig med projektplanlægningen – ud fra, hvad I skal nå hvornår, hvorfor I vil kommunikere med hvem internt, og hvilken metode og aktivitet, der egner sig bedst Beslutning/ deadline Tid Målet med kommunikationen Målgrupperne Aktivitet/ handling Projekt-gruppemøde Større forståelse af hinandens fagligheder Projektets interne deltagere Dagsorden faciliteres med henblik på dialog

13 Øvelse: Hvordan kan vi arbejde med intern kommunikation?
Stil Medietype Virkning og grad af effekt Informere Øger bevidstheden (lav grad af ændring) Diskutere Øger forståelsen (lav grad af ændring) Dialog Bygger motivation og stimulerer adfærdsændring (høj grad af ændring)

14 Uenigheder... er legale og nødvendige
kan skabe udvikling, når de håndteres konstruktivt kan give stof til konflikt, når vi arbejder på kanten af vores fagligheder

15 Uenigheder... Lyt godt efter – hvilke interesser ligger bag? Tænk og arbejd som en journalist (lyt, spørg, skriv evt. ned) Vær loyal over for dine egne interesser, men vær villig til at gå din kollega i møde Få konfirmeret, at du har opfattet din kollega rigtigt (opsummér) Udvis fleksibilitet, vær tålmodig og vedholdende


Download ppt "Intern kommunikation – hvordan arbejder vi mere bevidst med den?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google