Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema 4: Regulering af følelser Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema 4: Regulering af følelser Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."— Præsentationens transcript:

1 Tema 4: Regulering af følelser Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

2 Program Velkommen Siden sidst Dagens temaer: Hjemmeopgave
Følelser til debat Grundfølelser Opfattelsen af følelser Følelsesregulering Hjemmeopgave Tak for i dag – feedback Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

3 Siden sidst Spørgsmål og kommentarer siden sidst? Hjemmeopgave
Opfølgning på hjemmeopgaven kan være: Runde, hvor hver deltager deler en enkelt tanke/oplevelse eller ny erkendelse med gruppen Eller: Hvordan er det gået med at løse den? Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 3

4 Følelser til debat Hvorfor har vi følelser?
Hvad skal vi bruge dem til? Hvor mange følelser kan du komme på der findes? Er følelser/oplevelser sandheden om situationen? Refleksion i gruppen Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

5 Grundfølelser Hvad er grundfølelser?
Rummer reaktionsberedskab der fører til handling De grundlæggende følelser er kendte for mennesker i hele verden Er vores ”kompas og pejleredskab” gennem livet Alle følelserne kan have forskelligt niveau og intensitet Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

6 Grundfølelserne Interesse og nysgerrighed, udforskende adfærd Frygt
Glæde Vrede Seksuel lyst Kærlighed og omsorg Separationsangst og tristhed Legelyst Grundfølelsernes antal kan variere lidt Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

7 Grundfølelser - fortsat
Interesse og nysgerrighed, udforskende adfærd: Hvor er jeg? Kan jeg dække mine basale behov her? Kan jeg overleve her? Og hvor er der en sexpartner? Sikrer at man søger det man behøver Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

8 Grundfølelser - fortsat
Frygt: Jeg ser og vurderer det der står foran mig og vurderer hvordan jeg skal handle for at overleve: Flygt! (eller underkast dig - eller frys/spil død) Skal redde os fra fare Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

9 Grundfølelser, fortsat
Glæde: Lige nu føles alt godt Få lyst til at vise denne energi på forskellig vis Vrede: Når noget forhindrer mig, begrænser mig Følelsen der driver mig til at holde fast i det jeg har besluttet Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

10 Grundfølelser, fortsat
Seksuel lyst: Forplantning/sprede egne gener Kærlighed og omsorg: At kunne sikre omsorgen for sig selv og sine nærmeste Tilknytning Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

11 Grundfølelser, fortsat
Separationsangst og tristhed: Angsten for at blive ladt alene og dermed ikke kunne overleve Tristhed, sorg, depression, når vi skilles fra betydningsfulde andre Signalerer behovet for at andre tager vare på én Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

12 Grundfølelser, fortsat
Legelyst Som en af ”flokken” hvor man afstemmer sig i forhold til denne, gennem ”som om”-leg Stimulerer til samvær med andre, 0g at man lærer at omgås andre gennem at finde grænser for ens egen iver og engagement . Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

13 Refleksion Hvilke følelser mærker du oftest?
Har dine følelser nuancer? Refleksion i gruppen Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

14 Regulering af følelser
Mennesker med emotionelt ustabil personlighedsstruktur har ofte har vanskeligt ved at: Identificere følelser – at finde ud af, hvad man føler Udholde følelser – at holde bestemte følelser og fornemmelser ud Forstå følelser – at forstå hvorfor følelserne er kommet, hvad de hænger sammen med Udtrykke følelser – at fortælle andre, hvordan man føler på en passende måde (ofte: Enten slet ikke sige noget eller eksplodere) Forsvarsmekanismer - kan gennemgås Se materiale i værktøjskassen Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

15 Opfattelsen af følelser Hvorfor er det vanskeligere?
”Idealet” Mange med emotionelt ustabil personlighedsstruktur Registrerer følelsen og kan oftest forholde sig til den før beslutningen om hvilken reaktion Kan mærke, regulere og reagere ud fra egen følelse, andres følelser og den aktuelle sammenhæng Oplever situationer, der opstår ud fra de aktuelt oplevede realiteter (giver fælles reference når man efterfølgende taler om det skete) Følelsen bliver sandheden, og reaktionen svarer til graden og typen af følelsen Kan mærke, men følelsen er ikke altid i overensstemmelse med den aktuelle situation, og reaktionen kommer straks og ufiltreret, så udtrykket bliver ”ved siden af” den aktuelle sammenhæng Kan miste realitetssansen og blive psykotisk i svære situationer og dermed reagerer på basis af de psykotiske fantasier Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

16 Hvordan kan der arbejdes med Følelsesregulering i terapien?
At være opmærksom på tanker og følelser hos sig selv og andre. Spørge efter af- eller bekræftelse på vurderingen Blive opmærksom på at følelser kan ændres ved hjælp af opmærksomhed Arbejde med bevidstheden om at se sig selv udefra og sætte sig i andres sted Arbejde med ønsker og intentioner Give sig selv helle/time out til at få overblik Øve sig i at vende tilbage til ”der hvor det gik i kludder” og dele oplevelsen med den anden: Hvad skete der? Hvad er svært for mig og hvor skal jeg arbejde ekstra? Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

17 Hjemmeopgave Hvad kan fra dagens gennemgang hjælpe dig til at mærke og håndtere dine følelser bedre? Hvordan kan du øve dig i det? Øv dig gerne. Lav evt. flere gange om ugen opmærksomhedsøvelsen om de 5 følelser [Øvelsen findes i værktøjskassen] Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur

18 Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart?
Tak for i dag Hvad var nyt/overraskende? Hvad var særligt brugbart? Hvad var mindre brugbart? Psykoedukation for patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 18


Download ppt "Tema 4: Regulering af følelser Psykoedukation til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google