Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra service til policy innovation: Lokalpolitikernes rolle i innovationsskabelse Eva Sørensen Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra service til policy innovation: Lokalpolitikernes rolle i innovationsskabelse Eva Sørensen Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland."— Præsentationens transcript:

1 Fra service til policy innovation: Lokalpolitikernes rolle i innovationsskabelse
Eva Sørensen Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland

2 På vej mod en innovativ offentlig sektor
Ny tanke: Innovation er ikke bare relevant i den private sektor, men også i den offentlige 1980erne og 1990erne: Reformer der skulle fremme effektiviteten i den offentlige sektor (Lean, incitamentsstyring etc.) 00erne: Innovation af de services man tilbyder, og hvordan de tilvejebringes? Eksempler: robotstøvsugere, digital selvbetjening, misbrugsforebyggelse, hverdagsrehabilitering, kronikeruddannelse, brugerdrevet køkken

3 Samtidigt paradigmeskift i styringstænkning
Fra forestilling om, at den offentlige sektor kan og skal tilvejebringe offentlig styring og service på egen hånd Til forestilling om, at offentlig styring og service må skabes gennem samstyring (co- creation) mellem relevante aktører Samtidigt paradigmeskift i styringstænkning

4 Den nye dagsorden Offentlig Innovation Samstyrings-paradigme
Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Den nye dagsorden

5 Hvem kan inddrages i innovationssamarbejdet?
Politikere, administratorer, og fagprofessionelle fra forskellige niveauer, institutioner og sektorområder Eksperter, politikere, foreninger, virksomheder, borgere, brugere

6 Nyt syn på borgerinddragelse
Effektivitet Innovation Demokrati Effektivitet: Hvem har ressourcer der kan bidrage til at løfte en given opgave Demokrati: hvem bør have indflydelse? Innovation: Hvem har kreative ideer og magt og kapacitet til at skabe noget nyt? Formålet Udvælgelseskriterium

7 Hvor i styringsprocessen kan der samarbejdes?
Co- initiering Co-design Co-implementering Hvor i styringsprocessen kan der samarbejdes?

8

9 Hvad kan innoveres? Der er meget fokus på serviceinnovation, men der er også behov for at skabe ny innovativ politik Politikinnovation: Formulering, realisering og spredning af nye visioner, strategier og mål for skabelsen af det gode samfund Eksempler: CO2-neutral kommune; Ny Nordisk skole; Slow planning, folkemøde, Kommunen 3.0, ny frivillighed

10 Ny rolle til politikerne
Fokus på politikinnovation giver lokalpolitikerne en ny rolle som politiske ledere Der tales om behovet for administrativ ledelse, men der er lige så meget behov for stærk politisk ledelse Stærk politisk ledelse fordrer evnen til politikinnovation Ny rolle til politikerne

11 Hvad er politisk ledelse?
Politisk ledelse er at samle et politisk fællesskab om realiseringen af en vision og strategi og nogle mål for en bedre fremtid Administrativ ledelse handler om at få en organisation til at løse givne opgaver bedst muligt Tre grundlæggende politiske ledelsesopgaver Tilbyde problemdiagnoser, der kræver fælles handling Anvise løsningsstrategier Mobilisere det politiske fællesskabs støtte eller aktive bidrag

12 Vejen til et stærkt politisk lederskab
Samarbejdsdrevet politikinnovation giver: Inspiration til udviklingen af nye politiske problemforståelser og løsningsstrategier En bredt forankret politik, folkeligt engagement og ejerskab og politisk synlighed Vejen til et stærkt politisk lederskab

13 Hverdagens forhindringer
Lokalpolitikere bruger ofte så meget tid på administration af gældende praksis at der ikke bliver meget tid til politik Mødeformerne er ikke altid befordrende for innovativ tænkning (lange dagsordener og mange her og nu beslutninger) Der er en tendens til, at politikere taler mere med hinanden end med omverdenen Uenigheder mellem politikerne, kan gøre det svært at agere som samlet politisk ledelse

14 Tre råd til lokalpolitikere
Betragt politikskabelse som en fælles udviklings- opgave frem for som en kampplads Sørg for at inddrage alle aktører, der har relevant viden, ideer og erfaringer frem for kun at tænke i repræsentativitet Sørg for at der skabes arbejds- og mødeformer, hvor der er god plads til større tematiske diskussioner

15 Inspiration fra Danmark
§ 17, stk. 4 udvalg Rådgivende fokuserede ad hoc udvalg med ekstern deltagelse Politikudviklingsworkshop på tværs af partier og med relevante eksperter, interessenter, medarbejdere og borgere Undersøgelse viser, at politikerne oplever, at sådanne udvalg styrker deres evne til politiske ledelse og fremmer politikinnovation Politikerne oplever også, at de bruger mindre tid på administration Inspiration fra Danmark

16


Download ppt "Fra service til policy innovation: Lokalpolitikernes rolle i innovationsskabelse Eva Sørensen Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google