Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nørremarkskolen 30. oktober 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nørremarkskolen 30. oktober 2013"— Præsentationens transcript:

1 Nørremarkskolen 30. oktober 2013

2 Drøft med din sidemand, hvilke tanker du har gjort dig vedrørende dine kommunikative kompetencer
Være aktiv lyttende Være fastholdende og respektfuld Fastholde indhold og proces i samtalen Skabe udvikling i samtalen Være tydelig og direkte Give feedback (3:1) Makkersnak 5 min Slut med kobling til denne øvelse

3 Den Motiverende samtale
”Det indebærer både en teknisk evne og en måde at forholde sig på, som får eleven til at åbne op for sine tanker og hensigter uden frygt”

4 Systemiske spørgsmål Lineære spørgsmål Undersøge Strategiske spørgsmål
Korrigere Cirkulære spørgsmål Udforske Refleksive spørgsmål Facilitere

5 Undersøge Korrigere Facilitere Udforske Karl Tomms spørgehjul
Lineære (simple) spørgsmål Undersøge Korrigere Facilitere Udforske Fortid Fremtid Cirkulære (komplekse) spørgsmål

6 Makkerøvelse Min første time i dag.
Ved hjælp af Karl Tomms spørgsmålstyper skal du spørge ind til din kollegas start på dagen i dag. Husk: Du skal vide mere end – ”jeg gjorde, og så gjorde jeg…” Spørg i alle fire typer af spørgsmål: Undersøgende, Udforskende, Faciliterende og Korrigerende I får 7 min hver kl

7 Motiverende samtaler med børn
Den motiverende samtale er en måde at forholde sig på samt en samtaleteknik Det er eleven der har svarene på ”det gode liv” . Inden man begynder at tale om forandring, er det vigtigt at forvisse sig om, at der er problemindsigt. Hvorfor har du en banan i øret? For at holde løverne væk. Der er jo ingen løver her. Der kan du bare se, det virker! Mennesket er selvrealiserende. Den positive styrke der gør os selvrealiserende kan blive hæmmet af, at vi spærres inde i et adfærdsmønster, der har den modsatte virkning. Det kan den motiverende samtale være med til at ændre.

8 Principper Åben over for modstand
Modstand skal ikke bekæmpes (Jeg kan forstå du ikke er kommet frivilligt i dag ) Undgå at argumentere for en forandring Man tilbyder at orientere om nye perspektiver og ny viden Modstand giver et signal om at ændre taktik i samtalen I stedet for at fokusere på, hvorfor eleven ikke vil ændre sig, gælder det om at finde ud af, hvad eleven faktisk vil gøre. Empati Accept letter arbejdet med at skabe en forandring hos eleven. En reflekterende lytten er grundlaget for at formidle empati. Empati er en proces der pendler mellem følelse og intellekt. Self-efficacy Hvis en elev mener at kunne gennemføre en forandring, øger det motivationen. Eleven er selv ansvarlig for at vælge og gennemføre sin forandring. Lærerens tro på elevens evne bliver en selvopfyldende profeti. Ambivalens Motivation opstår gennem en diskrepans, en afvigelse, mellem den nuværende situation og elevens mål og vurderinger. Eleven skal selv argumentere for en forandring. Ambivalens er en almindelig menneskelig oplevelse i en beslutningsfase og naturlig i al forandring. Kan man løse ambivalensen er man kommet langt i denne proces.

9 At fremkalde samtale om forandring
Dans Lærerens evne til at skabe Brydekamp Samtale om forandring Modstand Forandring Status quo

10 Teknikker Bekræftelse
Eleven oplever at blive set som person. At eleven oplever at være i centrum. Eleven dur til noget. Fx: ”Jeg sætter virkelig pris på, at du vil bruge tid på at tale med mig om dette” ”Det har været meget lærerigt for mig at tale med dig og få del i dine tanker og forslag” En god relation er hovedvejen til elevens ambivalens og indre ønsker. Åbne spørgsmål Formulere spørgsmål, så man kan deltage i elevens beskrivelse af virkeligheden. Få et nuanceret billede, ved at stille åbne spørgsmål. Åbne spørgsmål starter ofte med hvad, hvordan… Lukkede med vil, kan eller skal. Reflekterende lytten Simpel refleksion er fx at gentage det der bliver sagt ”du pjækker nogle timer” kompleks refleksion er når din antagelse kobles på fx ”du oplever, du ikke kan følge med i timerne og du føler dig måske lidt dum, fordi du ikke kan” Sammenfatning Kan være en måde at komme videre på, og en måde at holde eleven på sporet, hvis eleven begynder at tale om noget andet. Fx ”inden du går videre vil jeg lige sammenfatte hvad du har sagt” Det giver også en oplevelse af at du har hørt og forstået hvad der er fortalt. Skalaspørgsmål På en skala fra hvad skulle der til for at det blev 3, hvad er det der gør at det er 6 og ikke

11 Pause

12 Trioøvelse I skal nu lave interview med afsæt i den case I har med.
Fokusperson er case-ejer Interviewer bruger spørgeguiden Husk at bruge karl Tomms spørgehjul, alle fire felter skal besøges. Husk fortid – nutid – fremtid Få en handleplan med 2-3 konkrete handlinger på plads. Observatøren holder tiden og giver feedback til intervieweren efter 3:1 modellen I har 90 min til opgaven. Hver person har ca. 30 min i hver rolle. Udspørg 10 min Reflekterende team 2 min (observatøren sparrer med intervieweren) Feedback 5 min (hvordan gik det med at spørge og lytte) Kl

13 Princip for FEEDBACK 3:1 = Succes 3 specifikt positive 1 forbedring

14 Værdilinjen Hvor langt er du nået, på vej mod øgede
kommunikative kompetencer. Stil dig op på linjen efter hvor langt du selv synes du er nået. Den ene ende af vejen repræsenterer ingen udvikling Den anden ende af vejen, at du er tæt på at være der hvor du gerne vil være. Vi deler linjen på midten og forskyder jer ind på to rækker. Tal med din makke om hvad der har fået dig til at stå der hvor du nu er. Brug gerne skalaspørgsmål. Hvorfor er det 3 og ikke 2, hvad skal der til for at 4 bliver

15 Til vi ses igen Du skal have en samtale med en elev, hvor du tager afsæt i det du har hørt i dag om Karl Tomms spørgehjul og den motiverende samtale. Bemærk om du får anderledes reaktioner fra eleven, når du bruger spørgeteknikkerne. Noter det gerne ned

16 God arbejdslyst


Download ppt "Nørremarkskolen 30. oktober 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google