Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Old timers and newcomers

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Old timers and newcomers"— Præsentationens transcript:

1 Old timers and newcomers
Denne indledningen Retter sig mod hvor i er lige nu At give processen et par ord med på vejen Team er noget der hele tiden skal arbejdes med en evig balance gang der skal afbalancere mod opløsning eller stivnelse Denne overskrift dækker over det element alle grupper må beskæftige sig med når der skal ny medlemmer ind. Nye medlemmer rummer nye uligheder og muligheder for ubalancer Vi ankommer til en gruppe der allerede eksistere

2 Kerne og periferi Gruppen skal indoptage et nyt medlem
Et nyt medlem skal lade sig optage Periferi De typiske steder hvor der opstår udfordringer er når: Når gruppen er ramt af indre magt kampe Når gruppen har udviklet meget faste forestillinger om hvordan tingene er i gruppen Oldtimeres der ikke gider bruge tiden til at introducere og vise det nye medlem hvordan tingene fungere i gruppen Når newkommmeres med det samme vil spille en rolle og trække tidligere erfaringer ind og sætte dem op mod gruppens måde at fungere på. Kerne

3 Forming, Storming, Norming, Performing
Jf. B. Tuckmann

4 Forming, Storming… Forming: Opstartsfasen Storming:
Hvem er vi?, Hvad skal vi (teamets mål) og hvorfor? Behov for retning og styring: Målene defineres af ledelsen Uklar teamrolle og ansvar (evt. klare individuel rolle/ansvar) Lav præstation Storming: Klarhed over ’hvorfor’ og ’hvorhen’, men fortsat usikkerhed ift. de interne roller og relationer i gruppen Højere præstation – ofte båret af begejstring og fokus på opgaven Målet/målene er umiddelbart klare (dog ikke gennemdrøftede)

5 … Norming Norming: Begyndende positioneren sig i gruppen – evt. fraktioner Normdannelse og mindre opmærksomhed på rammer, aftaler og regler Dalende præstationer – fokus på de interne relationer Behov for afklaring og accept af roller, relationer og gensidige forventninger (Forudsætningen for at komme videre)

6 Oppe – nede inde – ude tæt på – lang fra

7 Performing Performing:
Enighed om mål og opgaver – hvem kan beslutte hvad og hvornår Roller og ansvar er veldefinerede og accepterede Højt engagement, følelsen af at være en enhed Teamet kan sammen diskutere egne udviklingsbehov Teamet kan selv håndtere uddelegerede opgaver og træffe beslutninger

8 Kernens tre centrale områder
Måder at fungere omkring: Inklusion: involvering, kontakt, tilhørsforhold, Opmærksomhed, genkendelse, deltagelse, accept Control: Magt, autoritet, indflydelse, strukturereing, igangsættelse, styring ansvar Emotion: Nærhed, varme, empati, støtte, følsomhed åbenhed

9 Team Socialt Fra gruppe til team Opgave Kompetencer Processer Individ
Opgaverne for de forskellige mefdlemmer Genforhandlingen af den sociale kontrakt hvad forventer vi af hinanden Individ Gruppe Socialt

10 Kendetegn ved gode teams
Fælles mål/retning Fælles ansvar - klart ansvar i teamet Videndeling Tydelige rolle-, opgave- og ansvarsfordeling mellem teammedlemmer Tillid, ærlighed, gensidig respekt Teammedlemmerne supplerer hinanden og kan uproblematisk byde ind med idéer på hinandens fag og arbejdsområder Teammøderne opleves produktive og værdiskabende (møder du helst ikke vil undvære!)

11 Opgaver Old timers Newcomers

12 Ledelsesvinkler på opgaven
Diskurs Rolle Fagligt Kontekstuelt Økonomisk Problemløsende Lokalisere og løse produktions og leverance problemer Skaffe støtte og ressourcer til håndtering af problemer Skabe øgede indtægter/mindske udgifter som følge af problemløsning Udviklende Udvikle nye metodikker og forståelser/fortolkninger af opgaven Skabe legitimitet for nye metodikker og forståelser/fortolkninger af opgaven Skabe økonomisk effektivitet som følge af ny og alternativ brug af ressourcer Netværkende/ Motiverende Skabe positivt samarbejde om løsninger og udviklinger Skabe støtte for produktions og løsnings modeller fx gennem lobbyisme i relevante fora Skabe synergieffekter gennem integration af alternative vidensressourcer


Download ppt "Old timers and newcomers"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google