Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprogpakkens 6-dages kursus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprogpakkens 6-dages kursus"— Præsentationens transcript:

1 Sprogpakkens 6-dages kursus
Udfordringer og nye målsætninger i sprogarbejdet 6. Dag

2 Indhold 12.30 – 12.45: Metaforer som forvandlingsbilleder
Oplæg v. underviser og fælles dialog Den systemiske og socialkonstruktionistiske tilgang som afsæt. Metafor – hvad er det? 6 metateoretiske antagelser. 12.45 – 13.45: Lufthavn som metafor for egen forvandling Gruppeopgave. Baggrundstekst: Tekst: Andersen,U (1998): Samarbejdsproblemer – om brugen af metaforer som forvandlingsbilleder. I: Haslebo, G & Nielsen, S.K (red): Erhvervspsykologi i praksis – metoder til fælles bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag (1998 s ).

3 Systemisk og socialkonstruktionistisk tilgang
Den sociale virkelighed er ikke noget, vi opdager, men noget vi konstruerer i vore relationer til andre mennesker. Vores forståelse af verden afhænger af, hvem vi er sammen med, og hvordan vi er sammen. Derfor er det interessante ikke, om vi kan afdække eller affotografere den sociale virkelighed. Det interessante er derimod om de ”ideer, vi hver især har, kan koble sig på hinanden og om virkningen af denne kobling er etisk forsvarlig” (Andersen:1998:62). Metafor – hvad er det? ”Indgang til at ’få begreb om noget ’, for sig selv og det er samtidig en effektiv måde at inddrage andre mennesker i sine overvejelser på” (Ibid:69). ”En metafor har altså en overført betydning, og den kan forstås som en speciel synsvinkel eller nogle særlige briller, som vi anvender i forståelsen og beskrivelsen af en foreliggende situation” (Ibid:70) Inspireret af Gergen Den socialkonstruktionistiske tankegang betyder, at der ikke nødvendigvis findes gensidige forståelser – eller fælles forståelser - af en given problemstilling . En måde at nærme sig gensidige forståelser kan være at arbejde med metaforer – billeder…. Her arbejder vi med vore begreber/koncepter, der i innovationsdiamanten (under temaet: Innovation) ofte ikke er italesatte eller fællesgjorte. Eksempel på metaforisk generalisering fx som rettesnor for hvordan man forholder sig til andre mennesker: Biblen Hver gang, vi forstår et billede, en erfaring eller en begivenhed i lyset af noget andet, så benytter vi metaforer Når metaforerne er så stærkt virkende hænger det utvivlsomt sammen med, at de er øjeblikkelige, nærværende eller simultane repræsentationer med umiddelbar appel til den højre hjernehalvdel (Ibid:71) Metafor Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede hvor karakteristika ved et objekt overføres på et andet objekt, der som oftest er urelateret. Typisk bliver et objekt beskrevet som lig med et andet objekt ”Blæksprutte søges”

4 3 forskellige metaforopfattelser
Den klassiske: Metafor som sproglig pynt. Den moderne: Metafor som betydningsudvidelse. Den kognitive: Vores sprog er grundlæggende metaforisk opbygget. Inspireret af Mette Hannibal, UCC 2011 Ulla Andersen, 1998 ”Lige som tonerne ikke i sig selv er musik, så ligger sprogets styrke ikke i selve tegnene, men i deres evne til at rejse fælles forestillinger i os.” Sproget udvikler sig i takt med, at begreber, som er knyttet til en sammenhæng rent metaforisk kan overføres til nye sammenhænge” ”Hver gang , vi forståer et billede, en erfaring eller en begivenhed i lyset af noget af noget andet, så benytter vi metaforer.” En metafor har altså en overført betydning, og den kan forstås som en speciel synsvinkel eller nogle særlige briller, som vi anvender i forståelsen og beskrivelsen af en foreliggende situation. S.70 Metaforen bliver en slags mini paradigme – andre metaforer nye paradigmer. Den metaforiske kraft består i, at tanke og følelse forbindes umiddelbart. Et filter vi oplever verden i gennem. Højre og venstre hjernehalvdel. Det analytiske og fragmenterede – helhed. Eksempler på metaforer i den daglige verden Maskinmetaforer: kører i den samme rille, det endte i båndsalat, slå bak, fuld fart frem, arbejder som på samlebånd,, kæden er hoppet af, har du en skrue løs.…. Astrofysik: splintrer i atomer, landet på en anden planet, frit svævende, faldet ned fra månen, som at slå huller i luften…. Naturen: Trække op af mulden, høste frugterne, rodfæstet, få høsten i hus, miste jordforbindelsen, en på bærret, jord i hovedet, græsset er grønnere, rendyrket, det ligner en svinesti, tærske langhalm, sidder på den grønne gren, springe ud, Sport: Ude at svømmer, den korte og den lange bane, komme i mål, få bolden, mange bolde i luften, tackling, time out, første og anden halvleg, kridte banen af, curling børn, op på hesten, kaste ankeret, en ren Jesper Olsen, kridte skoene, han svømmede over af begjstring… Troen: græsk-katolsk, jeg har syndet, hun kan gå på vandet, der for en djævel i hende, det er et mirakel, hvor de du hellig, gå i kloster, han har horn i panden, jomfrurejse, Dyr: det var en and, en hund i et spil kegler, blæksprutte søges, hun er en slange, et hestehoved foran, myrekryb, fik gåsehus, gumpetung, fjerlet, glat som en ål, gået i nettet Vejr: det hagler med spørgsmål, vind i sejlene, ridder stormen af, medvind, modvind, ligner en torden sky, bølgerne gik højt, Medieverden: ……… Krigsmetaforer……. Eventyr…….. Pædagogiske: rød stue, lilla tøjklæde, de tror der er i en sandkasse,

5 6 metateoretiske antagelser
Mennesker udvikler sig i relationer til andre … Den sociale virkelighed konstrueres gennem de fortællinger (narrativer), som vi beretter for hinanden – fortællinger fastholdes som symboler, forestillinger og billeder (metaforer) … Mennesker kan ikke lære andre mennesker noget … Gennem deres fortællinger, billeder og forestillinger (metaforer) kommunikerer mennesker deres oplevelse, værdi og mening til andre, ligesom mennesket via disse medier overfører sin fortolkning af virkeligheden fra én kontekst til en anden… Mennesker og organisationer styres af og styrer mod de billeder af fremtiden, de selv har skabt sig … Det er kunsten i al psykologisk konsultation at kunne stille ’bevægende’ spørgsmål’. Man skal så at sige kunne ’banke på’ systemets forestillingsverden på en bevægende måde. (Andersen: 1998:65-68) Brug af metaforer kan være en måde at ’banke på’ på en bevægende måde

6 Udfordringer og nye målsætninger i forhold til sprogarbejdet
Tænk på denne lufthavn som en metafor for et dagtilbud, hvor du er facilitator for implementering af sprogpakken Hvor ville du helst/nødigt befinde dig? Hvad ville du lave? Hvem ville du være sammen med? Hvor ville børnene være? Hvor ville medarbejderne være? Hvor ville ledelsen være? Hvor ville forældrene være? Hvem ville du savne? Hvordan er stemningen? Fx rart/ikke rart, trygt/utrygt, forventningsfuld etc. Baggrundstekst til arbejdet med metafor som evaluering Andersen,U (1998): Samarbejdsproblemer – om brugen af metaforer som forvandlingsbilleder. I: Haslebo,G & Nielsen, S.K (red): Erhvervspsykologi i praksis – metoder til fælles bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag (1998). Her bruges lufthavn som metafor for evaluering, udfordringer i praksis og som optakt til konsulentbesøg Tekst om evalueringsmetode v. brug af skilandskab som metafor bruges som eksempel på at arbejde med evaluering… Præsentation af metafor – for dette kursus Konkret forløb afprøves – og deltagerne gør sig egne erfaringer for her-og-nu evaluering ift rolle som nøgleperson samt ideer for konsulentbesøg Selvevaluering: Egne refleksioner over udfordringer og nye målsætninger ift arbejdet med børns sprog

7 Din lufthavnsmetafor – bevægende spørgsmål til metafor
Reflekter over spørgsmålene og skriv egne noter – fx i processkemaet. Find sammen i gruppen og undersøg med hinanden baggrunde for svar. Interview hinanden ved at stille bevægende spørgsmål . Prøv at være nysgerrig, anerkendende og udfordrende som interviewer. Følgende kan være en guide i interviewet (brug ca. 10 minutter til hver) Hvilke billeder har haft en særlig betydning for dig? Fortæl lidt om dit valg af billede/billeder. Hvilken sammenhæng er der mellem dit valg af billede og din fortælling/dine overvejelser? Er der noget i billedet, som udtrykker noget særligt om netop dig som nøgleperson? Hvad er du mest tiltrukket af/opmærksom på i billedet/billederne? Hvad begrunder du det med? Hvad bryder du dig mindst om ved billedet/billederne? Hvad er det begrundet i? Er der noget som har overrasket dig/glædet dig/bekymret dig … ved dit valg af billede(r)? Dine fortællinger og billeder og denne samtale, hvad kan de måske fortælle om dine bestræbelser, værdier, principper i forhold til din rolle som nøgleperson? Hvad har været mest interessant ved dette interview? Hvor bringer det dig hen? Inspireret af Mette Hannibal UCC, 2011


Download ppt "Sprogpakkens 6-dages kursus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google