Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg d. 4.12.13 på Nyborg Gymnasium.  At reducere elevernes oplevelse af problemer i faget dansk ved overgangen fra grundskolen til det almene gymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg d. 4.12.13 på Nyborg Gymnasium.  At reducere elevernes oplevelse af problemer i faget dansk ved overgangen fra grundskolen til det almene gymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg d. 4.12.13 på Nyborg Gymnasium

2  At reducere elevernes oplevelse af problemer i faget dansk ved overgangen fra grundskolen til det almene gymnasium  At optimere elevernes faglige udvikling i dansk  Det er ambitionen at sprede projekterfaringerne, så de kommer elever på alle skoler, hvorfra Silkeborg Gymnasium rekrutterer elever, til gode – samt gerne elever i andre egne af landet

3  Uddannelseschef: Brian Krog Christensen  Projektledere: Lone og Tine  Styregruppe: 3 Gymnasielærere og 2 grundskolelærere  Projektgruppen: 7 Gymnasielærere og 7 grundskolelærere  Samarbejde med Skoleafdelingen Silkeborg Kommune

4 Organisation: Etablering af projekt- og styregruppen, opstartsmøder og sammensætning af lærerpar. Afdækning af overgangsproblemer 1:  Samtaler med elever i grundskolen  Samtaler med elever på SG  Samtaler med dansklærere på SG

5  Afdækning af overgangsproblemer 2: Spørgeskemaundersøgelse til alle 1g elever  Gensidig overværelse af undervisningen og refleksion m. logbog  Fælles konference i SkoleKom  Erfaringsudveksling med andre overgangsprojekter i sprog og matematik

6 Udvikling og afprøvning af forløb og materialesamling:  Styregruppen: Planlægning af internatet  2-dages internat i januar med fokus på materiale- og forløbsudvikling.  Efterfølgende afprøvning af materiale og refleksion  Formidling: Stormøde og hjemmeside  Evaluering, rapportering

7  Internat med deltagelse af både grundskole- og gymnasielærere, hvor materiale- og forløbsudviklingen foretages.  På baggrund af observationer af undervisning, drøftelser blandt lærerne, spørgeskemaundersøgelsen mv. udvikles og afprøves konkrete undervisningsforløb og undervisningsmaterialer til anvendelse i 9. klasse, 10. klasse og 1.g.  Afgangsprøverne i mundtlig og skriftlig dansk.


Download ppt "Oplæg d. 4.12.13 på Nyborg Gymnasium.  At reducere elevernes oplevelse af problemer i faget dansk ved overgangen fra grundskolen til det almene gymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google