Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dogmegruppe 14.11.12. 10.00 – 10.30Kaffe samt highlights fra fokusgrupper / Karin 10.30 – 11.30Observation af undervisning med iPads 11.30 – 12.00Frokost.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dogmegruppe 14.11.12. 10.00 – 10.30Kaffe samt highlights fra fokusgrupper / Karin 10.30 – 11.30Observation af undervisning med iPads 11.30 – 12.00Frokost."— Præsentationens transcript:

1 Dogmegruppe 14.11.12

2 10.00 – 10.30Kaffe samt highlights fra fokusgrupper / Karin 10.30 – 11.30Observation af undervisning med iPads 11.30 – 12.00Frokost 12.15 – 13.00Oplæg fra elever og lærere om iPad i undervisningen (deres egne pointer) 13.00 – 14.00 Fælles refleksion over dagen og endelig konkretisering af dogmeregler 14.00 – 15.00Planlægning af sidste dogmegruppedag

3 Elever – UDFORDRINGER Lærere – UDFORDRINGER

4 Elever – UDFORDRINGER • Kreativitet – undervisningen opfattes meget mere kreativ • Noter diskuteres heftigt, da det for nogle er et stort problem/svært, mens andre synes, det ikke er en ’udfordring’ hverken i positiv eller negativ forstand, og der argumenteres også for, at det er en positiv udfordring – at det er lettere at tage noter på iPad og rart med digitale noter. • Faglighed – man opnår en større faglighed, når undervisningen er spændende og varieret • Spil/useriøst – spil og Facebook er klart en koncentrationsudfordring • Skrive opgaver – det fungerer ikke på iPaden (langsommeligt at skrive på det digitale tastatur, der er ikke et ordentligt ’Word’-program, og autokorrektur er irriterende)

5 Lærere – UDFORDRINGER • Præsentation – mange nye præsentationsformer er i spil • Nytænkning af UV, inddragelse af film m.m. Man kan ikke genbruge så meget, man bliver nødt til at tænke nyt, hvilket opleves positivt (men det taget enormt meget tid), herunder at man bliver positivt udfordret af eleverne • Noter – muligvis bedre kartotek og databehandling, men ikke bedre noter, hvilket kræver øvelse i at formulere sig. Der burde være smartere måder at tage noter på, fx videonoter eller billednoter. Punktet omfatter også, at det skriftlige ikke tilgodeses godt nok. • Skriftlig eksamen – lærerne tor på, at de får nogle rigtig dygtige elever, som bliver gode til mundtlig eksamen, men de er ikke sikre på, at de vil klare sig godt til skriftlig eksamen • Ufokuseret, spiller dummespil og får pushbeskeder og kommunikerer på Facebook, fx da eleverne sad i fokusgruppen oploadede de et billede på Facebook, så de andre kunne se, hvad de lavede (det samme på computeren og telefonen)

6 Elever – UDFORDRINGER Lærere – UDFORDRINGER

7 Dogmeregler 14.11.12

8 XPLORE XPRESS XCHANGE

9 God undervisning med iPad – iPaden kan med fordel anvendes i læringssituationer, hvor: 1.formidlingsaspektet indgår og eleverne derved skal skabe sig frem til viden 2.eleverne skal dokumentere et forløb eller en proces vha. billeder og lyd 3.målet er at motivere eleverne ved at møde dem der, hvor de er 4.læringsrummet varierer, fx når man flytter skolen ud i virkeligheden 5.de almene it-kompetencer skal styrkes


Download ppt "Dogmegruppe 14.11.12. 10.00 – 10.30Kaffe samt highlights fra fokusgrupper / Karin 10.30 – 11.30Observation af undervisning med iPads 11.30 – 12.00Frokost."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google