Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektbeskrivelse 10. Marts 2006 Carl P. Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektbeskrivelse 10. Marts 2006 Carl P. Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 Projektbeskrivelse 10. Marts 2006 Carl P. Knudsen

2 DASG DASG er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag Netværket skal være i stand til at løfte større udviklingsopgaver Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor

3 Mission Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag

4 Mål Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag
Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse

5 Strategi Der skal knyttes fagdidaktisk og matematisk-naturvidenskabelig ekspertise til de enkelte udviklingsprojekter både ved tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen Udviklingsprojekterne skal have karakter af åbne oplæg med henblik på at sikre deltagernes ejerskab Gennemførelsen af udviklingsprojekterne skal sammenkædes med lærernes kompetenceudvikling Vidensdeling og formidling af resultater skal fortrinsvis ske gennem udarbejdelse af undervisningsmaterialer og udbud af efteruddannelseskurser

6 Indhold IT i matematik og naturvidenskabelige fag
CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservation - nedtagning af satellitbilleder (i samarbejde med Geografisk Institut, KU) Moderne teknologi - i samarbejde med virksomheder og universiteter Nanoteknologi (i samarbejde med KU, DTU og ÅU) Naturvidenskab for alle Flerfaglige undervisningsforløb – Bæredygtig udvikling, Brintsamfundet, mm. (bl.a. i samarbejde med DNA) Læringsstrategier i matematik og naturvidenskabelige fag HOT - matematik og naturvidenskab (i samarbejde med Steno Instituttet, ÅU)

7 Udviklingsmodel Ide Udvikling Afprøvning Formidling Drift
Fokus på forskningsresultater og den aktuelle fagdidaktiske debat. Ideen udfoldes til en projektbeskrivelse. Udvikling Udviklingen af projektet i detaljer gennem et pilotprojekt. Afprøvning Afprøvning af projektet på et antal skoler og med en større gruppe lærere. Udvikling af lærernes kompetence og evaluering af projektet. Formidling Opsamling, bearbejdning og formidling af resultaterne. Drift Implementering af resultaterne i den almindelige undervisning. Ejerskabet til resultaterne overdrages til andre.

8 Arbejdsform Netværket arbejder med enkeltprojekter med henblik på at udvikle undervisningsmateriale til modelforløb inden for hvert enkeltprojekt Et antal af netværkets skoler arbejder sammen om fx undervisningsforløb, der kan omfatte timers undervisning Der medvirker lærere i hvert enkeltprojekt, og kompetenceudviklingen støttes gennem møder, kurser ol. Der er løbende netbaseret dialog (på Skolekom) mellem de deltagende lærere Formidling af resultaterne sker fortrinsvis gennem publicering af undervisningsmaterialer (på eller på ) og gennem udarbejdelse af kursuskoncepter

9

10 Forpligtelser Projektledelsen: Skolerne: Lærerne: Udvælger projekter
Iværksætter pilotprojekter Leverer materialer Arrangerer kurser og møder Vedligeholder en hjemmeside Styrer konferencer på skolekom Forestår evaluering Sikrer publicering af resultater Skolerne: Deltager i mindst ét projekt Finansierer tid til lærerne (40 timer/deltager) Lærerne: deler viden har skolekom-adresser lægger undervisningsma-terialer mv. på konferencen deltager i kurser og møder deltager i evaluering


Download ppt "Projektbeskrivelse 10. Marts 2006 Carl P. Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google