Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsseminar Nyborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsseminar Nyborg"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsseminar Nyborg 4.12.2013

2 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Tørring Gymnasium HVEM ER VI ? Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

3 Anne: Nyansat lærer. dansk og spansk
Jeg deltager i projektet fordi: Samtidig etablering af ”faglig identitet” Indsigt i problemstillingen gennem ungdomsskolearbejde Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

4 Frederik: 4 års anciennitet. Dansk og matematik
Jeg deltager i projektet fordi: Vores elevers tilgange til faget er formet af mindst 9 år i folkeskolen. Viden om disse tilgange er særdeles vigtig. Overgangsproblematikker mærkes i den daglige undervisning. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

5 Helle: 28 års anciennitet. Dansk og musik
Jeg deltager i projektet fordi: Overgangsproblematikken fylder mere end den har gjort Vi har alt for lidt viden om hinandens faglige virkelighed på tværs af de forskellige institutioner Alene et øget kendskab vil lette overgange Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

6 Eigil: 32 års anciennitet. Dansk og musik
Jeg deltager i projektet fordi: Tidligere praktiseret mangeartede samarbejdsprojekter med grundskolen Følte at min her-og-nu viden var ved at blive for uskarp Det aktuelle MBU-initiativ med dets faglige overgangsfokus lå lige til højrebenet Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

7 Mogens: 35 års anciennitet. Matematik, datalogi. Vicerektor
Jeg deltager i projektet fordi: Jeg er med som ledelsesrepræsentant Området faglige overgange er særdeles aktuelt og vigtigt både mht. at få viden om hinandens skoleformer i en tid med store ændringer samt få bedre kendskab til elevforudsætningerne. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

8 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
HVAD? Formaliseret samarbejde mellem Tørring Gymnasium og 4 grundskoler Tørring Skole (Anne) Lindved Skole (Frederik) Stjernevejskolen i Hedensted (Helle) Bredagerskolen i Jelling (Eigil) Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

9 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
HVORDAN? Vi arbejder ud fra en praksisrelateret "dobbeltrettet didaktik”. Gensidige besøg (2 – 3 gange i skoleåret) Den observerede undervisning danner baggrund for erfaringsudveksling. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

10 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Det faglige fokus (problemfelterne) indsnævres og konkretiseres gennem observation og samtale. I den umiddelbare efterbehandling gøres problemfelterne til genstand for refleksion. Refleksionen foregår efterfølgende på forskellige niveauer (individuelt, i par, i projektgruppen og her i skole-/forskernetværket). Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

11 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Målet er: For lærerne: En øget indsigt i og forståelse af, hvad eleverne bringer med sig fra grundskolen henholdsvis hvilke forventninger der stilles til basiskompetencer og kompetenceudvikling i det første gymnasieår Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

12 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Målet er: For eleverne i grundskolen: At kunne fokusere mere eksakt i forhold til faget på dets “kommende trin”. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

13 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Målet er: For såvel lærere som elever: at den faglige brobygning konkretiserer de forskellige udfordringer det indebærer at starte på en gymnasial uddannelse og giver konkrete svar på hvorledes den enkelte elev med sine forudsætninger kan få den bedst mulige start i gymnasiet. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

14 Hvad er det så vi interesserer os for?
FOKUS PROBLEMKATALOG Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

15 Problemkatalog version 1.0
viden/bevidsthed om sprog og syntaks fagterminologi (give faget identitet) danskfaglige metoder, analyse- og tolkningsmuligheder fagets områder (litteratur, sprog, medier) genrebevidsthed (hvad kendetegner novellen, digtet, nyhedsartiklen, etc.) læsevaner/læsevanthed tydeliggørelse af fagets iboende ”sammenhæng” for eleverne trykte medier > < digitale medier lektielæsning/notatteknik mundtlighed + skriftlighed pædagogisk og didaktisk spørgsmål: Niveaudeling? skabe motivation, nysgerrighed, koncentration, fordybelse Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

16 Problemkatalog version 2.0
Det faglige sprog Hvilken terminologi, ord og begreber bruger vi i faget i hhv. 9. klasse og 1.g? (sjovt nok havde man uafhængigt af dette på en af grundskolerne aftalt en helt tilsvarende målsætning på 9. årgang) Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

17 Nævn 3 nye ord/begreber fra da, en, mat
Empiri, semantik, retorik Kongruens, morfologi, suffiks Koefficient, diskriminant, radikant Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

18 Nævn 3 gamle ord/begreber fra da, en, mat (fra FS)
Navneord, udsagnsord, tillægsord Opinion, essay, summary Ligninger, rumfang, Excel Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

19 Nævn 3 ord/begreber der bruges begge steder (FS + Gym)
Ordklasser, billedsprog, analyse Analyze, characterize, theme Pythagoras, cosinus og sinus, brøker Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

20 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Aktivitet… 1.g danskklasse på besøg i grundskoleklassen. Fortælle om overgangen Give eksempel/eksempler på faglige aktiviteter i gymnasiet og eksempler på ”nyt” fagsprog. Udveksle ”erfaringer”. Refleksion. Vi arbejder ud fra en hypotese om at eleverne vil være de bedste ”ambassadører” til at stille de rigtige spørgsmål og lægge op til nogle af de rigtige svar i kernen af dette brobygningsprojekt. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

21 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Dilemmaer Usamtidighed på flere planer 1-årigt projekt. ”Asfalterer mens vi kører” Mangel på fælleskommunal tilknytning (modsat Silkeborg) Svært at navigere udenom den generelle skoletravlhed. Godt at netværket ”presser os”. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14

22 Faglige overgange i dansk. TG 2013/14
Afrunding i Nyborg Hvad kunne vi tænke os at diskutere eller få feedback på i forhold til vores projekt? Sikring af projektet som fælles Kvalitetsudvikle den almindelige brobygning, så den implementerer nogle af disse intentioner. Faglige overgange i dansk. TG 2013/14


Download ppt "Arbejdsseminar Nyborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google