Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆSNING på Ahlmann - Skolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆSNING på Ahlmann - Skolen"— Præsentationens transcript:

1 LÆSNING på Ahlmann - Skolen
EN HANDLEPLAN

2 STATUS Hvad gør vi i øjeblikket i forhold til læsning?
Information på hjemmesiden Gode ideer på personaleintra Og hvad vil vi gerne fortsætte med fremover?

3 HVORDAN HOLDER VI GRYDEN I KOG?
Handleplan for faglig læsning på Ahlmann Læsning er ikke længere kun en sag for dansklærerne, men noget der involverer lærere i alle skolens fag. Læsning er en sag for alle fag. Alle klassens lærere er derfor ansvarlige for at arbejde med læsning, skrivning og læse- og skriverelaterede aktiviteter i undervisningen

4 HANDLEPLAN FOR FAGLIG LÆSNING
Forskningen viser at… for at få en klasse til at arbejde med læsning af tekster på en velorganiseret måde kræver det, at der er en rød tråd i hele klasseteamets arbejde

5 ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER
Styregruppens rolle Ledelsens rolle Læsevejlederens rolle Teamets rolle Den enkelte faglærer

6 ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER
STYREGRUPPEN (TR, læsevejlederne og MBA) Udarbejder en handleplan for implementeringen af faglig læsning i alle fag Afholder 2 møder i løbet af skoleåret, hvor vi drøfter, hvordan det går og koordinerer indsatsen

7 LEDELSENS ROLLE Koordinere indsatsen med læsning og sørge for, at vi holder kursen mod de mål, vi har sat os Komme på besøg i klasserne og se, hvordan der arbejdes med faglig læsning i de forskellige fag Deltage i teammøder med fokus på bl.a. faglig læsning, hvor teamet fortæller om de indgåede aftaler og gør rede for valg af metoder og alle lærere i teamet fortæller om de erfaringer, de gør sig med de undervisningsmodeller og – strukturer, de har aftalt at bruge

8 LÆSEVEJLEDERENS ROLLE OG ANSVARSOMRÅDER
Rådgive og vejlede skolens lærere om læseprocessen og om valg af materialer Læsevejlederen skal støtte og vejlede kollegaerne. Holde oplæg for lærerne på lærermøder – præsentere praksiseksempler med modeller, lærerne kan arbejde ud fra, når eleverne skal læse faglige tekster

9

10 Læsning på Ahlmann-Skolen
Læselyst Faglig læsning Læseprøver Ordblindhed - screening og individuel testning af elever

11 LÆSEVEJLEDEREN Deltagelse i forældremøder:
Læsevejlederne deltager i årgangsforældremødet på 1. årgang og på 4. årgang. På 1. årgang holder læsevejlederen oplæg om, hvordan børn lærer at læse og hvordan forældrene kan hjælpe børnene med læsning derhjemme På 4. årgang holder læsevejlederen oplæg om, hvordan eleverne bevarer motivationen for at læse og hvordan forældrene kan støtte op om arbejdet

12 Hjælp dit barn med læseforståelse

13 FORÆLDREINFORMATION

14 GODE LINK

15 GODE RÅD

16 SÆT TURBO PÅ FAGLIG LÆSNING
SÆT DET I SYSTEM I TEAMET!

17 KLASSETEAMET Den enkelte lærer i teamet har ansvar for, at der bliver arbejdet med de læseteknikker og modeller, som klasseteamet har valgt, der skal være fokus på. Det er vigtigt, at teamet har fælles fodslag ved valg af teknikker og modeller På skoleårets første klasseteammøde aftales det, hvordan alle klassens lærere bedst muligt støtter op om elevernes læseindlæring, og hvordan de vil arbejde med læsning i fagene. Teamet sender aftalerne til læsevejlederen og ledelsen.


Download ppt "LÆSNING på Ahlmann - Skolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google