Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

D EN TVÆRGYMNASIALE OG TVÆRSPROGLIGE PROCES I G EFIONPROJEKET Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "D EN TVÆRGYMNASIALE OG TVÆRSPROGLIGE PROCES I G EFIONPROJEKET Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase,"— Præsentationens transcript:

1 D EN TVÆRGYMNASIALE OG TVÆRSPROGLIGE PROCES I G EFIONPROJEKET Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase, Odder Gymnasium

2 G EFIONPROJEKTETS INDHOLD OG DELTAGERE Indhold:  Innovation som pædagogisk redskab  Didaktik og fremmedsprog  Digitale medier i fremmedsprogsundervisningen Deltagende skoler:  Gefion Gymnasium  Tønder Gymnasium  Gribskov Gymnasium  Odder Gymnasium Hvert gymnasium deltager med mindst 1 sproglærer fra hvert fremmedsprog – både de moderne og klassiske

3 D ELTAGERNE : F LERE FORA PÅ SAMME TID De deltagende lærere deltager sideløbende i forskellige sammenhænge:  Skoleprojekt  Individuelt projekt  Triade på egen skole  Tværskole-faggruppe Alle lærere deltager desuden i konferencer/seminarer i løbet af projektperioden

4 F ORMÅL MED DE FORSKELLIGE FORA Projekterne skal skabe udvikling og merværdi både for den enkelte lærer, den enkelte skole og på tværs af de fire skoler generere ny viden bringe de deltagende lærere i nye situationer

5 O VERORDNET PLAN F 2012: Afklaring  De individuelle projekter og skoleprojekterne fokuseres og beskrives i portefolioskabelon  Triader: respons på de individuelle projekter forud for møde med partnerskolernes faggrupper  Første møder i tværskole-faggrupper E 2012: Afprøvning  Praksisfase, hvor 2 forløb afprøves: 1 før efterårsferien, 1 efter efterårsferien F 2013: Evaluering

6 T ILRETTELÆGGELSE AF PROCESSEN Portefolioforløb  Gælder både de individuelle projekter og skoleprojekterne  Refleksion – balance mellem teori og praksis  Giver mulighed for fokusering og videndeling  Oplæg, fremlæggelse og respons centrale elementer

7 P ORTEFOLIO Udgangspunkt: Samme portefolioskabelon anvendes til alle individuelle projekter og skoleprojekter Fokuserer arbejdet på de forskellige skoler i samme retning Giver sammenlignelige resultater Giver en fælles referenceramme i tværskolesamarbejdet

8 S KOLEPROJEKTER Mål:  Skolen skal flytte sig, sådan at man efter projektet har fået mere sprog Krav til skoleprojekter  De skal i sig selv generere ny viden  Skal skabe merværdi for skolen, dvs. det skal ikke kun være ét fag, der får noget  Eks: Sprogdage, indretning af sprogfløje, talentpleje, udvekslingsarbejde, kontakt til og inddragelse af lokalområdet, sprogcamps Beskrives i skoleportefolio Styring:  Hver skole har en skolekontakt/tovholder, der fungerer som kontakt til de andre partnerskoler + er ansvarlig for skoleportefolio og –produkt  Hvert enkelt skoleprojekt har en projektleder

9 D E INDIVIDUELLE PROJEKTER Mål:  Skal skabe ny viden og ny praksis for den enkelte lærer  Skal tilsammen skabe endnu mere – merværdi  Eks: arbejde m. ny skriftlighed, elektroniske tavler, frekvensgloser, mundtlighed, innovation i spanskundervisningen Foråret 2012  Marts: Afklaringsfase: de individuelle projekter fokuseres og kvalificeres  April-maj: Start på portefolio-skrivning i april 2012

10 R EFLEKSION OG SPARRING : T RIADER OG TVÆRSKOLE - FAGGRUPPER Alle deltagende lærere indgår i 2 sparringsfællesskaber 1. Triader på egen skole  Grupper på 3 lærere – helst med forskellige sprog  F 2012: Læser hinandens projektbeskrivelser og giver respons på fokusområder  Før og eftersamtaler i forbindelse med praksisafprøvninger i E 2012 2. Tværskolefaggrupper  F.eks. alle fransklærere fra de 4 partnerskoler  Mødes første gang i april-maj 2012  Sparring og videndeling på tværs af skoler

11 Praksis, gennemførelse Anne Processtyring Anne, Lene Gefion Skolekontakt: Jens Skoleprojekt Styregruppe: Jens, Anne, Susanne, Birgitte, Lene Gribskov Skolekontakt: Trine Skoleprojekt Odder Skolekontakt: Anne Skoleprojekt Tønder Skolekontakt: Jens Skoleprojekt 1)Gefion - delprojekter m 1 kontakt- person/projekt 2)Tønder- delprojekter m 1 kontakt- person/projekt 3)Gribskov- delprojekter m 1 kontakt- person/projekt 4)Odder- delprojekter m 1 kontakt- person/projekt Organisering af netværksprojekt: ”Fremmedsprog i gymnasiet: innovation, didaktik og digitale medier” Kontakt til det store netværk: Susana Fernández


Download ppt "D EN TVÆRGYMNASIALE OG TVÆRSPROGLIGE PROCES I G EFIONPROJEKET Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google