Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIDAKTIK 2.0 KG/RBC 27/08/2008 metoder problemformulering skelet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIDAKTIK 2.0 KG/RBC 27/08/2008 metoder problemformulering skelet."— Præsentationens transcript:

1 DIDAKTIK 2.0 KG/RBC /08/2008 metoder problemformulering skelet

2 Hvad vil vi gerne undersøge?
1/ Hvad karakteriserer læremiddelkulturen i skolen anno 2008? 2/ Hvilke udfordringer og vanskeligheder står den aktuelle læremiddelkultur overfor omkring udviklingen af nye didaktiske principper?

3 Skole A – Herfølge Skole (Køge) Skole B – Hastrupskolen (Køge)
Timetal Fokusgruppeinterview med skolens medieteam (skolebib., It-vejleder, medievejleder mv) 2x 3 lærere a 2 timer = 12 timer Fokusgruppeinterview med to IT- innovative lærere (ikke IT-vejledere) Lærerne udpeges af skolelederen. Fokusgruppeinterview med to IT- innovative lærere (ikke IT-vejledere). Lærerne udpeges af skolelederen. 2x2 lærere a 2 timer = 8 timer Fokusgruppeinterview med lærerne i en 8 klasse 2x3 lærere a 2 timer = 12 timer Følge et undervisningsforløb i en 8. eller 9, klasse, der arbejder med projektarbejde/ projektopgaven (Data: Undervisningsplaner, observation, interview med lærere, interview med 4 elever, elevprodukter) 2 x 3 lærere a 6 timer = 36 timer Finansieret af deltagende kommune 68 timer

4 skelet til gruppeinterviews
LÆREMIDDELSYN: Fortæl om et undervisningsforløb i har haft - et forløb hvor I brugte et læremiddel/undervisningsmateriale som I syntes var rigtig godt Hvad er et godt læremiddel? (lærer-, elev-, skoleperspektiv) UDFORDRINGSPERSPEKTIV: På hvilke måder adskiller gode læremidler i dag sig fra eksempelvis for tyve år siden? NETPERSPEKTIV 1 - forberedelse: På hvilke måder bruger du internettet i forbindelse med din forberedelse? (lærer- og elevperspektiv) NETPERSPEKTIV 2 - undervisning: Hvordan indgår nettet i undervisningen? NETPERSPEKTIV 3 - kultur: Hvad kan nettet, som almindelige bøger/læremidler ikke kan? Hvad er fordele og vanskelighederne ved netbaserede materialer? STRATEGIER (cases): Skolens klassesæt overfor lærerens egne materialer? Hvad bruges, hvordan og hvorfor? - Hvem bestemmer, hvad der skal være på pc’erne? Har du stået i en situation, hvor du har haft et andet ønske? Hvad gjorde du ved det?

5 skelet til observationer og interviews (projektarbejdsforløbet)
LÆREMIDDELSYN: Fortæl om et undervisningsforløb i har haft - et forløb hvor I brugte et læremiddel/undervisningsmateriale som I syntes var rigtig godt Hvad er et godt læremiddel? (lærer-, elev-, skoleperspektiv) UDFORDRINGSPERSPEKTIV: På hvilke måder adskiller gode læremidler i dag sig fra eksempelvis for tyve år siden? NETPERSPEKTIV 1 - forberedelse: På hvilke måder bruger har du brugt internettet i forbindelse med din forberedelse til dette forløb? (lærer- og elevperspektiv) NETPERSPEKTIV 2 - undervisning: Hvad kan nettet, som almindelige bøger/læremidler ikke kan? Hvad er fordele og vanskelighederne ved netbaserede materialer – specielt ift projektarbejdsformen? NETPERSPEKTIV 3 – didaktiske refleksioner: Hvad er det vigtigt at være opmærksom på, når man inddrager nettet i projektarbejdsforløb? STRATEGIER (cases): Skolens klassesæt overfor lærerens egne materialer (kontekst/non-kontekst)? Hvad bruges, hvordan og hvorfor? Hvem bestemmer, hvad der skal være på pc’erne? Har du stået i en situation, hvor du har haft et andet ønske? Hvad gjorde du ved det?

6 skelet til elevgruppeinterviews
UDFORDRINGSPERSPEKTIV: Hvordan tror du undervisningen foregår i skolen om tyve år? (hvis de ikke selv svarer; hvilke værktøjer/materialer er gængse?) NETPERSPEKTIV 1 - hjemme: Har du brugt nettet hjemme ifm det her forløb? (hvordan og til hvad?) NETPERSPEKTIV 2 - skole: Hvordan har du brugt nettet her i skolen i det her projektforløb? NETPERSPEKTIV 3 – refleksioner: Hvad kan nettet, som almindelige bøger/læremidler ikke kan? Hvad er fordele og vanskelighederne ved netbaserede materialer – specielt ift projektarbejdsformen? STRATEGIER (cases): I hvor høj grad bliver I præsenteret for ting, som jeres lærer har fundet på nettet? Kunne man erstatte skolebøgerne kun med internettet? Hvem bestemmer, hvad der skal være på pc’erne? Har du stået i en situation, hvor du har haft et andet ønske? Hvad gjorde du ved det?

7 metoderedegørelse Vedrørende observationerne arbejder vi ikke med et iagttagelsesskema, men vælger at benytte vores interviewguide som struktur og Iagttage åbent på baggrund heraf. Efterfølgende diskuteres observationer


Download ppt "DIDAKTIK 2.0 KG/RBC 27/08/2008 metoder problemformulering skelet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google