Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. november 2007 Carl P. Knudsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. november 2007 Carl P. Knudsen"— Præsentationens transcript:

1 1. november 2007 Carl P. Knudsen
Status på projektet

2 Deltagere Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark
Allerød Gymnasium Helsingør Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Nærum Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Teknisk Gymnasium Hamlet Virum Gymnasium Region Sjælland Himmelev Gymnasium Kalundborg Gymnasium og HF-kursus Sorø Akademis Skole Region Syddanmark Amtsgymnasiet i Sønderborg Odense Tekniske Gymnasium Rosborg Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Region Midtjylland Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Holstebro Gymnasium Holstebro Tekniske Gymnasium Horsens Gymnasium Horsens Statsskole Ikast Gymnasium Marselisborg Gymnasium Randers Tekniske Gymnasium Risskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Århus Tekniske Gymnasium Region Nordjylland Aalborghus Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Associerede gymnasier Munkensdam Gymnasium m.fl.

3 Mission Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag

4 Strategi Der skal knyttes fagdidaktisk og matematisk-naturvidenskabelig ekspertise til de enkelte udviklingsprojekter både ved tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen Udviklingsprojekterne skal have karakter af åbne oplæg med henblik på at sikre deltagernes ejerskab Gennemførelsen af udviklingsprojekterne skal sammenkædes med lærernes kompetenceudvikling Vidensdeling og formidling af resultater skal fortrinsvis ske gennem udarbejdelse af undervisningsmaterialer og udbud af efteruddannelseskurser

5 Indsatsområder IT i matematik og naturvidenskabelige fag
Moderne teknologi - i samarbejde med virksomheder og universiteter Naturvidenskab for alle Læringsstrategier i matematik og naturvidenskabelige fag

6 CAS - i matematikundervisningen
56 deltagere Opdelt i to grupper 24 begyndere og 32 fortsættere Projektet blev evalueret i 2006/07 Se Evalueres ikke i 2007/08 Fortsætter i 2008/09

7 D & D - dataopsamling og databehandling
93 deltagere Opdelt i tre grupper 35 begyndere, 28 bi-ge og 30 fy-ke Projektet blev evalueret i 2006/07 Se Følgeforskningsprojekt i 2007/08 Evalueres ikke i 2007/08 Fortsætter i 2008/09

8 Jordobservation - nedtagning af satellitbilleder - i samarbejde med Geografisk Institut KU
30 deltagere Opdelt øst/vest og på undervisningsprojekter Evalueres i 2007/08 Fortsætter i 2008/09

9 Nanoteknologi - besøgsordninger - i samarbejde med KU, DTU og ÅU
25 deltagere Opdelt i tre grupper Ungdomlaboratoriet/KU, 5-7 deltagere Nanoteket/DTU, 5-7 deltagere iNano/ÅU, 13 deltagere Skal organiseres regionalt med lokale kontaktpersoner/projektledere Samarbejdsaftaler med universiteterne

10 Naturvidenskab for alle - fokus på naturvidenskabeligt grundforløb
24 deltagere Opdelt på undervisningsprojekter Projektet blev evalueret i 2006/07 Se Evalueres i 2007/08 Fortsætter ikke i 2008/09

11 Aktion Naturvidenskab - under naturvidenskabelig inspirationsordning
Projektets mission er at etablere besøgsordninger på virksomheder Se 21 deltagende gymnasier fra Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Syddanmark Fortsætter muligvis i 2008/09

12 Pilotprojekter Moderne teknologi - i samarbejde med virksomheder og universiteter Bioteknologi (i samarbejde med DTU) Kommunikationsteknologi/Fotonik (i samarbejde med ÅU) Læringsstrategier i matematik og naturvidenskabelige fag JiTT – Just in Time Teaching (i samarbejde med IND/KU)

13 Projektledelsen Udvælger projekter Iværksætter pilotprojekter
Leverer materialer Arrangerer kurser og møder Vedligeholder en hjemmeside Styrer konferencer på Skolekom Forestår evaluering Sikrer publicering af resultater

14 Deltagernes forpligtelser
Skolerne: Deltager i mindst ét projekt Finansierer tid til lærerne (40 timer/deltager) Lærerne: Deltager i kurser og møder Deler viden Har Skolekom-adresser Lægger undervisnings-materialer mv. på konferencen Deltager i evaluering

15 Skoleledelsens opfølgning - fra fagligt projekt til skoleudvikling
Lokal vidensdeling Støtte til science kommuner Lokale udviklingsprojekter efter samme model Udviklingsorienteret institution Profilering af skolen som science gymnasium Fokusområde i ressourceregnskab og resultatlønskontrakt


Download ppt "1. november 2007 Carl P. Knudsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google