Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EU-regler og regulering af jord i råstofgrave Møde i ATV Jord og Grundvand, 25. november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EU-regler og regulering af jord i råstofgrave Møde i ATV Jord og Grundvand, 25. november 2009."— Præsentationens transcript:

1 EU-regler og regulering af jord i råstofgrave Møde i ATV Jord og Grundvand, 25. november 2009

2 Relevant EU-regulering 1. VVM-direktivet 2. Habitatdirektivet 3. IPPC-direktivet 4. Deponeringsdirektivet 5. Mineaffaldsdirektivet 6. Vandrammedirektivet

3 VVM-direktivet Rådets direktiv om vurderingen af konsekvenserne af visse offentlige og private projekter på miljøet Gennemført i Danmark i: - Planloven (og husdyrbrugloven) - VVM bekendtgørelsen (og husdyrbrugbekendtgørelsen) - VVM vejledningen Hvorfor relevant? Screeningsforpligtelse i forhold til stort set alle projekter, der indebærer håndtering af affald, herunder udvidelser eller ændringer af sådanne projekter

4 Habitatdirektivet- Rådets direktiv om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter Gennemført i Danmark ved: - En række love, særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålloven - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter Hvorfor relevant? Screeningsforpligtelser med henblik på at sikre, at ingen projekter påvirker områder eller arter negativt.

5 IPPC-direktivet Parlamentets og rådets direktiv om integreret forebyggelse af og kontrol med forurening Gennemført i Danmark ved - Miljøbeskyttelsesloven (og husdyrbrugloven) - Bekendtgørelse om godkendelse af forurenende virksomhed (og husdyrbrugbekendtgørelsen Hvorfor relevant? - Bestemmelse om, at visse affaldshåndterende virksomheder, herunder deponeringsanlæg over en vis størrelse skal godkendes, revurderes m.v. efter direktivets regler

6 Deponeringsdirektivet – Parlamentets og Rådets direktiv om deponeringsanlæg Gennemført i Danmark ved - Miljøbeskyttelsesloven - Deponeringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere m.v. på deponeringsanlæg Hvorfor relevant? Fordi direktivet regulerer alle deponeringsanlæg – indgående.

7 Mineaffaldsdirektivet Parlamentets og rådets direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien Gennemført i Danmark ved - Råstofloven - Miljøbeskyttelsesloven - Jordforureningsloven Hvorfor relevant (omend sjældent)? Fordi direktivet fastsætter pligter til at planlægge for og håndtere affaldet, herunder forurenet overfladejord

8 Vandrammedirektivet Parlamentets og rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger Gennemført i Danmark ved - En række love, særligt miljømålloven - En lang række bekendtgørelse og vejledninger - (kommende) vandplaner og handleplaner Hvorfor relevant? Særligt fordi vandplaner vil fastlægge kravene til tilstanden af grundvandets tilstand

9 Tak for opmærksomheden


Download ppt "EU-regler og regulering af jord i råstofgrave Møde i ATV Jord og Grundvand, 25. november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google