Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Måling af effekt af undervisningsforløb med ’Hvad er økologi?’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Måling af effekt af undervisningsforløb med ’Hvad er økologi?’"— Præsentationens transcript:

1 Måling af effekt af undervisningsforløb med ’Hvad er økologi?’
Sofie Husby Food & People, Aalborg Universitet

2 Formål Formål Projektets formål:
At gennemføre et undervisningsforløb i 6. klasser med henblik på at klargøre effekter af undervisningen.

3 Måling Søgt belyst Elevernes udvikling af forståelse af:
2 udvalgte naturøkologiske begreber 10 udvalgte begreber vedr. landbrug Samt om: Elevernes – formodede - nye indsigt ændrede deres opfattelse af frugt, grønt, andre sunde og økologiske fødevarer. Det gennemførte forløb kunne opfylde kriterier for trin- og slutmål for Natur/Teknik og hjemkundskab

4 Metode Metode Tegning af landbrug/bondegård
Gruppeinterviews (elever) – før og efter Suppleret med: Observationer af undervisningen Derudover: interview med lærere

5 Ex på tegninger

6 Ex på tegninger

7 Ex på tegninger

8 Metode Metode - interviews Gruppeinterview:
Elevernes forståelse af de udvalgte begreber Ekstra spørgsmål ved follow-up: Ændrede vaner? Evaluering af undervisningsforløb?

9 Begrebsforståelsen Begrebsforståelse De to naturøkologiske begreber:
Fødekæde Kredsløb

10 Begrebsforståelse De 10 landbrugs begreber: Grønne planters vækst
Levested Føde Kunstgødning Husdyrgødning Sprøjtegift Økologisk mærke Grundvand Dyrevelfærd Ukrudtsbekæmpelse

11 Begrebsforståelse Før: ’fødekæde’ - ”hva’?” ”er det ikke sådan det man skal spise og sådan, hvad der sådan er sundt at spise?” ’EU’s økologimærke’ – ”tryllestav” ”stjerneskud” ”har ikke set det før” Efter: ’fødekæde’ – ”først er der en plante, som bliver spist af et mindre dyr, som bliver spist af et større dyr” ”Den kan være så lang som man har lyst til” ’EU’s økologimærke’ – ”Det nye øko-mærke” ”i EU”

12 I forhold til trinmål I forhold til trinmål - hjemkundskab
Formål med hjemkundskab: ”læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv” Slutmål for hjemkundskab – Sundhed, Kultur & Samfund: ”Få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson, produktion mm)” ”Tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet”

13 I forhold til trinmål - Natur / Teknik Formål:
” … skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet..” Trin- og slutmål: ”begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel” ”beskrive planter og dyr samt at forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelser” ”stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser”

14 Ændring af elevernes vaner
opfattelse og vaner? Ændring af elevernes vaner Tænker mere over hvad der er sundt Tænker delvist mere over hvor maden og fødevarerne kommer fra Flere siger at de spiser flere grønsager

15 Elevers ideer/forslag til ændringer
Elevernes forslag til ændringer af undervisningsforløb Besøg på samme type konventionel og økologisk gård fx hos mælkeproducent For at tydeliggøre forskellene mellem de to former for landbrug

16 Samlet vurdering Samlet vurdering
Undervisningsmaterialet synes at være anvendeligt i elevernes begrebsudvikling af naturøkologiske samt landbrugsbegreber. Kan med fordel indgå i forløb mod opfyldelse af kriterier for trin- og slutmål for natur / teknik og hjemkundskab

17 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Måling af effekt af undervisningsforløb med ’Hvad er økologi?’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google