Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrial Emissions Directive – Lovforslag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrial Emissions Directive – Lovforslag"— Præsentationens transcript:

1 Industrial Emissions Directive – Revurdering & Retsbeskyttelse Flemming Elbæk Mortensen

2 Industrial Emissions Directive – Lovforslag
Vi har rigtig mange af de elementer, der findes i IED i forvejen. De er kommet i forbindelse med implementeringen af IPPC-direktivet. Vi er dog nødt til at lave et lovforslag, der skal sikre hjemlerne til at lave bekendtgørelserne efterfølgende.

3 Industrial Emissions Directive – Revurdering og retsbeskyttelse
Der følger med IED artikel 21, stk. 3 krav om revurdering af virksomhedstyper efter offentliggørelsen af en BAT-konklusion i EU-tidende, hvis virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af BAT-konklusionen. Det er alle virksomhedens vilkår, der skal revurderes. Virksomheden skal være revurderet og have evt. ændringer implementeret senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen, der udløste revurderingen.

4 Industrial Emissions Directive – Revurdering og retsbeskyttelse
Der er tale om et krav, der ikke nødvendigvis kan leve sammen med retsbeskyttelsesreglen i mbl § 41 a, stk. 1 og hgl § 40, stk. 1. Det er derfor nødvendigt, at lave en ny undtagelse til retsbeskyttelsesreglen, så retsbeskyttelsen kan gennembrydes, når der kommer en ny BAT-konklusion.

5 Industrial Emissions Directive – Revurdering og retsbeskyttelse
Den er blevet indsat i lovforslaget som en bemyndigelsesbestemmelse, så ministeren kan fastsætte nærmere regler om at tilsynsmyndigheden skal tage en godkendelse op til revurdering, når det er nødvendigt for at opfylde EU- eller andre internationale krav.

6 Industrial Emissions Directive – Revurdering og retsbeskyttelse
Det forslaget til en ny mbl. § 41 a, stk. 3 og hgl. § 40, stk. 3. Det er i første omgang hensigten at der skal laves regler om, at når en BAT-konklusion er offentliggjort skal virksomheder vis hovedaktivitet er omfattet af BAT-konklusionen tages op til revurdering.

7 Industrial Emissions Directive – Revurdering
Der foreslås samtidig indsat nye regler i mbl. § 41 a, stk. 4 og hgl. § 40, stk. 4. Herefter kan ministeren fastsætte regler om hvordan revurderingssagerne skal behandles.

8 Industrial Emissions Directive – Revurdering
Der skal fastsættes regler om, at det er alle virksomhedens godkendelsesvilkår, der skal revurderes. Der skal også fastsættes regler om, at godkendelserne skal tages op så 4 års fristen for revurdering og implementering kan overholdes. Reglerne vil blive indsat i godkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

9 Industrial Emissions Directive – Revurdering
Der skal indsættes regler om, at godkendelser også skal tages op til revurdering, når en BAT-konklusion er offentliggjort når retsbeskyttelsen er udløbet. Ministeren skal også i denne sammenhæng kunne fastsætte nærmere regler for sagsbehandlingen. Disse regler kommer til at fremgå af mbl. § 41 b, stk. 2 og 3 og hgl. § 41, stk. 3-5.

10 Industrial Emissions Directive – Mere revurdering og retsbeskyttelse
IED stiller krav om, at de IED-virksomheder, der ikke er omfattet af en BAT-konklusion skal revurderes, når der er kommet ny BAT på området, der vil medføre en betydelig nedbringelse af emissionerne, jf. artikel 21, stk. 4. Reglen minder meget om en regel i IPPC-direktivet, der blev implementeret i mbl. § 41 a, stk. 2, nr. 4 og hgl. § 40, stk. 2, nr. 4. Der er dog en forskel:

11 Industrial Emissions Directive – Mere revurdering og retsbeskyttelse
IPPC-direktivet taler om, at implementeringen af ny BAT ikke må medføre ”uforholdsmæssigt store omkostninger”. Det gør IED ikke. Det ændrer dog næppe på retstilstanden, som den er i dag.

12 Industrial Emissions Directive – Mere revurdering og retsbeskyttelse
Der ligger i BAT-princippet, at det skal være økonomisk forsvarligt at anvende teknikkerne i BAT. Forskellen i forhold til den nuværende retstilstand vil være meget begrænset, hvis der overhovedet er en forskel, men ordene ”uforholdsmæssigt store omkostninger” skal tages ud af mbl. § 41 a, stk. 2, nr. 4 og hgl. § 40, stk. 2, nr. 4.

13 Industrial Emissions Directive – Lovforslag
Spørgsmål?


Download ppt "Industrial Emissions Directive – Lovforslag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google