Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøstyrelsen Høringsmøde:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøstyrelsen Høringsmøde:"— Præsentationens transcript:

1 Miljøstyrelsen Høringsmøde:
Funktionsopdelte regnskaber og Benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg

2 Dagsorden Funktionsopdelte regnskaber Benchmark

3 Funktionsopdelte regnskaber
Funktionsopdelte regnskaber – i stedet for krav om egentlig selskabsgørelse Branchens eget forslag De funktionsopdelte regnskaber skal kun omfatte aktiviteter som knytter sig til forbrænding og deponering På denne måde gøres anlæggenes økonomi mere sammenlignelige Giver - over tid - bedre grundlag for benchmarking

4 Funktionsopdelte regnskaber
Stk. 1: Hvilke anlæg? Som udgangspunkt alle forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg uanset ejerskab (F) og affaldstype (D) Stk. 2: Hjemmel til at fastlægge: Hvordan skal udgifterne grupperes? Og hvilke principper skal der aflægges regnskaber efter? (Findes f.eks. på el og varme området).

5 Funktionsopdelte regnskaber
Stk. 3: Hjemmel til at fastlægge yderligere regler for Afskrivninger (regler findes f.eks. på energiområdet) Opgørelse af åbningsbalance Værdiansættelse af aktiver

6 Funktionsopdelte regnskaber
Videre proces: Specificere afgrænsning mht. aktiviteter på deponerings- og forbrændingsanlæg Der er sammenhæng til benchmark Nærmere regler fastsættes i bekendtgørelsen

7 Benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg
Alle forbrændings- og deponeringsanlæg skal fra 2010 deltage i årlig obligatorisk benchmark Formål med benchmark: Give OVERBLIK over HELE branchens effektivitet Dokumentere udviklingen over tid både økonomisk og miljømæssigt, hvor det giver mening Central benchmark kan IKKE erstatte det arbejde som branchen i forvejen udfører selv

8 Benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg
Benchmark metode skal : udvikles af branchen og Miljøstyrelsen i fællesskab være enkel (mere end f.eks. DEA) udføres på baggrund af få, betydende parametre kunne udføres med et minimum af indsats fra anlæggene (f.eks. direkte anvendelse af data fra branchens egen benchmark) Udføres i centralt værktøj: BEATE

9 Benchmark af forbrændings- og deponeringsanlæg
BEATE: BEnchmarking Affaldsmodel Til Effektivisering Indeholder data om: Anlæg (bl.a. anlæg, år, kapacitet ) Affald (bl.a. tons) Miljø (bl.a. emissioner (F), perkolat, grundvandsprøver) Energi (bl.a. varme og el, deponigas (D)) Priser & økonomi (gebyr, indtægter, udgifter, afskrivninger) Øvrige forhold samt et afrapporteringsværktøj

10 Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg
Selve benchmarkingen skal være offentlig tilgængelig Der skal årligt rapporteres til parterne bag den politiske aftale

11 Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg
Proces Der arbejdes med at finde en fælles metode (efterår 2008) BEATE Værktøj udvikles færdigt (forår 2009) Metode og værktøj indgår i bekendtgørelsen (høring efterår 2009) Dataindsamling (evt. første gang for to år)


Download ppt "Miljøstyrelsen Høringsmøde:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google