Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

§ 8 og indsats på frivillige/private projekter -herunder kort nyt 7. november 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "§ 8 og indsats på frivillige/private projekter -herunder kort nyt 7. november 2012."— Præsentationens transcript:

1 § 8 og indsats på frivillige/private projekter -herunder kort nyt 7. november 2012

2 Jordforureningslovens § 8 •Tidligere har der været retningslinjer for, hvornår kommunen selv kunne afgøre en § 8. •Dette har vist sig at være forkert i henhold til loven og derfor udsendte regionen tidligere i år brev om, at alle § 8 skal i høring hos regionen. Dog undtaget ”bagatelsager”, hvor der slet ikke skal gives § 8, f.eks. carporte. •Det er meget vigtigt, at regionen modtager besked, når et § 8 er afsluttet, idet vi iht. JFL skal revidere kortlægningen/ nuanceringen, hvis der foreligger nye oplysninger. •Det er også vigtigt, at vi modtager besked, hvis et § 8 projekt ikke bliver til noget, idet sagen dermed kan afsluttes i regionen. •Regionen vil i 2013 rykke for afslutningsrapporter på uafsluttede sager

3 Påbud ved kortlægning • Efter JFL skal der senest når en ejendom V2 kortlægges, tages stilling til om en forurener kan påbydes videre undersøgelser og/eller afværge af forureningen. • Regionen skal kun spørge kommunen om påbud, hvis forureningen kan indgå i den offentlige indsats, hvilket kræver, at ejendommen er inden for et offentligt indsatsområde og der er en risiko: • Ejendomme, der ligger i OSD eller i et indvindingsopland for eksisterende almene vandforsyningsanlæg, hvor det ikke kan udelukkes, at den pågældende forurening vil medføre risiko for grundvandet (teknisk vurdering). • Arealer, der aktuelt anvendes til følsom anvendelse (bolig, børneinstitutioner, offentlig legeplads), hvor det ikke kan udelukkes, at den pågældende forurening vil medføre risiko for arealanvendelsen (teknisk vurdering).

4 Procedure ved forespørgsel om påbud Vigtigt med påbudsafklaring ! Ellers kan regionen ikke prioritere sagen til offentlig indsats ! •Kommunen spørges samtidig med udkast til V2 kortlægning eller inden regionens prioritering (ved gamle sager) •Et vejledende brev er undervejs til kommunerne (senest forud for Team Frivilligs samarbejdsmøde i foråret 2013) •Regionen vil følge op på kommunens påbudsafgørelse •Når høringsperioden er udløbet •Derefter evt. forlængelse i 2 uger •Derefter hver 3. måned

5 Kort nyt – udfordringer i 2012 •Implementering af JAR •Nyt system •Meget datavask •Tekniske problemer •Mange indberetninger i marts…. •Løbende indberetning mest hensigtsmæssig •Sagsbehandlingstid på op til ½ år •Stor pulje af §8 udkast fremsendt inden ferieperioder •Giver stort unødigt tidspres i regionen, som også bliver ”bussemand” •Utilfredsstillende da mange af sagerne havde været længe undervejs i kommunerne •Risiko for at overse væsentlige problemer •Brandslukning


Download ppt "§ 8 og indsats på frivillige/private projekter -herunder kort nyt 7. november 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google