Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovation og fagligt samspil i biologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovation og fagligt samspil i biologi"— Præsentationens transcript:

1 Innovation og fagligt samspil i biologi

2 FNU-kompetencer i biologi
Empirikompetence Induktive forsøg, mål parametre, find mønstre i data, forklar årsager Kvalitative resultater med iagttagelse på mikro- og makroniveau Resultater som kræver systematisering, optælling, kategorisering Feltundersøgelser Befolkningsundersøgelser Repræsentationskompetence Forklare mellem foreliggende forsøgsmateriale fotos, skitser Bearbejde mellem display, diagram, funktionsforskrift, reaktionsligning, skema med data, flowskema Modelleringskompetence Måle, systematisere data, identificere mønstre, matematisk analyse, formulere naturvidenskabelig model modellering af systemer variation Perspektiveringskompetence Indre sammenhæng: Gennemgående processer, principper, mekanismer, celler Dig selv og din krop Problemstillinger; tekniske, økonomiske, miljømæssige, etiske ….Klafki..

3 Biologi i fagligt samspil
HF: NF SSO HTX: Toning af studieretningen SO SRP Teknologi og teknikfag STX: Toning af studieretningen NV AT SRP

4 Fagsamarbejde? Om indhold? Om mål? Omkring sag /problemstilling?

5 Toning af studieretningen
Hvordan kan biologi bidrage til studieretningens profil? Klæder biologi eleverne på til studieretningen eller til andre fag? Kan biologi eksemplificere, perspektivere eller aktualisere andre fag?

6 Biologi i innovationsprojekter
Undersøge og afgrænse problemet: Forstå for at kunne gøre noget (fx brugere) Have grundlag for at bedømme relevans Behandle problemet: Udvikle innovative løsninger Tekniske biologiske løsninger Genetisk design Løsninger der skal passe til biologiske systemer Vurdere løsninger Virker det? Hvad er konsekvenserne?

7 Tilrette-læggelse af innova-tionstema

8 Hvordan kan man planlægge et tema?
E1: Spørgsmåls- bunke 1 U4 U1 U2 U3 E3: Opsamling Spørgsmåls -bunke 2 U8 U5 U6 U7 E5: Deling

9 BI-Ps

10 BI-Ps

11 Biologi i NF anvendelsesorienteret dimension sammenhængende indsigt
faglig baggrund for stillingtagen Der arbejdes med mindst to fællesfaglige emner, som vælges inden for eller på tværs af følgende områder: – naturvidenskab i hverdagen – sundhed – levevilkår – miljø – ressourceudnyttelse, produktion og teknologi – stoffer, materialer og produkter.

12 Biologi i NF Hvordan gør vi indholdet aktuelt og anvendelsesorienteret? skaber vi sammenhæng mellem det konkrete og det abstrakte (modeller, processer, symboler? gør vi arbejdsprocesserne genkendelig og gennemskuelig? motiverer vi? holder vi kursisterne fast?

13 Biologi i SRP Læs læreplanen for SRP!
I forlængelse af undervisningen i fagene Mulighed for eksperimenter? Biologi i SRP

14 Overvejelser når man stiller opgaven
SOLO: Nyttig når man strukturerer flerfaglig opgave Bloom: Nyttig når man formulerer underopgaver Lyt til eleven! Vejledning! Formuler en fælles problemstilling Overvej Hvad eleven skal nå frem til Overvej hvad fagene kan bidrage med –viden, metoder, analyser til analysen Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder SOLO taksonomien opererer med at man kan have et projekt hvor elementerne, undersøgelserne, fagene præsenteres parallelt, som parallelle underprojekter, men ikke hænger sammen. På næste niveau benyttes de til at undersøge det samme problem, udgangspunktet for undersøgelsen, og til at diskutere og drage fælles konklusioner på problemstillingen. SOLO-taksonomien opererer herudover med et niveau, hvor man herudfra opstiller nye teorier, modeller ol. Teoretiser, generaliser, hypotetiserer, reflekterer. En konstruktiv fase. Guf for de dygtige elever! Hvor Bloom er god til at stille spørgsmålene i opgaven, mener jeg SOLO er god til at finde struktur i opgaven: Formuler en fælles problemstilling. Overvej Hvad eleven skal nå frem til Overvej hvad fagene har an bidrage med af analyser til analysen Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder for udvælgelse og prioriteringer Først og sidste: Lav aftaler om tidlig vejledning.

15 Biologi i SRP TUBERKULOSE (historie-biologi)
Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien. Hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen? Ud fra en analyse af selvvalgte kilder ønskes en redegørelse for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og en vurdering af sygdommens samfundsmæssige betydning. Omfang sider.

16 Biologi i SRP Hvad er opgavens problemstilling? TUBERKULOSE (2)
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år.

17 Biologi i SRP TUBERKULOSE (historie-biologi)
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år. Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien. Hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen? Ud fra en analyse af selvvalgte kilder ønskes en redegørelse for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og en vurdering af sygdommens samfundsmæssige betydning. Omfang sider. Kan vi nu prioritere?

18 Biologi i SRP TUBERKULOSE (2)
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år. Du skal gennem projektet redegøre for ændringer i tuberkulosens udbredelse i Danmark gennem de sidste 150 år, og for de formodede årsager til ændringerne i udbredelse. beskrive hvordan en infektion som tuberkulose spredes i befolkningen, og hvorfor den kan være svær at få bugt med for kroppen og immunforsvaret. (eller: planlægge og udføre et mindre forsøg som undersøger bakteriers spredning og faktorer der påvirker spredningen, og perspektivere forsøgets resultater til problemstillingen.) analysere og diskutere hvad ændringerne i sygdommens udbredelse og behandlingsmulighederne har betydet for den enkelte patient og for sygdommens rolle i samfundet. Der skal indgå analyse af vedlagte bilag i undersøgelsen. Omfang sider. Bilag om leveforhold i København omkring århundredeskiftet


Download ppt "Innovation og fagligt samspil i biologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google