Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geografisk fleksibilitet ved ansættelsen organisationsaftalen § 8, stk. 3: ”Organisten er desuden forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geografisk fleksibilitet ved ansættelsen organisationsaftalen § 8, stk. 3: ”Organisten er desuden forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder,"— Præsentationens transcript:

1 Geografisk fleksibilitet ved ansættelsen organisationsaftalen § 8, stk. 3: ”Organisten er desuden forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder, som er oplyst ved ansættelsen.”

2 Geografisk fleksibilitet under ansættelsen ændring af ansættelsesområde, arbejdssted(er) og arbejdsopgaver skal vurderes konkret – er det en væsentlig ændring? udvidelse af ansættelsesområdet/tjenestestederne med andre sogne er en væsentlig ændring en væsentlig ændring skal varsles som afskedigelse med tilbud om ansættelse på de nye vilkår

3 Geografisk fleksibilitet under ansættelsen forbehold om fremtidige forpligtelser i andre sogne fritager ikke menighedsrådet for at varsle den konkrete ændring

4 Geografisk fleksibilitet under ansættelsen forudgående høring af organisten, jf. ansættelsesloven § 23, stk. 2, og forvaltningsloven § 19

5 Tjenestemandslovens § 41 Funktion i anden stilling ”En tjenestemand i folkekirken har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end hans egen.”

6 Tjenestemandslovens § 41 Ingen forudgående høring Sideordnet stilling? Højere stilling? Ledig stilling? Overenskomststilling?

7 Tjenestemandslovens § 41 Organisten bør have oplysning om -hvor, hvornår og hvem -funktionens begyndelsestidspunkt -funktionens forventede varighed

8 Tjenestemandslovens § 42 Stillingsændring ”En tjenestemand i folkekirken har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i hans tjenesteforretningers og ansættelsesområdes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham.”

9 Tjenestemandslovens § 42 -Passende i forhold til uddannelse? -Passende i forhold til arbejdsopgaver? -Tilpasse til højst fuldtidsbeskæftigelse? -Nyberegning af kvote?

10 Tjenestemandslovens § 42 Forudgående høring, jf. ansættelsesloven § 23, stk. 2, og forvaltningsloven § 19 Organisten bør have oplysning om -Nye ansættelsesmyndigheder -Hvem organisten refererer til -Arbejdsopgaver -Tjenestestedernes beliggenhed


Download ppt "Geografisk fleksibilitet ved ansættelsen organisationsaftalen § 8, stk. 3: ”Organisten er desuden forpligtet til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google