Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Attester Mulighedserklæringer har erstattet sygemeldinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Attester Mulighedserklæringer har erstattet sygemeldinger"— Præsentationens transcript:

1 Attester Mulighedserklæringer har erstattet sygemeldinger
Attest om mulighed for at varetage arbejde Statusattest Generel helbredsattest

2 Mulighedserklæringen
Lønmodtager har pligt til at deltage i udarbejdelse af erklæringen og aflevere erklæringen retur. Arbejdsgiver og lønmodtager beskriver i fællesskab funktionsnedsættelser, de påvirkede jobfunktioner og evt. skånehensyn. Lægen udfylder ud fra samtale med lønmodtager og kommer med sin faglige vurdering af beskrivelsen af funktionsnedsættelser og arbejdsmuligheder Lægen kommer med sine forslag til skåneinitiativer og sin faglige vurdering af hvor længe det er påkrævet at arbejdet tilpasses eller at lønmodtager er helt/delvist fraværende

3 Attest om mulighed for at varetage arbejde
Del 1. Årsag fravær og uddybning af fraværslængde. Del 2. Beskrivelse af behandlingsmuligheder og undersøgelser. Mulighed for delvis arbejde og skånebehov. Andre årsager til fraværet. Drøftelse af arbejdssituationen med pt. Kræver personligt fremmøde

4 Statusattest Anmodning om relevante oplysninger om helbredsforholdene, samt lægens vurdering af disse oplysningers betydning for sagsbehandling Oplysninger på baggrund af journal-notater

5 Eksempel 1 Anmodning om statusattest.
Til brug for HJ`s sygedagpengesag ønskes venligst en vurdering af nedenstående. Hvilke diagnoser? Hvilke behandlingsmuligheder og behandlingsperspektiv? Fremtidige skånebehov? Prognose?

6 Eksempel 2 JA har været sygemeldt siden Hun lider af depression, kronisk migræne, Hortons Hovedpine samt forhøjet blodtryk. I forbindelse med opfølgning i JA´s sygedagpengesag ønskes der oplyst følgende: Behandling/behandlingsmuligheder Funktionsevne Prognose i forhold til arbejdsmarkedet Vurderes det realistisk at pgl. vil kunne varetage fuldtidsarbejde igen i fremtiden? Vil der være skånehensyn i fremtiden og i så fald hvilke?

7 Eksempel 3 LR har været til samtale her i Jobcentret den Her fortæller hun at hun er i gang med at vænne sig til, at hun er blevet sat op i medicin. Hun har haft problemer med at sove, og har vendt op ned på dag og nat. Hun er meget træt i øjeblikket og kan ikke rigtig overskue så meget, men det er begyndt at blive bedre. Til brug for videre afklaring i LR’s kontanthjælpssag, ønskes en statusattest indeholdende oplysninger om og vurdering af følgende: Diagnose – Behandlingsmuligheder - Prognose Endvidere har vi behov for en lægelig vurdering af, hvorvidt ovennævnte i forhold til de helbredsmæssige begrænsninger vil kunne deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud, hvor kravet er, at: Man skal kunne møde op Man skal være psykisk kapabel: Forstået sådan, at borgeren skal kunne tåle det. Tilbuddet må ikke medføre en risiko for forværring af tilstanden. Såfremt det ikke vurderes, at ovennævnte kan opfylde ovennævnte krav, bedes dette begrundet.


Download ppt "Attester Mulighedserklæringer har erstattet sygemeldinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google