Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

det multikulturelle læringsrum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "det multikulturelle læringsrum"— Præsentationens transcript:

1 det multikulturelle læringsrum
Trine Krogh Pedersen Stud. mag. i Læring og forandringsprocesser 22. juni 2010

2 Disposition 1. Feltarbejde og artiklens basis
2. Et læringsperspektiv på kulturmødet 3. Et konsulent perspektiv

3 Pentagonmodellen: artiklens basis
1. Artikelspørgsmål: Hvordan kan der udvikles et læringsrum for ressourcerne i multikulturel personalegruppe? 5. Artiklens metode: Interviews, som efterfølgende er underkastet analyse 2. Fagligt formål: Lære at lede den kulturelle diversitet der kan være med til at gøre en forskel 4. Teori: Hans Gullestrup (Kulturbegrebet) Michael Byram (Interkulturel kompetence) Iben Jensen (Interkulturel kommunikation) Jean Lave & Etienne Wenger (Legitim perifer deltagelse) Chris Argyris & Donald Schön (Organisatorisk læring) 3. Empiri: En mangfoldig afdeling på Aalborg Sygehus Kilde: Skriv en artikel 2008, Lotte Rienecker m.fl.

4 Interviewpersoner Litauen: Litauisk og litteratur, Universitetet Litauen Sygeplejerske (Danmark) 48 år Aalborg Sygehus: 9 mdr. Tyskland: Uddannelse: Sygeplejerske (Tyskland) 22 år Aalborg Sygehus:1 år 2 mdr. Danmark: Sygeplejerske (Danmark)

5 Feltarbejde – metode Det kvalitative forskningsinterview
Forskningsspørgsmål: Interviewspørgsmål: Hvordan oplever du det danske sygehussystem i forhold til din uddannelsesbaggrund? Kommunikativ / adfærdsmæssig dimension (færdigheder) Oplever du, at du har viden, ideer og erfaringer fra din kultur som du kan bidrage med på afdelingen? Observationer Feltrolle: Deltageren som observatør Sprogbarrierer Subjektivt Ikke generalisere - en anden ”sandhed”

6 Relationstrekanten Værdier Den Kirkegaardske ydmyghed
Forståelse af situationen Møde dem der, hvor de er Den Kirkegaardske ydmyghed Udvise tillid ”risikofyldt” Synliggør faglighed Anerkend interviewpersonerne Ressourcer og kvaliteter Den Luhmanske tillid Den Langske anerkendelse Dahl & Juhl 2009

7 Kulturbegrebet Den funktionalistisk tilgang : De tre lag, grundlæggende antagelser, adfærdsnormer/ værdier, artefakter (Edgar Schein) Den socialkonstruktivistiske: kultur er den mening eller betydning medlemmerne af kulturen selv tillægger den (Clifford Geertz) De kombinerede kulturbegreber: Kultur er ikke statisk (det beskrivende), kultur er noget der genereres og gives mening af den enkelte iagttager gennem sociale relationer (det komplekse) (Kirsten Jæger )

8 Et læringsperspektiv på kulturmødet
En mangfoldig personalegruppe To læreprocesser: Lederen lære at lede den kulturelle diversitet Ledere og medarbejder udvikler interkulturelle kompetencer (for at kunne opfatte kulturmødet som et læringsrum) Diversiteten skal ses som en ressourcer ”Jeg skal ikke komme med mine regler til et andet kloster” ”Tilstedeværelsen af flere kulturer anses som en svaghed” Sygeplejerske Litauen Empiri, Politikken, Aalborg Universitet Et læringsrum der tillader at komme til en forståelse af de forskellige kompetencer

9 I et konsulentperspektiv…
Et læringsperspektiv på kulturmødet I et konsulentperspektiv… Konsulenten – distance til problemet – flere perspektiver Ledelsen: Coaching – for at opnå klarhed, ny mening Den anerkendende position (Fra rekrutteringsmæssig problem til muligheder og ressourceoptimering) Kulturelt intelligente medarbejdere versus forskellige kulturer Den narrative position (Dekonstruktion og eksternalisering) En erkendelse af, at vi selv konstruerer den virkelighed vi lever i ”Du skal ikke komme med dine regler til et andet kloster” – sygeplejerske Litauen Konkrete metoder i det multikulturelle læringsrum

10 Et lærende praksisfællesskab
Konteksten for læring Måder at høre til på: Mål: Skabe et læringsrum hvor erkendelse, refleksion og forståelse bygger bro til den næste erkendelse Nyankomnes læring (arbejde på samme måde) Kompetent medlemskab indebærer: - Gensidigengagement - Ansvarlighed overfor virksomheden - Repertoire, der kan forhandles Forhandle nye meninger Fantasi Indordning Engagement

11 Interkulturel kompetence: Bennett's udviklingsmodel - Kognitive og affektive udviklingstrin som mennesket gennemløber i kulturmøder - konkrete trin – hvor er vi i processen? - Hvor ønsker vi at være, hvor skal vi ”hjælpes” hen?? a) ”Det multikulturelle menneske” b) Tilpasser adfærd til kulturen 6. Integration a) Empati b) To-kulturel c) Effektive i kommunikation 5. Tilpasning a) Opmærksom på forskellige kulturer b) Respekterer disse forskelle 4. Accept Det etnorelativistiske stadium a) Forskellene er ubetydelige b) Det vigtigste er lighederne 3. Bagatellisering a) Der er andre kulturer, men de udgør en trussel b) Forsvarsposition: nedgør, fremhæver egen kultur 2. Forsvar a) Erkender og accepterer ikke andre kulturer b) Forskelligheder vurderes negativt 1. Fornægtelse Det etnocentriske stadium Adfærd Trin Stadium

12 BAFA´ BAFA´ - et mangfoldigheds værktøj
A Cross-Cultural Simulation Game “Companies use BaFa' BaFa' to reinforce the positive aspects of cultural diversity” BAFA´ BAFA´ - et mangfoldigheds værktøj Spillet: Briefing Delegation fra hver kultur som iagttagere ca. 5 min. (briefing/spørgsmål) Medlemmerne fra grupperne skal interagere Kender ikke hinandens regler, kun egen kultur ( aner ikke hvordan de skal interagere) Kort og mønter ALFA – Patriarkalsk: Patriarkens accept, manden, værdien er at spørge til hinanden, mønter ikke værdifulde, afvisende BETA – Handelskultur: Eget sprog (farve, vokal, initialer), nej (begge albuer), ja (kind/bryst), handler om at vide, meget imødekommende (pga. vil have kort fra ALFA)

13 BAFA´BAFA´ Deltagerne: Etnocentriske – egen kultur for øje
Føler på egen krop fremmedgørelsen og forvirringen ved at være ’anderledes’ Får øjnene op for forskellige værdier Motiveres til at genoverveje adfærd og holdninger Undersøger hvordan barrierer og misforståelser bliver skabt


Download ppt "det multikulturelle læringsrum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google